fbpx

GIMNASTYKA NA POPRAWĘ SPRAWNOŚCI

gimnastyka

Ciągle powtarzam, że ruch to zdrowie. Zarówno ten intensywny jak i bardziej spokojny. Jednym ze sposobów zachowania pięknej i przede wszystkim zdrowej sylwetki jest gimnastyka. Można ją ćwiczyć praktycznie wszędzie i nie wymaga ona ogromnych umiejętności.

Każda aktywność fizyczna ma korzystny wpływ na funkcjonowanie naszego organizmu. Gimnastyka to jedna z najprostszych, ale przede wszystkim najtańszych form aktywności fizycznej. To forma aktywności ruchowej, która aktywizuje niemal wszystkie partie naszego ciała i naśladuje podstawowe ruchy człowieka. Rozwija układ nerwowy, ruchowy, Zwiększa koordynację, siłę, gibkość i wytrzymałość. Gimnastykować może się każdy, niezależnie od wieku oraz posiadanych umiejętności. Ćwiczenia gimnastyczne mogą wykonywać dzieci, młodzież, dorośli i osoby starsze. Warto więc gimnastykować się regularnie, a najlepiej codziennie. Dzień rozpoczęty od krótkiej gimnastyki sprawi, że nabierzemy energii i chętniej zmierzymy się z codziennymi obowiązkami.

gimnastyka

Gimnastykę można praktykować praktycznie wszędzie i ok każdej porze. Ja najchętniej ćwiczę na świeżym powietrzu co pozwala mi się zrelaksować, zaczerpnąć świeżego powietrza. Po prostu poczuć się dobrze! W miastach dostępnych jest wiele siłowni zewnętrznych, które pozwalają się rozciągnąć, wykonać proste ćwiczenia na kręgosłup, pośladki czy nogi. Warto z nich skorzystać, aby powalczyć o zdrowe ciało na długie lata. Gimnastyka Wam to umożliwi!

Jakie są najpopularniejsze ćwiczenia gimnastyczne?

Ćwiczenia gimnastyczne wymagają od nas aktywizacji niemal każdej partii naszego ciała. Dzięki temu łatwiej nam złapać kondycję, a po czasie nawet stracić zbędne kilogramy. Do najpopularniejszych ćwiczeń gimnastycznych należą:

  • szpagat – polega na wykonaniu siadu rozkrocznego. Można go wykonać na dwa sposoby: w siadzie z jedną nogą w tyle i drugą z przodu oraz w siadzie, w którym nogi rozłożone są równomiernie po bokach ciała;
  • mostek – wykonuje się go przez wygięcie całego ciała do tyłu lub z pozycji leżącej odpychając się od ziemi dłońmi i stopami;
  • przewrót w przód lub w tył, który polega na wykonanie przewrotu z pozycji kucznej w przód lub w tył;
  • gwiazda inaczej przerzut bokiem ze stania na rękach z oderwaniem rąk i nóg od podłoża;
  • stanie na rękach – wymaga umiejętności utrzymania równowagi. Ćwiczenie polega na utrzymaniu całego ciała na rękach rozstawionych na szerokość ramion.

Gimnastyka to ćwiczenia, które można wykonać w domu, ale też na świeżym powietrzu. Trening zawsze rozpoczynam od krótkiej rozgrzewki i wykonania takich ćwiczeń jak marsz, trucht w miejscu, naprzemienne stykanie łokci i kolan stojąc, kręcenie biodrami, pajacyki. Następnie przechodzę do wykonania serii prostych ćwiczeń. Robię takie ćwiczenia jak pajacyki z przysiadem, spacer dłońmi do przodu z wygięciem, sprint w miejscu, przysiad z naprzemiennym odwodzeniem nóg do boku, brzuszki, unoszenie tułowia z leżenia z wyprostowanymi rękami, deska. Następnie przechodzę do rozciągania, gdzie głównie wykonuję skłony i wygięcia oraz ćwiczenia oddechowe. Często do ćwiczeń używam rekwizytów jak na przykład guma. Pozwala ona zintensyfikować wykonywane ćwiczenia.

gimnatyka

Gimnastyka nie wymaga super umiejętności. Na początek liczą się chęci i odrobina samozaparcia. Aby ćwiczenia przyniosły korzyści dla ciała muszą być wykonywane regularnie, w tempie, które Wam odpowiada. Moim zdaniem to najlepszy sposób na rozpoczęcie przygody ze sportem. Koniecznie musicie spróbować!

Love Ewa 🙂

____________________________________________________

I always repeat that movement is healthy. One of the ways to preserve a beautiful and, above all, healthy figure is gymnastics. It can be practiced practically everywhere and does not require huge skills.

Each physical activity has a beneficial effect on the functioning of our body. Gymnastics is one of the simplest, but most of all the cheapest forms of physical activity. It is a form of physical activity that activates almost all parts of our body and imitates the basic movements of a human. Develops the nervous system, motor system, Increases coordination, strength, flexibility and endurance. Anyone can participate in gymnastics, regardless of their age and skills. Gymnastic exercises can be performed by children, adolescents, adults and the elderly. So let’s exercise regularly, and preferably every day. The day started with a short gymnastics will make us gain energy and more willingly face the daily duties.

You can practice gymnastics practically anywhere, anytime. I prefer to exercise in the open air, which allows me to relax, get some fresh air. Just feel good! In cities there are many outdoor gyms that allow you to stretch, do simple exercises on the spine, buttocks or legs. It is worth using them to fight for a healthy body for many years.

Gymnastics, as I said, can be done at home, but also in the open air. I always start the training with a short warm-up and doing exercises like walking, trotting in place, alternating elbows and knees standing, spinning my hips, rompers. Then I go through a series of simple exercises. I do such exercises as rompers with squat, walk with palms forward with a curl, sprint in place, squat with alternating leg abduction to the side, tummies, lifting torso from lying with straightened arms, board. Then I go to stretching, where I mainly perform bends and bends and breathing exercises. I often use props for exercises such as rubber. It allows to intensify the exercises performed.

Gymnastics do not require super skills. At the beginning, the desire and a bit of self-denial count. In order for the exercises to bring benefits to the body, they must be done regularly at a rate that suits you. In my opinion, this is the best way to start your adventure with sport. You must try!

Love Ewa 🙂