fbpx

PARIS FASHION WEEK CZYLI MODA ZUPEŁNIE INACZEJ

Paris Fashion Week to wydarzenie, na które osoby związane z modą i nią zainteresowane czekają z niecierpliwością. To cudowny czas, kiedy ulica zmienia się w wielki wybieg, a my możemy podziwiać piękne stylizacje niemal na każdym kroku.

Wyjazd na Paris Fashion Week to wydarzenie, na które czekałam z wielką niecierpliwością. Jako modowy freak zakochany w Paryżu i paryskim klimacie nie mogła doczekać się obecności na tym nietuzinkowym wydarzeniu.
Paris Fashion Week to czas, w którym wybiegiem staje się ulica. To święto mody, w którym każdy może wyrazić siebie. Moda jest dla wielu międzynarodowym językiem, który pozwala wyrazić siebie za pomocą stylizacji. Jedni wybierają bardziej szalone i kolorowe stroje, inni z kolei stawiają na klasykę i totalną elegancję. Na Paris Fashion Week freaki modowi mogą wyrazić siebie bez oglądania się na otoczenie. Nagle ulica staje się kolorowa, a każdy może być sobą, pokazać swój charakter i wyrazić opinię o otaczającym go świecie.
Paris Fashion Week to czas, kiedy nie tylko zaplacza wielkich domów mody stają się wybiegami. To moment, kiedy ulica staje się wielkim wybiegiem. Można na nim spotkać radosnych, kolorowych i co ciekawe wcale nie pomalowanych ludzi cieszących się modą. Jest to wielki kontrast w stosunku do polskiej ulicy, gdzie każdy stara się być piękny ubierając wyważone stylizacje. Tutaj stawia się na kolor, wzory i przede wszystkim naturalność w make-upie czy fryzurach. Takie podejście do mody i stylizacji niestety pokazuje ogromną przepaść między wielkim paryskim światem, a naszym polskim światem celebrytów. U nas poprawność i ułożenie jest na pierwszym miejscu. W Paryżu jest wręcz odwrotnie – naturalność i wyluzowanie to podstawa stylizacji podczas Paris Fashion Week. Dla mnie bomba!
Anna Dello Russo

Jako freak modowy czułam się w Paryżu wspaniale. Otaczali mnie ludzie z pasją do stylu, a wśród przechodniów mogłam stanąć obok takich gwiazd jak Carine Roifeld z mężem, Anna Dello Russo czy Lynn Yaeger. Sama mogłam poczuć się częścią wielkiego świata mody i czerpać garściami to co proponuje na tygodniu mody paryska ulica. Było to dla mnie spełnienie modowych marzeń i niezapomniane chwile, które na długo zostaną w mojej pamięci!
Carine Roitfeld
Lynn Yaeger
Love Ewa 🙂
________________________________

Paris Fashion Week is an event for people associated with fashion. Many of them is waiting impatiently for this event. It’s a wonderful time when the street turns into a big catwalk, and we can admire beautiful stylizations almost at every step.

A trip to Paris Fashion Week is an event that I have been waiting for with great anticipation. As a fashion freak in love with Paris and the Parisian atmosphere, I couldn’t image not to be at this extraordinary event.
Paris Fashion Week is the time when the street becomes a big catwalk. It’s a fashion festival in which everyone can express themselves. For many, fashion is an international language that allows to express yourself through stylization. Some choose more crazy and colorful outfits, others choose classics and total elegance. At Paris Fashion Week freaks fashion can express themselves without looking at the surroundings. Suddenly, the street becomes colorful, and everyone can be themselves, show their character and express their opinion about the world which surround them.
Paris Fashion Week is a time when not only fashion houses turn into a catwalks. This is the moment when the street becomes a great catwalk! You can meet happy, colorful and not much maked up people whose enjoy fashion. This is a great contrast to the Polish street, where everyone tries to be beautiful by dressing balanced stylizations. Here, the color, patterns and naturalness in make-up or hairstyles are normal. This approach to fashion and stylization, unfortunately, shows a huge gap between the great Parisian world and our Polish world of celebrities. Our correctness and arrangement is in the first place. In Paris it’s quite the opposite – naturalness and loosening are the basis of stylization during Paris Fashion Week. It’s a bomb for me!
As a fashion freak, I felt great in Paris. People with a passion for style surrounded me, and among the passers-by I could stand next to such stars as Carine Roifeld and her husband, Anna Dello Russo or Lynn Yaeger. I could feel myself part of the great fashion world and draw on what the Paris street offers for a fashion week. It was for me the fulfillment of fashion dreams and unforgettable moments that will remain in my memory for a long time!
Love Ewa 🙂