fbpx

WYGODA PODCZAS TRENINGU TO PODSTAWA

Ćwiczenia to endorfiny. Endorfiny to szczęście. Nie zapominaj o wygodzie.
 

Ruch do
zdrowie! To świetny sposób na odreagowanie całodziennych stresów. Pamiętaj – ćwiczyć można wszędzie, nie
tylko na siłowni. Ważne, abyś nie zapomniała o odpowiednim stroju. Musisz
czuć się wygodnie, nasza skóra musi oddychać, a ćwiczenia będą już tylko
przyjemnością 🙂 W sklepach dostępne jest mnóstwo sportowych ubrań i butów
dostosowanych doróżnych dyscyplin. Pewnie się zastanawiacie jak wybrać te
najlepsze, na co zwrócić uwagę? Zastosuje kilka moich wskazówek, a zobaczycie,
że zakupy będą bardzo proste!
Zacznijmy od
doboru odpowiedniej bielizny. Wiele z nas nie zwraca uwagi na
bieliznę jaką
nosi podczas treningu. Uprawianie sportu wymaga tego, aby była ona oddychająca,
nie krepowała naszych ruchów. Warto zainwestować w zakup odpowiedniego stanika,
który zniweluje wszelkie wstrząsy podczas wykonywania ćwiczeń. Ważne, aby
bielizna nie miała żadnych koronek czy kokardek. Mogą one powodować otarcia,
zaczerwienienia skóry, a w konsekwencji niechciane blizny. A tego przecież
żadna z nas nie chce…
   Pewnie
zastanawiacie się na co zwrócić uwagę podczas zakupu sportowego biustonosza.
Przede wszystkim musisz czuć się w nim dobrze, ale zawsze miejsce na uwadze,
aby:
 •      guma
  pod biustem ściśle przylegała do ciała. Warto wybrać model o mniejszym
  obwodzie pod biustem. Guma w trakcie częstego użytkowania trochę się
  rozciągnie.
 • zapięcie
  biustonosza było dostosowane do rozmiaru biustu. Panie o mniejszym biuście
  powinny wybierać biustonosze bez zapięcia, a panie o większym biuście modele
  zapinane na 3 haftki.
 • ramiączka
  powinny być szerokie. Trzymają one lepiej biust podczas intensywnych ćwiczeń i
  nie wżynają się w ramiona.

 

 Leginsy
to ważny element stroju do ćwiczeń. Powinny być one praktyczne
i wygodne. Co to oznacza? Idealnie dobrane legginsy przylegają
w pasie, biodrach, udach i łydkach. Podczas ćwiczeń legginsy to
nasza druga skóra, dlatego upewnij się, że dobrze dobrałaś
rozmiar. Ja wykonuję kilka podskoków, skłonów i przysiadów.
Jeśli legginsy dobrze współpracuje z moim ciałem, nie muszę ich
poprawiać to od razu wiem, że są one dla mnie 🙂 Bardzo ważny
jest też materiał oraz długość. Najlepsze są materiały
oddychające zapewniające dobrą wentylację. Dobrze odprowadzają
pot powstały na skórze i dzięki temu nie czujemy dodatkowego
dyskomfortu. Polecam najbardziej legginsy typu 7/8, które podczas
ćwiczeń sprawdzają się idealnie i ładnie eksponują sylwetkę.
Krótsze legginsy typu ¾ mogą uciskać pod kolanami powodując
dyskomfort. Nie zapominajcie o kolorach! Kolor na siłowni czy
fitnessie jest trendy 🙂

 

 

 Buty
to ostatni, ale bardzo ważny element każdego stroju do ćwiczeń.
Na rynku istnieje wiele firm produkujących obuwie sportowe. Ważne,
aby dobrać odpowiedni model butów do planowanej aktywności. Inne
buty będą nam potrzebne na siłowni, inne na zajęciach fitnessu.
Obuwie ma zapewnić nam bezpieczeństwo podczas ćwiczeń i pewność,
że nie szkodzimy swoim stopom i stawom. Buty do zajęć fitness
powinny być wykonane z przewiewnych materiałów, w podeszwach mieć
wbudowane poduszki amortyzujące wstrząsy i posiadać system
antypoślizgowy. To wszystko pozwoli uniknąć niechcianych
kontuzji.

Bądźcie aktywni!!!
Love, Ewa

_______________________________________

 

Exercises
are endorphins. Endorphins are happiness. However, comfort
counts.

Movement
to health! This is a great way to relieve all-day stress. Remember –
you can practice anywhere, not only at the gym. It’s important that
you don’t forget about the right outfit. You need to feel
comfortable, our skin needs to breathe and the exercises will be just
a pleasure 🙂

 


In
stores are a lot of sports clothes and shoes adapted to different
disciplines. You probably wonder how to choose the best, what to look
for? I will use some of my tips and you will see that shopping will
be very easy!
Let’s start with choosing the right
underwear. Many of us do not pay attention to the underwear which we
wear during training. Doing sport requires that it be breathable,
does’t cremate our movements. It’s worth investing in the
purchase of a proper bra, which will eliminate any shocks during the
training. It’s important that the underwear does’t have any lace
or bows. They can cause abrasions, redness of the skin and unwanted
scars. And this’s what none of us wants …

You probably
wonder what to look for when buying a sports bra. First of all, you
must feel good in it, but always place in mind to:

 

 • rubber
  under the bust tightly adhered to the body. It is worth choosing a
  model with a smaller circumference under the bust. Rubber will
  stretch a bit during frequent use.
 • the
  bra clasp was adapted to the size of the bust. Ladies with smaller
  breasts should choose bras without fastening, and ladies with larger
  breasts models fastened with 3 clasps.
 • straps
  should be wide. They keep the bust better during intense workouts
  and do not breathe in your arms.

 


Leggings are
an important element of an exercise outfit. They should be practical
and comfortable. What does it mean? Perfectly matched leggings adhere
to the waist, hips, thighs and calves. During exercise, leggings are
our second skin, so make sure you’ve chosen your size well. I do a
few jumps, bends and sit-ups. If leggings work well with my body, I
do not have to correct them, I know right away that they are for me
🙂 Material and length are also very important. Breathing materials
that provide good ventilation are the best. The sweat produced on the
skin is well drained and we do not feel any additional discomfort. I
recommend the most 7/8 leggings, which during the exercises work
perfectly and nicely expose the figure. Shorter leg leggings can
squeeze under your knees causing discomfort. Do not forget about
colors! The color at the gym or fitness is trendy 🙂

 

 

Shoes
are the last but very important element of any exercise outfit. There
are many companies producing sports footwear on the market. It is
important to choose the right model of shoes for your planned
activity. Other shoes will be needed in the gym, others in fitness
classes. Footwear is to ensure our safety during exercise and ensure
that we do not harm our feet and joints. Shoes for fitness classes
should be made of airy materials, in the soles have built-in shock
absorbing pillows and have a non-slip system. All this will avoid
unwanted injuries.