fbpx

ZADBAJ O CIAŁO TEJ JESIENI

Jesień i zima to czas, w którym wielu z nas zapomina o aktywności fizycznej. To wielki błąd! Szczególnie teraz trzeba zadbać o swoje ciało, aby móc cieszyć się piękną i zdrową sylwetką przez kolejny rok.

Lato za nami. Mogłoby się wydawać, że możemy teraz odpuścić dbanie o swoje ciało. Przecież nie wybieramy się na wakacje, plażę, gdzie musimy prezentować się idealnie w bikini. Nic bardziej mylnego! Szczególnie teraz powinniśmy zadbać o swoje ciało i dobre samopoczucie. Wiem dobrze, że jesień rozleniwia, to czas kiedy zaczynamy podjadać, mniej się ruszamy. To jest prosta droga do pojawienia się dodatkowych kilogramów, a na to nie możemy sobie pozwolić!
Jest wiele dyscyplin sportowych, które można uprawiać w okresie jesienno-zimowych. Należą do nich między innymi:
Bieganie – najbardziej popularna dyscyplina, którą można praktykować o każdej porze roku. Wystarczy, że zainwestujemy w dobre obuwie i odzież termoaktywną. Pomoże ona utrzymać ciepłotę ciała i sprawi, że nie będziemy odczuwać niskiej temperatury jaka jest na zewnątrz. Co więcej, zawsze jest dobry czas, aby zacząć biegać. Na początku wystarczą małe dystanse, które z czasem można zwiększać. Pierwsze efekty uprawiania joggingu mogą być widoczne dopiero po kilku tygodniach, jednak bieganie daje naprawdę wiele frajdy. Jest świetnym sposobem na poprawę kondycji i polepszenie samopoczucia.
Fitness w swoich czterech ścianach sprawia, że nie musimy w chłodne i deszczowe dni wychodzić na siłownię czy salę ćwiczeń. Jest wiele programów, które pozwalają na wykonanie skutecznych ćwiczeń właśnie w domu. Wystarczy zaopatrzyć się w matę, hantle czy gumy i mamy zestaw, który pozwoli nam pozbyć się niechcianego cellulitu, wzmocnić brzuch i pośladki.
Ja najczęściej w domu wykonuję serię moich trzech ulubionych ćwiczeń. Ich celem jest uzyskanie jędrnych pośladków, wzmocnienie brzucha i nóg.
1. Unoszenie nóg w leżeniu na podłodze przodem
Połóż się na macie na brzuchu. Głowę oprzyj na skrzyżowanych rękach. Nogi rozstaw na szerokość barków i unoś je jak najwyżej potrafisz. Zatrzymaj nogi w najwyższym punkcie na dwie do trzech sekund i wróć do pozycji wyjściowej. Ćwiczenie powtórz 15 razy.
2. Unoszenie bioder
Połóż się na macie na plecach. Ugnij nogi w kolanach, stopy ułóż płasko na ziemi. Rozstaw je na szerokość barków. Z tej pozycji unoś biodra. Pamiętaj, aby napinać mięśni korpusu i pośladki. Utrzymaj pozycję przez 3 sekundy. Wróć do pozycji wyjściowej. Serię ćwiczenia powtórz 15 razy.
3. Przyciąganie kolan do łokcia
Połóż się na macie na plecach. Ręce ułóż pod głową, nogi ugnij w kolanach i ugnij pod kątem 45 stopni. Stopy powinny dotykać podłoża. Przyciągaj kolana naprzemiennie do łokcia. Jednocześnie ugnij nogi i skręć tułów. W momencie kiedy odrywasz barki od podłoża wygnij kręgosłup w łuk, a wyprostowana noga nie może dotkąć podłoża. Ćwiczenie powtórz 15 razy.
Taniec lub zumba to ćwiczenia, które angażują wszystkie partie naszego ciała. Ja kocham taniec więc nawet kilka minut intensywnych ruchów w takt mojej ulubionej muzyki przynosi mi wiele radości. Dzięki tańcowi pracuje całe moje ciało, tkanka tłuszczowa spala się szybciej, a ja mogę się zrelaksować w takt rytmów, które uwielbiam.
Pływanie odciąża nasze stawy i przede wszystkim pozwala nam na relaks po ciężkim dniu pracy. Już kilka minut w basenie sprawia, że ciało się rozluźnia, zaczyna lepiej funkcjonować. Warto więc znaleźć pływalnię w pobliżu domu czy pracy i przynajmniej raz w tygodniu wybrać się popływać. Wystarczy przepłynąć kilka basenów, aby poprawić kondycję i zyskać smukłą sylwetkę. Po wysiłku zawsze można zrelaksować się w jacuzzi. To będzie świetna nagroda po ciężkim treningu 🙂
Aktywność fizyczna jest ważna o każdej porze roku. Nie możemy odpuszczać walki o zdrowe i piękne ciało tylko dlatego, że za oknem pada deszcz czy wieje silny wiatr. Jest tyle możliwości na uprawianie sportu, że na pewno każdy z was znajdzie coś dla siebie 🙂 Pamiętajcie, musicie czerpać przyjemność z uprawiania sportu więc szukajcie najlepszej dyscypliny dla siebie i zadbajcie o swoje ciało też tej jesieni!
Love Ewa :)photos Karolina Roszak
sportwear Feba

