fbpx

MODNE STYLIZACJE NA JESIEŃ – KONKURS

 

Jesień wielu kojarzy się z deszczem, zimnem i często brakiem energii. Nic bardziej mylnego! To czas pięknej złotej i słonecznej jesieni kiedy to możemy kolorowymi i radosnymi stylizacjami wyrazić siebie. Weź udział w konkursie dla modowych freaków i wygraj wartościową nagrodę! Niech ta jesień będzie dla Ciebie wyjątkowa!

Jesień w mieście nie musi być nudna. Dla mnie to pora roku, w której mogę wyrazić siebie nietuzinkowymi stylizacjami. Mogę łączyć kolory charakterystyczne dla tej pory roku, czyli brąz, czerwień, rudy czy czarny z różnymi materiałami i wzorami. To dla mnie moment, kiedy na prawdę mogę bawić się modą. Jesień to też czas, w którym na każdym kroku można znaleźć modowe inspiracje obserwując przyrodę czy biorąc udział w wydarzeniach świata mody. Dlatego zachęcam Was do eksperymentów i poszukiwań najlepszych stylizacji. Pamiętajcie – jesień nie musi być smutna!

 

Na dobry początek jesieni mam dla Was konkurs, w którym nagrodą główną jest modny, ekskluzywny, szwajcarski zegarek, a nagrodą pocieszenia dla autorek/autorów dwóch atrakcyjnych stylizacji czekać będzie komplet biżuterii. Jeśli chcecie wziąć udział w konkursie wystarczy, że zaprezentujecie Waszą jesienną stylizację. Jestem bardzo ciekawa w jakich stylizacjach można spotkać Was na polskich ulicach 🙂 Aby wziąć udział w konkursie wystarczy, że…
1. Zrobisz zdjęcie swojej jesiennej stylizacji.
2. Wstawisz zdjęcie swojej stylizacji na swój profil i oznaczysz je @ewaszbatin, #fitfashionfreakstyle
3. Polubisz mój profil na Instagramie @ewaszabatin i zostawisz komentarz pod moim zdjęciem konkursowym.
Stylizacja, która moim zdaniem będzie najbardziej intrygująca zostanie nagrodzona wartościową nagrodą. Czekam z niecierpliwością na Wasze komentarze do wtorku 16 października. Pokażcie, że polska ulica może być stylowa tej jesieni!
Powodzenia!
Love Ewa 🙂
Regulamin konkursu „Modne stylizacje na jesień”
 
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem konkursu „Modne stylizacje na jesień” (zwaną dalej „Konkursem”), jest FIT FASHION FREAK BY Ewa Szabatin (zwana dalej „Organizatorem”)
2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
3. Konkurs jest prowadzony na stronie www.ewaszabatin.pl oraz udostępniana na profilu FB i IG Ewy Szabatin.
2. WARUNKI UCZESTNICTWA
 
1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, za wyjątkiem pracowników Organizatora.
Warunkiem wzięcia udziału jest wykonanie zdjęcia jesiennej stylizacji i następnie opublikowanie jej na profilu Instagramowym oraz oznaczenie jej @ewaszabatin, #fitfashionfreakstyle.
2. Konkurs trwa od dnia 09.10.2018 do dnia 16.10.2018.
3. NAGRODA
 
1. Nagrodą główną w konkursie jest modny, szwajcarski zegarek. Nagroda pocieszenia dla dwóch interesujących stylizacji to komplet biżuterii.
2. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.
4. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD
 
1. Każdy Uczestnik konkursu musi wykonać zdjęcie swojej jesiennej stylizacji i opublikowanie jej na profilu na Instagramie, a następnie oznaczenie stylizacji @ewaszbatin, #fitfashionfreakstyle. Uczestnik musi polubić też profil @ewaszabatin na Instagramie, a następnie opublikować komentarz pod zdjęciem konkursowym Organizatora.
2. Przesyłając odpowiedź, Uczestnik powinien wyrazić zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją Konkursu, wyłącznie na potrzeby organizowanego Konkursu, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, choć konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Przesyłając swoje dane wyrażasz zgodę na opublikowanie Twojego imienia i nazwiska w przypadku ewentualnej wygranej na liście zwycięzców, czyli na wykorzystanie i przetwarzanie twoich danych osobowych w celu przeprowadzenia tego konkursu (zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych i RODO). Nie wykorzystujemy twoich danych do  innych celów, niż czynności związane z niniejszym konkursem.
3. Zwycięzcą konkursu zostanie osoba, która przedstawi najciekawszą jesienną stylizację.
4. Imię wraz z pierwszą literą nazwiska Zwycięzcy Konkursu zostanie podana na stronie www.ewaszabatin.pl i IG oraz FB Ewy Szabatin w przeciągu 7 dni od daty zakończenia akcji.
5. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzców tj. imię i nazwisko na liście Zwycięzców.
6. W celu przekazania Nagrody, Organizator skontaktuje się ze Zwycięzca poprzez jego Instagram.
7. Organizator ani Fundator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku niepodania bądź podania błędnych danych adresowych lub zmiany danych Uczestnika, o której nie został poinformowany. W takim przypadku nagroda przepada.
5. REKLAMACJE
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Akcji, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia wydania Nagród.
2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem „Konkurs…..”
4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.
6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Akcji w trakcie jej trwania.
__________________________________