fbpx

WALENTYNOWY KONKURS BY EVA – ROZWIĄZANIE

Walentynki na całego, więc czas na przedstawienie zwycięzców walentynkowego konkursu. Bardzo dziękuję za Wasze zaangażowanie i ciekawe pomysły na spędzenie wspólnie tego pięknego święta. Wszystkie odpowiedzi możecie prześledzić na blogu i moim Instagramie.

Decyzja o przyznaniu nagród nie była łatwa.

I nagrodę wygrywa: Klaudia M.

Wymarzone FIT Walentynki Klaudii to cały dzień z ukochanym. Urlop, dres i beztroska zabawa w parku trampolin. Dla mnie rewelacja – warto poczuć się z bliską nam osobą tak beztrosko!

 II nagrodę wygrywa: paulam_design

Paula jest inicjatorką walentynkowej aktywności z ukochanym. Super, że to kobieta wychodzi z inicjatywą, potrafi zaplanować dzień tak, aby był on niezapomniany dla nich obu. A na koniec tanie… Tak trzymajcie!

III nagrodę wygrywa: Michał M. Polski Mors

 Michale, podziwiam osoby, które decydują się na kąpiele w zimnym jeziorze czy rzecze. Piękne jest to, że pasję do morsowania można dzielić z ukochaną osobą. Do tego, czerwień stroju kąpielowego i kąpielówek – rewelacja! Może kiedyś i ja spróbuję 😉
Zwycięzców proszę o przesłanie danych do wysyłki nagród na adres: ewaszabatin@gmail.com
Best Valentine’s wishes, Ewa & Ruben 🙂
________________________________________
Regulamin konkursu „FIT WALENTYNKI”
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Organizatorem Konkursu FIT Walentynki (zwanego dalej „Konkursem”), jest Ewa Szabatin blog (zwana dalej „Organizatorem”).
 2. Akcja jest prowadzona na stronie www.ewaszabatin.pl oraz udostępniana na profilu FB i Instagramie Organizatora.
2. WARUNKI UCZESTNICTWA 
 
1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w
rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolność do
czynności prawnych, za wyjątkiem pracowników Organizatora.
2.Warunkiem wzięcia udziału jest wysłanie odpowiedzi na pytanie konkursowe – Jak wyobrażasz sobie wymarzone FIT Walentynki? jako komentarz na blogu www.ewaszabatin.pl
3. Akcja trwa od 10 lutego do dnia 13 lutego2018 r.
 3. NAGRODY
1. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany nagród na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.
2. Zwycięzca może zrzec się Nagród, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.
4. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD
 1. Każdy Uczestnik Akcji publikując komentarz na blogu www.ewaszabatin.pl wyraża zgodę na wykorzystanie nazwy i przetwarzanie przez Organizatora swoich
  danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją Konkursu, wyłącznie
  na potrzeby organizowanego Konkursu, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia
  29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr
  101, poz. 926 z późn. zm.).
 2. Lista Zwycięzców Konkursu zostanie podana na stronie www.ewaszabatin.pl w dniu 14 lutego 2018 roku.
 3. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzców tj. imię i nazwisko na liście Zwycięzców.
 4. Nagrody zostaną wydane Zwycięzcom na koszt Fundatora przesyłką pocztową lub kurierską dostarczoną w obrębie granic Polski.
 5. W celu przekazania Nagród, Zwycięzca w ciągu 7 dni od daty
  publikacji listy Zwycięzców powinien przesłać na
  mail: ewaszabatin@gmail.com: adresudoręczenia nagrody wraz z numerem
  telefonu kontaktowego.
 6. W przypadku niedotrzymania w/w terminu, nagroda nie zostanie wysłana Zwycięzcy.
 7. Nagroda zostanie przesłana na adres wskazany przez Zwycięzcę w ciągu 14 dni od daty przesłania danych adresowych.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak
  możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie
  Uczestnika, a w szczególności w przypadku niepodania bądź podania
  błędnych danych adresowych lub zmiany danych Uczestnika, o której nie
  został poinformowany. W takim przypadku nagroda przepada.
5. REKLAMACJE
 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu,
  Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Akcji, jednak nie
  później niż w terminie 14 dni od dnia wydania Nagród. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 2.  Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres
  Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.
6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.