fbpx

ZIMOWA CHANDRA? NIGDY WIĘCEJ!

Dopadła Was zimowa chandra? Nic Wam się nie chce, a wszystko wokół jest denerwujące? To znaczy, że czas na zmiany! Zamiast narzekać na pogodę czy użalać się nad sobą weź się w garść i zrób coś tylko dla siebie, a chandra od razu minie.

 Zimowe przesilenie dopada wiele z nas. Nie chce się nam wstać z łóżka, zadbać o siebie, a wszystko wokół nas drażni. To oznaka, że trzeba wziąć się w garść, zmienić myślenie na bardziej pozytywne, a od razu wróci nam chęć do życia.
Jeśli czujesz, że dopada cię chandra pamiętaj, aby przede wszystkim być dla siebie dobra. Nie obwiniaj się za ten stan rzeczy. Spróbuj odnaleźć sens w każdym wydarzeniu. Otaczaj się dobrymi i pozytywnymi ludźmi, którzy pomogą ci szybko wrócić do dobrej kondycji. Postaraj się również złapać dystans do wszystkich złych rzeczy i powoli spróbuj odzyskać wewnętrzną równowagę. Jednym pomoże długa aromatyczna kąpieli, innym z nas rozmowy z przyjaciółmi. Każdy sposób jest jednak dobry, aby wrócić do formy!
Kiedy czuję, że łapie mnie zmęczenie, zaczynam wątpić w to co robię, wiem, że muszę działać. Nie mogę dopuścić do tego, aby złapała mnie chandra. Dlatego jak tylko mam wolną chwilę natychmiast wskakuję w ulubioną kurtkę, zakładam wygodne jeansy i ruszam na spacer. Aktywność fizyczna zimą daje więcej korzyści niż latem czy wiosną. Wymaga ona większego zaangażowania, nasz organizm zaczyna lepiej pracować przez co jest bardziej dotleniony. To z kolei sprzyja wydzielaniu endorfin przez co czuję się szczęśliwa! Zimne powietrze podczas spaceru sprzyja przyspieszonej przemianie materii i zwiększonemu spalaniu kalorii.
Aromaterapia to kolejny niezawodny sposób na walkę z zimową chandrą. Zapach pomarańczy, cynamonu czy mandarynki sprawia, że od razu czujemy się bardziej odprężone. Pachnące świece w połączeniu z relaksującą muzyką pomogą oderwać się od otaczającej nas rzeczywistości, na chwilę zapomnieć o codziennych problemach. Dzięki nim odzyskamy siły witalne i wewnętrzną harmonię. Jeśli do tego dodasz ciepłą i relaksującą kąpiel to gwarantuję, że natychmiast poczujesz się lepiej 🙂 Podczas kąpieli postaraj się wyciszyć, myśleć wyłącznie o przyjemnościach a po kilku chwilach będziesz jak nowo narodzona!
W walce z zimową chandrą niezawodny jest śmiech. Leczy on duszę, poprawia ogólną kondycję ciała, dotlenia mózg przez co uwalnia więcej endorfin. Dzięki temu od razu poprawia się nastrój, a świat wydaje się piękniejszy. Poza tym śmiech wzmacnia przeponę i mięśni brzucha co pozwala dodatkowo spalić zbędne kalorie. Ja uwielbiam oglądać komedie, szczególnie te stare. Pomimo, że widziałam wiele z nich wiele razy i znam je na pamięć zawsze się na nich śmieje. A jak już wiecie, śmiech to zdrowie i sposób na zimową chandrę 🙂
Dziewczyny, pamiętajcie. Szkoda czasu i naszego zdrowia na bycie smutnym! Nie dajcie się zimowej chandrze, ale starajcie się iść do przodu i żyć pełnią życia!
_________________________________

Did you get a winter chandra? You don’t want anything, and everything around is annoying? It means that it’s time to change! Instead
of complaining about the weather or feeling sorry for yourself, pull
yourself together and do something just for yourself, and the chandra
will pass right away.

The winter solstice is caught by many of us. We don’t want to get out of bed, take care of ourselves, and everything around us teases. This is a sign that you need to get a grip, change your thinking to a
more positive one, and immediately return your will to live.
If you feel that you are chandra, remember to be good first of all. Don’t blame yourself for this state of affairs. Try to find meaning in every event. Surround yourself with good and positive people who will help you quickly get back to good condition. Also, try to catch the distance to all bad things and slowly try to regain your inner balance. One will help a long aromatic bath, another of us talks with friends. Any way, however, is good to get back into shape!When I feel that I’m tired, I start to doubt what I’m doing, I know I have to act. I can not let a chandra catch me. Therefore,
as soon as I have a free moment, I immediately jump into my favorite
jacket, put on comfortable jeans and take a walk. Physical activity in the winter gives more benefits than summer or spring. It requires more commitment, our body starts to work better, which is more oxygenated. This in turn promotes the secretion of endorphins, which makes me happy! Cold air during the walk promotes accelerated metabolism and increased calorie burning.
Aromatherapy is another reliable way to fight winter blues. The smell of orange, cinnamon or mandarin makes us feel more relaxed immediately. Fragrant
candles combined with relaxing music will help you break away from the
reality that surrounds us, forget about everyday problems for a moment. Thanks to them, we regain vitality and inner harmony. If you add a warm and relaxing bath, I guarantee that you will feel
better immediately 🙂 While bathing, try to calm down, think only about
pleasures and after a few moments you will be like a new born!
There is laughter in the fight against winter blues. He heals the soul, improves the general condition of the body, oxygenates the brain and thus releases more endorphins. As a result, the mood improves immediately, and the world seems more beautiful. In addition, laughter strengthens the diaphragm and abdominal muscles, which allows you to burn unnecessary calories. I love watching comedies, especially the old ones. Although I have seen many of them many times and know them by heart, I always laugh at them. And as you already know, laughter is health and a way for winter blues 🙂
Girls, remember. It’s a waste of time and our health to be sad! Do not let yourself be a winter blouse, but try to move forward and live a full life!
Love, Eva :)Photo. Justyna Gieleta