fbpx

RELAKS Z HERBATĄ W TLE

relaks

Każdy z nas szczególnie po ciężkim dniu pracy potrzebuje złapać odrobinę oddechu. Ja najchętniej relaksuje się w domu. Wypracowałam nawet swój własny rytuał, w którym zawsze towarzyszy mi herbata. Pamiętajcie – relaks jest dobry dla naszego ciała, umysłu i samopoczucia!

Relaks to słowo klucz. Każdy powinien choć na moment się zatrzymać i poświęcić czas na odrobinę odpoczynku. Ja po ciężkim dniu pracy, wielu spotkań, sesji zdjęciowej najczęściej marze o relaksie z dobrą książką lub gorącej kąpieli. Jednak zanim naprawdę zacznę się relaksować parzę kubek swojej ulubionej herbaty Loyd (kliknij TUTAJ). Dopiero wtedy mogę naprawdę odpocząć.

herbata
relaks

Dlaczego warto pić herbatę?

Herbata jako napój znana jest od setek lat. Jednak dopiero nie dawno odkryto jej właściwości zdrowotne. Bo nie wiem czy wiecie, ale codzienne picie herbaty ma zbawienny wpływ na nasz organizm. Jakie składniki są w herbacie?

  • Przede wszystkim herbata zawiera w swoim składzie teinę, która jest odpowiednikiem kofeiny w kawie. Już filiżanka wybitej herbaty pobudza do działania, poprawia koncentrację i jasność umysłu oraz zwiększa wydzielanie soków trawiennych.
  • Ważnym składnikiem herbaty są polifenole. Wspomagają one działanie teiny, ale przede wszystkim mają silne działanie antyoksydacyjne. Polifenole wiążą metale ciężkie dzięki czemu zwalczają wolne rodniki, które przyczyniają się do rozwoju nowotworów.
relaks
  • Tanina i L-Teanina mają działanie odprężające, relaksujące oraz wpływają na obniżenie ciśnienia krwi. Co ważne pobudzają pracę mózgu, zapewniają lepszą koncentrację oraz pobudza mózg do działania.
  • Minerały i witaminy zawarte w herbacie poprawiają funkcjonowanie organizmu i jego wydolność. Żelazo pomaga w transporcie tlenu i regeneracji tkanek, potas reguluje gospodarkę wodą w organizmie, cynk odpowiedzialny jest za procesy metaboliczne. Witamina A poprawia wzrok, stan skóry, włosów i paznokci, witamina C wpływa na zwiększenie odporności, a witamina E utrzymuje młody wygląd.
relaks

Jak widzicie herbata ma mnóstwo pozytywnych właściwości. Dlatego jeśli jeszcze zastanawiacie się czy wybrać kawę czy herbatę stanowczo postawcie na ten drugi napój. Oczywiście nie mówię, że kawa jest zła, ale herbata ma o wiele więcej pozytywnych właściwości dla naszego umysłu i ciała.

Ja jakiś czas temu zakochałam się w marce Loyd (kliknij TUTAJ). W ofercie mają oni mnóstwo herbat, które można pić praktycznie kilka razy dziennie, a jej smaki na pewno się nam nie znudzą. Loyd ma herbaty liściaste, ekspresowe i w piramidkach zatem w zależności od na co mamy ochotę na pewno znajdziemy tutaj coś dla siebie.

relaks
relaks

Dlaczego ja piję herbatę i zachęcam Was do tego?

Odpowiedź na to pytanie jest bardzo prosta. Ponieważ chcę czuć się młodo i świetnie we własnym ciele. Herbata od wieków na Dalekim Wschodzie uchodzi za eliksir młodości. Zostało to udowodnione, że ma ona ogromny wpływ na wygląd. Picie herbacianego naparu pomaga usuwać toksyny z organizmu. To pomaga utrzymać kondycję organizmu w świetnej kondycji, skóra jest bardziej elastyczna, a nasze ciało jest oczyszczone ze szkodliwych toksyn. Herbata dzięki antyoksydantom sprzyja walce z nowotworami i polepsza stan naszego zdrowia. Dlaczego? Ponieważ jest naturalna, nie zawiera konserwantów i szkodliwych dla organizmu składników. Ja zauważyłam, że herbata pomaga mi utrzymać dobrą koncentrację przez cały dzień. Dzięki niej mogę pracować na wysokich obrotach i nie tracę energii jak po wypiciu filiżanki kawy.

