fbpx

AKTYWNOŚĆ PO 40- STCE

aktywność

Aktywność w życiu jest bardzo ważna. Niezależnie od wieku powinniśmy przeznaczać przynajmniej pół godzinny dziennie na ćwiczenia. To pozwoli nie tylko zachować dobre zdrowie, ale wpłynie pozytywnie na nasze samopoczucie.

Jestem osobą bardzo aktywną od wielu lat. Praktycznie od dziecka ćwiczę. Najpierw był to taniec, a teraz sporo czasu poświęcam zgłębianiu tajemnicy jogi. Poza tym jestem częstym gościem na siłowni, gdzie ostro trenuję i pracuję nad swoją sylwetką. Aktywność jest więc moją codziennością.

joga

Coraz więcej osób zdaje sobie sprawę, że sport nie wypływa tylko na wygląd, ale przede wszystkim zmienia życie. Co więcej poprawia nie tylko jakość naszego życia, ale też rodziny czy przyjaciół. Ludzie wzajemnie się obserwują i naśladują działania szczególnie jeśli te przynoszą korzyść. Tak jest z aktywnością i sportem. Uprawianie sportu wpływa na stan zdrowia, poprawia wydolność oraz siłę. Co więcej w trakcie ćwiczeń wydziela się endorfina – hormon szczęścia, który bardzo pozytywnie wpływa na nasze samopoczucie. Ciało podczas wysiłku działa na najwyższych obrotach przez co komórki są lepiej odżywione, a to z kolei wpływa na polepszenie kondycji skóry.

aktywność

Każdy wiek rządzi się własnymi prawami. Będąc młodszymi możemy znacznie więcej, ale to nie znaczy, że z wiekiem nie powinniśmy żyć aktywnie. Wręcz przeciwnie. Powinniśmy ćwiczyć, aby nasze ciało było zdrowe. Nie wiem czy wiecie, ale dzięki aktywności fizycznej zmniejsza się ryzyko zachorowania na choroby nowotworowe, układu oddechowego i krążenia. Mamy mniejszą szansę aby chwyciło nas zwyrodnienie stawów, wady postawy, osteoporoza, cukrzyca, otyłość czy depresja. Nie sądzicie więc, że warto trochę się pogimnastykować?

aktywność

Jak ćwiczyć po czterdziestce?

 • Zanim zaczniesz jakąkolwiek aktywność skonsultuj się z lekarzem. To pomoże uniknąć komplikacji ze zdrowiem i pomoże dobrać ćwiczenia do twojej kondycji i posiadanych ewentualnych dolegliwości. Sport musi być przede wszystkim bezpieczny dla zdrowia!
 • Zawsze pamiętaj o rozgrzewce. Pozwoli ona uniknąć kontuzji podczas wykonywania ćwiczeń.
 • Na początku nie szarżuj. Jeśli do ćwiczeń wykorzystujesz ciężarki zacznij od lżejszych na przykład o wadze pół kilograma. Z czasem zwiększaj obciążenie. Wykonuj ćwiczenia w 3 seriach po 10 powtórzeń. Jeśli będzie ci zbyt ciężko, zmniejsz obciążenie, zrób sobie przerwę i po chwili wróć do ćwiczeń.
 • Wykonuj ćwiczenia aerobowe jak jazda na rowerze czy pływanie. Pozwolą one wzmocnić serce i wydolność organizmu.
 • Po zakończonym treningu poświęć kilka minut na rozciąganie. Pozwoli to uelastycznić ścięgna i zapobiegnie pojawieniu się stanów zapalnych mięśni.
 • Zawsze pamiętaj o nawodnieniu organizmu. Podczas wysiłku nasze ciało nie tylko spala zbędne kilogramy, ale przede wszystkim traci wodę. Dlatego miej zawsze ze sobą butelkę wody i w miarę możliwości wypijaj kilka łyków podczas treningu.
 • Nie poddawaj się! Na początku może ci się wydawać, że aktywność nie jest dla ciebie. Czujesz się zniechęcona, ale nie poddawaj się. Zacznij od mniej intensywnych ćwiczeń, aby przyzwyczaić organizm do wysiłku. Dopiero później wprowadź bardziej intensywne ćwiczenia.
aktywność

Zawsze powtarzam, że aktywność jest dla każdego. Wystarczy tylko umiar, systematyczność, a z czasem zobaczycie naprawdę świetne efekty. Ważne, aby dbać o zdrowie, ponieważ to ono jest najważniejsze!

Love Ewa 🙂


Activity in life is very important. Regardless of age, we should spend at least half an hour a day on exercise. This will not only keep you healthy, but will also positively affect our well-being.

I am a very active person for many years. I have practiced since childhood. At first it was a dance, and now I spend a lot of time exploring the secret of yoga. In addition, I am a frequent visitor to the gym, where I train hard and work on my figure. Therefore, activity is my everyday life.

More and more people are aware that sport does not only affect appearance, but above all changes life. What’s more, it improves not only the quality of our lives, but also our family or friends. People observe each other and imitate actions, especially if they benefit. This is the case with activity and sport. Playing sports affects your health, improves your performance and strength. What’s more, during exercise, endorphin is released – the hormone of happiness, which has a very positive effect on our well-being.

How do you exercise over forty?

 • Before starting any activity, consult your doctor. It will help you avoid complications with health and help you choose exercises to fit your condition and any possible ailments. Above all, sport must be safe for health!
 • Always remember to warm up. It will avoid injury during exercise.
 • Don’t charge at first. If you use weights for exercise, start with lighter ones, for example, weighing half a kilogram. Increase the load over time. Perform exercises in 3 series of 10 repetitions. If it is too hard for you, reduce the load, take a break and after a while return to exercise.
 • Do aerobic exercises like cycling or swimming. They will help strengthen the heart and fitness of the body.
 • After training, take a few minutes to stretch. This will make the tendons flexible and prevent muscle inflammation.
 • Drink water. During exercise, our body not only burns excess weight, but above all loses water. Therefore, always have a bottle of water with you and, if possible, drink a few sips during your workout.
 • Do not give up! At first you may think that effort is not for you. You feel discouraged, but don’t give up. Start with less intense exercise to get the body used to the effort. Only later introduce more intense exercises.

I always say that activity is for everyone. All you need is moderation and regularity, and over time you will see really great effects. It is important to take care of health because it is the most important thing!

Love Ewa 🙂