fbpx

NONAME W GÓRSKIM KLIMACIE

no name

Przychodzi taki moment, w którym mówimy STOP i wyłączamy się ze świata. Takiemu postępowaniu sprzyjają miejsca z dala od miejskiego zgiełku, otoczone przyrodą. Miejsca, w których można naprawdę odpocząć, naładować baterie dzięki sile natury. Taki jest właśnie NoName Luxury Hotel&SPA, który z całego serca Wam polecam!

Kiedy czuję, że tracę energię do dalszego działania, nadmiar obowiązków mnie frustruje to jest to sygnał, że muszę odpocząć. I nie godzinkę czy dwie, ale kilka dni. Szukam wtedy miejsc, z dala od cywilizacji, od zgiełku, ale blisko przyrody. Obcowanie z drzewami, ogólnie rzecz mówiąc z naturą nastraja mnie pozytywnie. W takich warunkach mogę się zresetować, a następnie naładować baterie do dalszego działania.

NoName
no name

Wcale nie tak dawno odkryłam cudowne miejsce w województwie małopolskim. NoName Luxury Hotel&SPA (kliknij TUTAJ) to czterogwiazdkowy kompleks hotelowy położony w miejscowości Łapsze Niżne. Usytuowany w górach, otoczony lasami obiekt swoim wyglądem nawiązuje mocno do terenu, na którym się znajduje. Obiekt ten jest istną oaza spokoju, w której można osiągnąć równowagę ducha i ciała. Sprzyja on medytacji, głębokiemu relaksowi oraz odnowie biologicznej, czyli wszystkiemu temu co mieszczuch taki jak ja potrzebuje najbardziej 🙂

Dlaczego zwróciłam uwagę własnie na ten obiekt?

no name

NoName Luxury Hotel&SPA (kliknij TUTAJ) to tradycja, która przeplata się z nowoczesnością. Obiekt jest bardzo designerski, ale jednocześnie nie zatracił górskiego klimatu. Myślę, że to jest powodem dlaczego tak wiele osób czuje się tutaj dobrze. W hotelu można zatrzymać się jednym z kilku pokoi lub jeśli ktoś woli też w apartamencie. Każdy pokój jest wyjątkowy. Można w nim znaleźć takie elementy jak prawdziwe drewniane wanny, niepowtarzalne ozdoby z pni drzew, korzeni, gałęzi, szkła i kamieni. Wnętrze jest po prostu eko! Z okien podziwiać można z kolei przepiękne widoki na dziewiczą przyrodę.

NoName
no name

Dla mnie oczywiście oprócz aspektów eko ważne jest jedzenie, ale też zaplecze sportowe. Tak to ogólnie nazwijmy, a mam tu na myśli możliwość aktywności fizyczne. Goście hotelowi w NoName mogą skorzystać z siłowni, łaźni parowej, sauny oraz basenu. Ja uwielbiam wodę, więc oczywiście skorzystałam z basenu, który uważam za bardzo fascynujące miejsce w całym obiekcie. Jest on wyłożony mozaiką z luster, a woda jest słona! To świetne rozwiązanie dla wszystkich, którzy szukają relaksu i mają problemy ze zdrowiem. Woda solankowa jest bogata w magnez co sprzyja uzupełnieniu braków w zasobach mineralnych organizmu.

A co poza pływaniem?

noname

Takie miejsce jak hotel NoName (kliknij TUTAJ) daje nieograniczone możliwości do relaksu również poza obiektem. Przez cały rok praktycznie można spacerować po górskich szklakach, uprawiać nording walking czy udać się na rowerową przejażdżkę po okolicy. Zimą z kolei można skorzystać z tras narciarskich. Tak więc jak widzicie każdy znajdzie tutaj coś dla siebie!

Love Ewa 🙂

suit: Aggi


There comes a moment when we say STOP and disconnect ourselves from the world. Such behavior is favored by places away from the hustle and bustle, surrounded by nature. Places where you can really relax, recharge your batteries thanks to the power of nature. This is the NoName Luxury Hotel & SPA, which I wholeheartedly recommend to you!

When I feel that I am losing energy to continue, the excess of duties frustrates me, this is a signal that I need to rest. And not an hour or two, but a few days. Then I am looking for places away from civilization, from the hustle and bustle, but close to nature. Communing with trees, generally speaking with nature, makes me feel good. Under these conditions, I can reset and then charge the batteries for further operation.

Not so long ago, I discovered a wonderful place in the Lesser Poland Voivodeship. NoName Luxury Hotel & SPA (click HERE) is a four-star hotel complex located in Łapsze Niżne. Located in the mountains, surrounded by forests, the object strongly refers to the area in which it is located. This object is a veritable oasis of peace in which you can achieve a balance of spirit and body. It promotes meditation, deep relaxation and biological regeneration, which means everything that a townspeople like me needs the most 🙂

NoName Luxury Hotel & SPA (click HERE) is a tradition that is intertwined with modernity. The property is very designer, but at the same time it has not lost its mountain climate. I think that is the reason why so many people feel good here. In the hotel you can stay in one of several rooms or if you prefer in the apartment. Each room is unique. In it you can find elements such as real wooden bath tubs, unique decorations made of tree trunks, roots, branches, glass and stones. The interior is simply eco! From the windows you can admire the beautiful views of unspoiled nature.

Of course, for me, apart from the aspects of eco, food is important, but also sports facilities. This is how we call it generally, and I mean the possibility of physical activity. Hotel guests in NoName can use the gym, steam room, sauna and swimming pool. I love water, so of course I used the pool, which I find a very fascinating place in the whole facility. It is tiled with mirrors and the water is salty! It is a great solution for everyone who is looking for relaxation and has health problems. Brine water is rich in magnesium, which helps fill in the body’s mineral resources.

A place like the NoName hotel (click HERE) gives you unlimited possibilities to relax outside the building. Throughout the year, you can practically walk on the mountain hikers, record recording or go on a bike ride around the area. In winter, you can use the ski slopes. So, as you can see, everyone will find something for themselves!

Love Ewa 🙂