Jeśli jesteście osobami aktywnymi to szczerze polecam wam herbatę. Również sprawdzi się ona idealnie podczas relaksu. A jak pewnie wiecie relaks jest baardzo ważny! Co więcej, koniecznie sięgnijcie po markę Loyd (kliknij TUTAJ), gdzie znajdziecie mnóstwo smaków i na pewno przypadnie wam ona do gustu. Jestem tego pewna!

herbata

Jeśli chcecie zobaczyć mój rytuał relaksacyjny zapraszam na Instagram – kliknij TUTAJ.

Love Ewa 🙂


Each of us, especially after a hard day’s work, needs a little breath. I like to relax at home. I even worked out my own ritual, in which I am always accompanied by tea. Remember – relaxation is good for our body, mind and well-being!

Relaxation is the key word. Everyone should stop at least for a moment and devote time to a little rest. After a hard day’s work, many meetings, photo sessions I usually dream of relaxing with a good book or a hot bath. However, before I really start to relax I brew a cup of my favorite Loyd tea (click HERE). Only then can I really relax.

Why is it worth to drinki tea?

Tea as a drink has been known for hundreds of years. However, it was not long ago discovered its health properties. Because I don’t know if you know, but drinking tea every day has a beneficial effect on our body. What ingredients are in the tea?

  • First of all, tea contains theine, which is the equivalent of caffeine in coffee. A cup of minted tea stimulates action, improves concentration and mental clarity, and increases the secretion of digestive juices.
  • An important ingredient in tea are polyphenols. They support the action of theine, but above all have a strong antioxidant effect. Polyphenols bind heavy metals and thus fight free radicals that contribute to the development of cancer.
  • Tannin and L-Theanine have a relaxing, relaxing effect and reduce blood pressure. Importantly, they stimulate the brain, ensure better concentration and stimulate the brain to act.
  • Minerals and vitamins contained in tea improve the functioning of the body and its efficiency. Iron helps in oxygen transport and tissue regeneration, potassium regulates water management in the body, zinc is responsible for metabolic processes. Vitamin A improves eyesight, skin, hair and nails, vitamin C increases immunity, and vitamin E maintains a youthful appearance.

As you can see, tea has a lot of positive properties. Therefore, if you are still wondering whether to choose coffee or tea, definitely put on the second drink. Of course, I’m not saying that coffee is bad, but tea has many more positive properties for our mind and body.

Some time ago I fell in love with the Loyd brand (click HERE). They offer a lot of teas that can be drunk practically several times a day, and its flavors will definitely not get boring. Loyd has leaf teas, express teas and pyramids, so depending on what we fancy, we will definitely find something for ourselves.

Why do I drink tea and encourage you to do so?

The answer to this question is very simple. Because I want to feel young and great in my own body. Tea for centuries in the Far East has been regarded as the elixir of youth. It has been proven that it has a huge impact on the appearance. Drinking tea infusion helps remove toxins from the body. This helps to maintain the body’s condition in great condition, the skin is more elastic and our body is cleansed of harmful toxins. Tea thanks to antioxidants promotes the fight against cancer and improves our health. Why? Because it is natural, it does not contain preservatives and ingredients harmful to the body. I noticed that tea helps me stay focused all day. Thanks to it I can work at high speed and do not lose energy like after drinking a cup of coffee.

If you are active people, I honestly recommend you tea. It will also be perfect during relaxation. And as you probably know, relaxation is very important! What’s more, be sure to reach for the Loyd brand (click HERE), where you will find a lot of flavors and you will definitely like it. I’m sure of it!

Love Ewa 🙂