fbpx

POCZUJ SIĘ DOBRZE W SKÓRZE

Moda i kreowanie własnych stylizacji daje nam sporo wolności. Pomaga wyrazić siebie, poczuć się dobrze we własnej skórze, ale też łączy ludzi. Ludzi o podobnych pasjach, gustach i charakterach.

Od dawna jestem modowym freakiem. Z wypiekami na twarzy śledzę najnowsze trendy modowe, przeglądam pisma branżowe, a także sama kreuję. Między innymi z pasji do mody stałam się blogerką dzięki czemu mogę dzielić się z Wami moimi pomysłami na stylizacje. Jedne są mniej odważne, inne bardziej, ale wszystkie tworzone są od serca.
Przekonałam się, że fascynacja do mody zbliża też ludzi. Spotykając się z blogerami czy ikonami świata mody można dużo się nauczyć. Poznać wiele ciekawych trików, które pozwolą nam wyglądać idealnie w każdej stylizacji. To też szansa na nawiązanie przyjaźni nawet na odległość. Idealnym przykładem jest moja znajomość z Milexxxem – blogerem modowym, który na stałe mieszka w Londynie. Jego oryginalny styl i nietuzinkowe podejście do mody śledzi wielu followersów.
Do swojego ostatniego filmiku, na którym prezentuje jesienne stylizacje zaprosiłam właśnie Milexxa. Stworzyliśmy wspólnie oryginalny lookbook, w którym postawiliśmy na drapieżność. Naszym celem było stworzenie stylizacji dla odważnej kobiety, świadomej swoich zalet i przede wszystkim pewnej siebie. Kobiety takiej jak ja – twardo stąpającej po ziemi i pewnej tego co chce osiągnąć w życiu.
W ostatniej stylizacji chciałam poczuć się dobrze w skórze. Wiem, że skóra, a szczególnie skórzana spódnica jest kontrowersyjnym elementem garderoby. W połączeniu z odpowiednimi dodatkami może być jednak noszona na co dzień, ale też na wyjątkowe okazje. Ja w swojej stylizacji zdecydowałam się na spódnicę vintage, do której dobrałam skórzaną kurtkę w tym samym kolorze. Idealnym dopełnieniem mojego drapieżnego looku są oryginalne kolczyki, czerwony pasek podkreślający talię i botki w najmodniejszy wężowy wzór. Skóra nadała mojej stylizacji mocny, nawet rockowy charakter i sprawia, że poczułam się w niej na prawdę świetnie 🙂
Jesień to najlepszy czas, aby poczuć się dobrze w skórze i zainwestować w skórzane dodatki. Gwarantuję Wam, że skórzane elementy garderoby sprawią, że poczujecie się bardziej seksowne i przede wszystkim pewne siebie. Co więcej, nic bardziej nie działa na zmysły niż skóra. Nie bójcie się więc być drapieżne. Ważne, aby poczuć w sobie siłę i po prostu być sobą!
Love Ewa :)photos Karolina Roszak, jacket & body Ewa Szabatin, skirt vintage, bag Louis Vuitton, belt Uterque, earrings Zara, shoes Mango
____________________________________

Fashion and creating our own stylizations gives us a lot of freedom. It helps to express yourself, feel good in your own skin, but also connects people. People with similar passions, tastes and characters.

I have been a fashion freak for a long time. With face-baking, I follow the latest fashion trends, review industry magazines, and create myself. Among other things, I became a blogger thanks to my passion for fashion, thanks to which I can share my ideas for styling with you. Some are less bold, others more, but all are created from the heart.

I have found that the fascination for fashion brings people together. Meeting with bloggers or icons of the fashion world you can learn a lot. Get to know many interesting tricks that will allow us to look perfectly in any stylization. It’s also a chance to make friends even from a distance. A perfect example is my friendship with Milexxx – a fashion blogger who lives in London. His original style and unconventional approach to fashion are followed by many followers.

I have just invited Milexx to my last movie, which presents autumn stylizations. Together, we created an original lookbook in which we focused on predation. Our goal was to create a style for a brave woman, aware of her virtues and, above all, confident. A woman like me – hard on the ground and sure of what she wants to achieve in life.

In my last styling I wanted to feel good in the leather. I know that the leather, especially the leather skirt is a controversial element of clothing. In combination with the appropriate additions, it can be worn every day, but also for special occasions. In my styling, I decided to wear a vintage skirt, which I used to wear a leather jacket in the same color. The perfect complement to my predatory look are the original earrings, a red belt emphasizing the waist and boots in the most fashionable snake pattern. Leather gave my stylization a strong, even rock character and makes me feel really great in it 🙂

Autumn is the best time to feel good in the skin and invest in leather accessories. I guarantee you that the leather elements of the wardrobe will make you feel more sexy and, above all, confident. What’s more, nothing more affects the senses than the skin. Do not be afraid to be predatory. It’s important to feel strength and just be yourself!

Love Ewa 🙂