fbpx

ODDECH MA NIESAMOWITĄ MOC

oddech

Oddech jest nie tylko nieodłączną częścią naszego życia. Ma on też niesamowitą moc, która pozwala zapomnieć o stresie, nerwicy czy lęku. Dzięki ćwiczeniom oddechowym można odzyskać równowagę i znów cieszyć się życiem.

Zapewne nie raz słyszeliście w sytuacjach stresowych lub kryzysowych, aby wziąć głęboki oddech. Pomoże on nie tylko rozładować napięcie, ale też rozjaśni umysł. Powiem wam, że coś w tym jest! Oddech jest kluczem do oczyszczenia umysłu, ale też przywrócenia równowagi ciała. Poza tym pozwala się wyciszyć i zebrać w sobie siły do pokonania największych trudności.

Jak pewnie wiecie, mierzyłam się w swoim życiu z nerwicą, którą wydawałoby się pokonałam. Jednak wydarzenia ostatnich miesięcy, niepokój spowodowany troską o rodziców i ich stronie spowodował, że znów zaczęłam odczuwać lęk. Pojawiła się bezsenność, która bardzo źle wpłynęła na moją kondycję. Byłam praktycznie bez sił, ale zmobilizowałam się pamiętając o ogromnej mocy oddechu.

oddech

Prawidłowy oddech przeponą pozwala na pobór większej ilości tlenu do płuc. Nie wymaga od nas pracy ciałem tak jak w przypadku oddychania klatką piersiową co dodatkowo obciąża naszą szyję i plecy. Wielu z nas oddycha właśnie w ten sposób skarżąc się na pojawiające się bóle. To błąd. Medytacja oraz joga nauczyły mnie oddechu przeponą, który pozwala na większe dotlenienie ciała i otwarcie umysłu. Koniecznie spróbujcie!

Jak oddychać przeponą?

Przy oddychaniu przeponą powietrze nabieramy nosem, a wypuszczamy je ustami. Robimy to wolno i miarowo. Bardzo ważne jest, aby wydech był dłuższy niż wdech. Co bardzo ważne, należy zwrócić uwagę, czy podczas wdechu unosi się nasza górna część brzucha. Jeśli tak to świetnie. Tak powinno być! Jeśli nie to koniecznie trzeba na to zwrócić uwagę i ćwiczyć. Super sprawdza się tu na przykład wyobrażenie sobie, że pompujemy balonik pod skórą na wysokości mostka 🙂

oddech

Proste ćwiczenie oddechowe

Ćwiczenia oddechowe nie wymagają dużego wysiłku, a są zbawienne dla naszego organizmu. Dlatego koniecznie znajdźcie, chociaż 30 minut, aby w spokoju poćwiczyć oddech.

Zacznij od położenia się na podłodze lekko uginając nogi. Przyłóż jedną dłoń do klatki piersiowej, drugą niżej – do mostka. Tam znajduje się przepona. Następnie zrób wdech nosem i obserwuj, czy unosi się dłoń na klatce, czy na przeponie. Prawidłowy oddech jest wtedy, kiedy widzimy ruch dłoni na górnej części brzucha, a nie na klatce piersiowej. Bardzo ważne podczas oddechu przeponą jest to, aby nie napinać mięśni brzucha. Ćwiczenie powtórz 30 razy.

Wykonywanie regularnych ćwiczeń oddechowych pozwala uspokoić nasz układ nerwowy. Więcej tlenu w organizmie zwiększa częstość akcji serca, podwyższa ciśnienie tętnicze, rozszerza oskrzela, a także przyspiesza trawienie. Powolny oddech świetnie relaksuje, ale co ważne pozwala oczyścić umysł i przywraca równowagę ciała. Świetnie ukoi skołatane nerwy, odstresuje po ciężkim dniu.

Love Ewa 🙂


Breathing is not only an integral part of our lives. It also has an amazing power that allows you to forget about stress, neurosis or anxiety. Thanks to breathing exercises, you can regain your balance and enjoy life again.

You have probably heard more than once in stressful or crisis situations to take a deep breath. Not only will it help to relieve tension, it will also clear your mind. Let me tell you, there is something to it! The breath is the key to clearing the mind but also to rebalancing the body. In addition, it allows you to calm down and gather strength to overcome the greatest difficulties.

As you probably know, in my life I had to deal with a neurosis that I seemed to overcome. However, the events of recent months, the anxiety caused by concern for my parents and their side, made me feel anxious again. There was insomnia which had a very bad effect on my condition. I was practically without strength, but I mobilized remembering the enormous power of breathing.

Proper diaphragm breathing allows more oxygen to be drawn into the lungs. It does not require us to work with the body, as in the case of chest breathing, which additionally places a burden on our neck and back. Many of us breathe in this way, complaining about the pain that arises. This is a bug. Meditation and yoga have taught me to breathe with the diaphragm, which allows for greater oxygenation of the body and opening of the mind. Be sure to try!

How to breathe the diaphragm?

When breathing with the diaphragm, we take air with our nose and let it out through our mouth. We do it slowly and steadily. It is very important that you exhale longer than inhale. What is very important, you should pay attention to whether your upper abdomen is rising while inhaling. If so, great. It should be! If not, you must pay attention to it and practice. For example, imagining that we are inflating a balloon under the skin at the height of the sternum is great here 🙂

Simple breathing exercise

Lie on the floor with your legs slightly bent. Put one hand on the chest, the other hand down on the breastbone. There is a diaphragm. Then, inhale with your nose and observe whether your hand rises on your chest or diaphragm. Proper breathing is when we see the hand movement on the upper abdomen, not on the chest. It is very important when breathing with the diaphragm not to tense the abdominal muscles. Repeat the exercise 30 times.


Performing regular breathing exercises helps to calm our nervous system. More oxygen in the body increases the heart rate, increases blood pressure, dilates the bronchial tubes, and speeds up digestion. Slow breathing is great for relaxing, but importantly, it allows you to clear your mind and restore the body’s balance. It will soothe your shattered nerves and de-stress after a hard day.

Love Ewa 🙂