fbpx

POZYTYWNA ENERGIA PRZEZ CAŁY DZIEŃ

Witajcie w mojej energetycznej lodówce, dzięki której mam dobry humor przez dzień!

Pozytywna energia i dobry humor nawet zimą? Co zrobić by czuć się lekko i nie narzekać na brak sił? Ja stosuję kilka niezawodnych trików i chętnie Wam o nich opowiem!


Wydrukujcie sobie tych 5 zasad i przyklejcie na lodówce!
  1. Zasada 70/30. Czyli 70% warzyw, a 30% innych produktów na każdym talerzu. Kiedy nasz organizm jest dożywiony i dostarczamy mu dużo witamin oraz minerałów nasza energia wzrasta.
  2.  Odstawiamy śmieciowe jedzenie. Gdy nie zatruwamy go niepotrzebnym świństwem (fast food, alkohol, papierosy, niezdrowe suplementy diety, przetworzone jedzenie) czujemy się świetnie.
  3. Zasada lekko – cieżko. Polecam w ciągu dnia lekkie wegetariańskie dania, a wczesnym wieczorem białko zwierzęce. Kiedy jemy lekkostrawne dania i nie obciążamy jelit możemy liczyć na uśmiech i energię każdego dnia.
  4. Odstawiamy napoje gazowane i soki z kartonów. Gdy nawadniamy organizm odpowiednimi napojami jak woda, woda z cytryną, woda kokosowa, np. herbata rooibos, zielone koktajle dostajemy skrzydeł.
  5. Ćwiczymy. Kiedy jesteśmy aktywni i uprawiamy sport dostajemy zastrzyk endorfin.
Czy to takie trudne? Ależ skąd! Zawsze powtarzam, że jesteśmy tym co jemy. Nasz organizm, narządy, skóra, ciało oraz samopoczucie zależy od tego co wkładamy do brzucha! 🙂 Dlatego wprowadzając tylko 5 trików, możecie już od jutra zmienić swoje życie.
Motywuję Was do działania. Nawet jeśli nie uda Wam się zrobić wszystkiego naraz…. nie poddawajcie się! Nikt nie jest perfekcyjny. Ja też mam swoje dołki, wówczas chwytam za czekoladę i pochłaniam ją w 5 minut. Następnego dnia jednak walczę dalej. Walczę o swoje samopoczucie, zdrowie, pozytywną energię ora piękną skórę. Walczę, bo wiem, że warto.
Jeśli ja się zmieniłam i nadal zmieniam to Wy też możecie.
Oprócz  odpowiedniego jedzenia zacznijcie uprawiać jakiś sport. Wybierzcie coś dla siebie. Coś co da Wam radość i satysfakcję. Ćwiczenie podnosi poziom endorfin, a to hormony szczęścia. Warto więc poświęcić trochę czasu na sport. Ja osobiście polecam trening funkcjonalny na siłowni, taniec lub jogę, ale każdy ruch jest dobry. Pamiętajcie, że robicie to dla siebie. Bądźcie przez chwilę egoistami! Pozwalam Wam na to! Jeśli egoizmem jest dbanie o siebie, to ja jestem wielką egoistką, bo własne zdrowie stawiam na pierwszym miejscu. Dzięki temu mogę dobrą energią zarażać innych i dawać wszystko co najlepsze swoim bliskim.
Czy jesteście ze mną?
Trzymam za Was kciuki!
Love, Ewa

Photo. Justyna Gieleta

T-shirt Zadig & Voltaire, Underwear BjornBorg
_________________________________________
Welcome to my energy fridge, thanks to which I have a good mood for the whole day!
Positive energy and good mood even in winter? What to do to feel light and not to complain about lack of strength? I use a few reliable tricks and I will gladly tell you about them!
Print these 5 rules and stick on the fridge!
  1. Rule 70/30. That is 70% vegetables and 30% other products on each plate. When our body is alive and we supply it with a lot of vitamins and minerals our energy increases.
  2.  We put the junk food away. When we do not poison ourselves with unnecessary nastiness (fast food, alcohol, cigarettes, unhealthy dietary supplements, processed food) we feel great.
  3. The principle is light to heavy. I recommend light vegetarian dishes during the day and animal protein in the early evening. When we eat easily digestible dishes and do not burden the intestines we can count on a smile and energy every day.
  4. Leave away the soda and juice from the cartons. When we hydrate the body with the appropriate drinks like water, water with lemon, coconut water, eg rooibos tea, green cocktails we get wings.
  5. Exercise. When we are active and we do sports we get an injection of endorphins.
Is it so hard? Of course not! I always say that we are what we eat. Our body, organs, skin and well-being depend on what we put in our belly! 🙂 Therefore, by entering only 5 tricks you can change your life from tomorrow.
I am motivating you to act. Even if you do not manage to do everything at once… do not give up! No one’s perfect. I also have my downs, then I grab for chocolate and absorb it in 5 minutes. The next day, however, I continue to fight. I fight for my well-being, health, positive energy and beautiful skin. I’m fighting because I know it’s worth it.
If I’ve changed and I’m still changing,  so you can do it to.
In addition to the right food start practicing some sport. Choose something for yourself. Something that will give you joy and satisfaction. Exercise raises the level of endorphins and these are the hormones of happiness. So let’s devote some time to sport. I personally recommend functional training at the gym, dance or yoga, but every movement is good. Remember that you do it for yourself. Be selfish for a moment! I let you do it! If selfishness is about self-care, then I am a great egoist because I put my own health first. Thanks to this I can infect others with good energy and give everything that is best to my loved ones.
Are you with me?
I’m keeping my fingers crossed for you!
Love, Ewa