fbpx

SPORTOWA ELEGANCJA NA KAŻDĄ OKAZJĘ

Często zdarza się, że nie wiemy w jakiej stylizacji określonego dnia byłoby nam najlepiej. Warto zaopatrzyć się więc w jeansy, białą marynarkę, ciekawy t-shirt i szpilki. Ten zestaw świetnie sprawdzi się na każdą okazję! Sportowa elegancja jest moim zdaniem zawsze w modzie.

W co się ubrać? To pytanie wiele z nas zadaje sobie przynajmniej raz dziennie. Ja muszę przyznać, że mi zdarza się to nawet kilka razy dziennie, ale muszę sobie z tym jakoś radzić 😉 Pomimo, że nasze szafy są pełne strojów często nie potrafimy podjąć decyzji w jakiej stylizacji chciałybyśmy akurat tego dnia pokazać się swoim kolegom z pracy czy przyjaciołom. Sportowa elegancja – to moim zdaniem najlepsza stylizacja, w której możemy pójść do biura, na spotkanie z przyjaciółmi czy bardziej formalne spotkanie z klientem.

 

Pamiętajcie, że w stylizacji liczy się przede wszystkim wygoda. Nie możemy czuć się skrępowani w tym co mamy na sobie. To najgorsza rzecz jaką możemy sobie zafundować. Oczywiście strój powinien być dostosowany do miejsca, do którego idziemy czy okazji. Może się to wydawać trudne, ale nie musimy mieć szafy pełnej ubrań, aby stworzyć idealną stylizację na każdą okazję. Moim ulubionym zestawem są jeansy (te nigdy nie wychodzą z mody!), biała marynarka, biała lub granatowa koszula lub t-shirt i szpilki. Ważnym elementem są też dodatki, które są przysłowiową kropką nad „i” w naszej stylizacji.
Kolor biały jest uniwersalny! Jest on symbolem elegancji, szyku i przede wszystkim lata. Świetnie łączy się z takimi kolorami jak niebieski, czarny czy czerwony. Dzięki temu spaja ona outfity tworząc harmonijną całość. Jak wiecie uwielbiam bawić się modą, łączyć różne style, tekstury i kolory. I tak stworzyłam mój ulubiony sportowy zestaw, który dzięki odpowiednim dodatkom może mieć bardziej lub mniej formalny charakter. Wystarczy, że ubierzecie czapkę z daszkiem i już uzyskacie nowy wymiar bardziej eleganckiej stylizacji. To jak będzie ona wyglądać zależeć będzie wyłącznie od Was!
Love Ewa 🙂
_______________________

It often happens that we do not know what stylization a given day would be best for. It is worth to stock up on jeans, a white jacket, an interesting t-shirt and high heels. This set will be great for any occasion! Sporting elegance is in my opinion always in fashion.

What to wear? Many of us ask this question at least once a day. I must admit that it happens to me several times a day, but I have to deal with it somehow;) Although our wardrobes are full of outfits, we often can not decide which stylization we would like to show to their colleagues from work that day friends. Sporty elegance – in my opinion, the best stylization in which we can go to the office, to meet with friends or a more formal meeting with the client.
Remember that the most important thing about styling is convenience. We can not feel self-conscious about what we have on us. This is the worst thing we can treat. Of course, the outfit should be adapted to the place where we go or occasion. It may seem difficult, but we do not have to have a wardrobe full of clothes to create the perfect look for every occasion. My favorite set is jeans (these are never out of fashion!), White blazer, white or navy blue shirt or t-shirt and high heels. An important element is also the additions, which are the proverbial dot over „and” in our styling.
The white color is universal! It is a symbol of elegance, style and, above all, summer. It combines with such colors as blue, black or red. Thanks to this, it bonds outfits creating a harmonious whole. As you know, I love to play with fashion, combine different styles, textures and colors. And so I created my favorite sports set, which thanks to the appropriate additions may have more or less formal character. All you have to do is wear a cap with a visor and you will get a new dimension of a more elegant styling. What it will look like will depend only on you!
Love Ewa 🙂