__________________________________

Autumn and a winter is the time int the year when manu of us forget about physical activity. It’s a big mistake! It’s necessary to do some sport if we want have a  beautiful and healthy figure for the whole year. Remember that now more then in summer we need to boost our energy and control our weight! So keep on moving!

Summer ended. It seems that we can stop take care for our body. After all we aren’t going for holidays or beach, where we must look perfectly in the bikini. It’s not a truth! Especially in autumn we should care against our body and sense of well-being. I know well that the autumn is a time when we are starting nibbling, we move not so much as we should. It’s a simple way to gain on weight and we cannot afford it!
There are many sports disciplines which it’s possible to practice during autumn and winter. Such as:
Jogging – the most popular discipline which is possible to practise in every season. It will be enough when we invest in the good footwear and thermal clothes. It will help us to keep the body temperature and will cause that we won’t be feeling low temperature. In my opinion there is always a good time to start running. At the beginning it should be enough small distance and after month we can increase it. You must know that the first effects of the jogging can be visible only after a few weeks. However running gives a lot of fun. It’s a best way to improve condition and the frame of mind.
 
Fitness in a discipline which we can practice even in rainy days at home. There are many programs which let us to exercise and improve our body not only on gym. It will be sufficient to get mat, dumb-bells or rubbers and it’s a set which will let us effectively get rid cellulites, to strengthen the belly and buttocks.I usually do a series of my three favorite exercises at home. Their goal is to get firm buttocks, strengthen the abdomen and legs.

1. Raising legs in lying on the floor in frontLie on the mat on your stomach. Rest your head on crossed hands. Spread your legs wide apart and lift them as high as you can. Stop your legs at the highest point for two to three seconds and return to the starting position. Exercise repeat 15 times. 

2. Hips liftingLie on the mat on your back. Bend your legs in your knees, place your feet flat on the ground. Spread them to the shoulder width. From this position lift your hips. Remember to tighten the muscles of the body and buttocks. Keep position for 3 seconds. Return to the starting position. Repeat the series of exercises 15 times. 

3. Pulling the knees to the elbowLie on the mat on your back. Put your hands under your head, bend your legs in your knees and bend at a 45-degree angle. The feet should touch the ground. Pull the knees alternately to the elbow. At the same time bend your legs and turn your torso. When you take your shoulders off the ground, flex your spine into an arch, and your straight leg can not touch the ground. Exercise repeat 15 times.

Dance or zumba these are exercises which are involving all parties of our body. So I love the dance because even a few minutes of intense movements brings me a lot of fun. Thanks to the dance our entire body is working, fat is burning more quickly, and I can relax in step of rhythms which I adore.
Swimming relief our joints and is a great way to relax  after a heavy working day. A few minutes already in the basin cause that our body is relaxing, is starting to run better. So find a swimming pool near your house and start to swim. A few swimming pools will be enough to improve the condition and to gain the slender figure. After swimming always it is possible to relax in the jacuzzi. It will be an excellent award for every of us after a heavy working day:)
The physical activity is important in every season. We cannot forgive the fight against the healthy and beautiful body only because behind the window it’s raining or a strong wind is blowing. There’re many possibilities for the practicing sport. Each of you will certainly find something for yourself 🙂 Remember, you must have the pleasure from the practicing sport and not forget to take care of your body also this autumn!
Love Ewa:)