fbpx

BEACH BODY WYMAGA PRACY

body

Każda z nas chciałaby prezentować się świetnie w bikini. Jednak na chęciach nie można poprzestać. Beach body wymaga długich przygotowań i pracy przez cały rok. Ja dbam o swoje ciało kompleksowo i mogę cieszyć się wspaniałymi efektami! Ty też możesz. Wystarczy tylko działać!

Beach body tak określam ciało, które jest przygotowane do lata. Jakie ono jest? Przede wszystkim zdrowe, wysportowane i z minimalną ilością cellulitu. Otrzymuję od Was mnóstwo zapytań o to jak dbam o siebie, jakie ćwiczenia wybieram oraz jakie składniki znajdują się w mojej diecie, że tak świetnie wyglądam. Przede wszystkim bardzo Wam dziękuję za te słowa ponieważ dzięki nim wiem, że moja praca nie idzie na marne, a metamorfoza jest możliwa!

Jeszcze kilka lat temu wyglądałam zupełnie inaczej. Miałam pełniejsze kształty pomimo treningów tanecznych, zmagałam się z chorobą. Nie czułam się dobrze w swoim ciele. Dziś jest inaczej. Wdrożyłam plan naprawczy, całkowicie zmieniłam swój styl życia, odżywiania oraz ćwiczeń i mogę cieszyć się zdrowym ciałem. Jeśli mi się udało to Tobie również. Trzeba tylko ogromu pracy, wytrwałości i systematyczności, a efekty będą oszałamiające! Serio!

Jak przygotowuję swoje ciało do lata?

  1. Oczyszczanie. Pamiętam o oczyszczaniu i to zarówno ciała z zewnątrz jak i od środka. To jak wygląda ciało determinuje zwykle kondycja skóry. Szara, brzydka i wysuszona nie wygląda dobrze. Dlatego regularnie wykonuję peelingi, stosuję maseczki oraz nawilżam skórę naturalnymi kosmetykami. Postawiłam na eko produkty pełne wartościowych składników, bez parabenów i innych sztuczności, które źle wpływają na kondycję skóry. To był świetny wybór. Natomiast jeśli chodzi o oczyszczanie od środka stawiam na detox. Przynajmniej raz na jakiś czas stosuje diety oczyszczające, czasem diety sokowe lub przygotowane programy oczyszczające od Mój Prywatny Kucharz. Pomagają one pozbyć się toksyn z organizmu przez co można poczuć się naprawdę lepiej we własnym ciele.
  2. Dieta. Na stałe zagościły w moim menu warzywa, owoce, ryby oraz produkty bezglutenowe. Zrezygnowałam z mięsa i postawiłam na wege. Takie potrawy są lekkostrawne, żołądek nie jest obciążony i co najważniejsze wolny od alergii. Dziś dostępnych jest tak wiele świetnych, ekologicznych produktów, z których można przygotować pyszne potrawy i codziennie cieszyć się nowymi smakami.
  3. Ćwiczenia to podstawa. Cały czas powtarzam, że ruch to zdrowie. Dostosowany do naszych potrzeb, ale regularny sprawi, że zgubimy zbędne kilogramy. Ja codziennie ćwiczę na siłowni, gdzie wybieram ćwiczenia cardio, a dla wyciszenia i rozciągnięcia praktykuję jogę. Znalazłam własną drogę aktywności, która daje mi mnóstwo satysfakcji i spektakularne efekty.
  4. Zabiegi w gabinecie kosmetycznym. Tak, korzystam regularnie z zabiegów, które traktuję jako dopełnienie mojej kompleksowej walki o świetną sylwetkę. Mam swój ulubiony gabinet Dr Dethloff, gdzie regularnie wykonuję zabiegi na ciało, szczególnie zabiegi antycellulitowe jak Thuzzle oraz Icoon. Thuzzle to nowość, która pozwala odżywić, poprawić jędrność oraz napięcie skóry, a także intensywnie regeneruje skórę wokół szyi, dekoltu, całego ciała oraz okolic intymnych.
body

Każda z nas może cieszyć się pięknym beach body. Trzeba niestety pracować nad nim cały rok, aby móc cieszyć się zdrową sylwetką w bikini. To ciężka praca, która przynosi oszałamiające efekty. Dlatego jeśli w tym roku nie udało ci się osiągnąć spektakularnych efektów nie poddawaj się. Pracuj dalej, aby w kolejnym sezonie cieszyć się idealną sylwetką. To możliwe! Wystarczy tylko chcieć!

Love Ewa 🙂

bikini Moiess by Jessica Mercedes

_______________________________________________

Each of us would like to look great in a bikini. However, you can not stop at your will. Beach body requires long preparation and work throughout the year. How I care for my body comprehensively and I can enjoy amazing results! You also can. All you need to do is work!

Beach body that is how I define a body which is ready for summer. What is it? Above all, healthy, athletic and with a minimum amount of cellulite. I receive from you a lot of questions about how I care about my body, what exercises I choose and what ingredients are included in my diet that I look so good. Above all, thank you very much for these words because thanks to them I know that my work is not in vain, and metamorphosis is possible!

How do I prepare my body for the summer?

  1. Cleaning. I remember to cleanse both the body from the outside and from the inside. What the body looks like usually determines the condition of the skin. Gray, ugly and dried does not look good. That’s why I regularly do peels, apply face masks and moisturize my skin with natural cosmetics. I have put eco-products full of valuable ingredients, without parabens and other artificialities that badly affect the condition of the skin. It was a great choice. However, when it comes to cleaning from the inside, I put on detox. At least once in a while, apply cleansing diets, sometimes diets of juice or prepared cleaning programs from My Private Chef. They help to get rid of toxins from the body so you can feel really better in your own body.
  2. Diet. Vegetables, fruits, fish and gluten-free products have been permanently included in my menu. I gave up meat and put it on the veg. Such dishes are easily digestible, the stomach is not strained and most importantly free from allergies. Today, there are so many great, organic products available, from which you can prepare delicious dishes and enjoy new flavors every day.
  3. Exercises. I repeat all the time that movement is health. Tailored to our needs, but regular will make you lose unnecessary kilograms. I practice every day at the gym, where I choose cardio exercises, and for silence and stretching I practice yoga. I found my own way of activity, which gives me a lot of satisfaction and spectacular results.
  4. Treatments in a beauty salon. Yes, I regularly use treatments, which I treat as a complement to my comprehensive fight for a great figure. I have my favorite Dr Dethloff office, where I regularly perform body treatments, especially anti-cellulite treatments like Thuzzle and Icoon. Thuzzle is a novelty that allows you to nourish, improve firmness and tightness of the skin, and also intensively regenerates the skin around the neck, neckline, the entire body and the intimate surroundings.

Each of us can enjoy the beautiful beach body. You have to work on it all year long, to be able to enjoy a healthy figure in a bikini. It’s hard work that brings stunning results. Therefore, if you have not achieved spectacular effects this year, do not give up. Keep working to enjoy the perfect figure in the next season. It’s possible!

Love Ewa 🙂