fbpx

POWER WOMAN – NADCHODZI TWÓJ CZAS CZ.1

 

Wielkimi krokami zbliża się 8 marca, a niebawem wiosna. Czas zrobić coś dla siebie! Power Woman to wskazówki, które pozwolą wam przygotować się na nowe wyzwania. To nie tylko motywacja, ale też praktyczne porady jak o siebie zadbać, aby przywitać wiosnę w świetnej kondycji. Zaczynamy!

Dziewczyny, wiele ostatnio myślałam na temat siebie, tego co mogę jeszcze zmienić, aby poczuć się szczęśliwa i spełniona. Jest wiele płaszczyzn nad którymi muszę jeszcze popracować, a teraz jest na to najlepszy czas. Przełom zimy, niedługo wiosna, zbliżający się Dzień Kobiet to świetny moment, aby wdrożyć plan maksimum, dodać sobie powera do działania. Przyłączycie się?

Praca nad sobą to jedno z najbardziej wymagających zadań z jakim możemy się zmierzyć. Z pewnością nie należy ona do najłatwiejszych, ale dzięki dobrze postawionym celom może być ona bardzo satysfakcjonująca. Trzeba przyjąć takie działania i tempo ich wykonania, aby im podołać. Na pewno będzie ciężko, ale sukces to najwyższe dobro jakie warto osiągnąć! Kto jeśli nie my same zapracujemy na nasze szczęście?

Praca nad sobą i droga do celu często nie są usłane różami. Małymi kroczkami, we własnym tempie jesteśmy w stanie go osiągnąć. Nie ma co obracać się na innych, sugerować się otoczeniem tylko robić swoje. I tak właśnie i ja postanowiłam. Swoją metamorfozę zaczęłam od zmiany stylizacji. Dlaczego? Bo jak cię widzą tak się piszą – to przede wszystkim, ale dobry ubiór, świetny make-up dodają nam pewności siebie 🙂 Ja tym razem miałam ochotę poczuć POWER WOMAN w sobie. Stąd seksowna kreacja i mocne zdjęcia. Każda z nas ma w sobie tą iskrę, czasem trzeba ją tylko wydobyć i pozwolić sobie na szaleństwo oraz odrobinę odwagi.

Zbliża się wiosna, więc jest to świetny czas na wprowadzenie zmian w garderobie i zmian w sobie jednocześnie! Nie musisz kupować dziesięciu sukienek, garsonek, bluzek czy spodni. Wystarczą dwa, trzy komplety, na tyle uniwersalne i stylowe, a które pozwolą na swobodne ich miksowanie ze sobą. Ja uwielbiam kolor czarny, zawsze uniwersalny i pasujący do wielu stylizacji i na wiele okazji. Wy oczywiście możecie postawić na szalone kolory 🙂 Ja kocham grać różnymi fakturami materiału, długościami, dekoltami lecz jedno jest dla mnie najważniejsze – muszę czuć się swobodnie i seksownie w tym co mam na sobie. To dodaje mi pewności siebie i wielkiego powera. I tak też może być z wami!

A może już macie jakieś sprawdzone sposoby na świetną stylizację i poczucie się prawdziwą power woman dzięki temu co nosicie? Wskazówek nigdy za wiele 🙂

 

 

 

 

Photo. Justyna Gieleta

Dress Zara, Belt & bag Uterque, Hat Hat Hat, Shoes Liu Jio

Pamiętajcie – w każdej z nas jest siła i tylko my wiemy jak ją odkryć!

 

Love Ewa 🙂

 

______________________________________________

It is fast approaching on 8th March and soon spring. Time to do something for yourself! Power Woman is a guide that will help you prepare for new challenges. It isn’t only motivation, but also practical advice on how to take care
of yourself in order to welcome the spring in great condition. Get ready!

Girls, I’ve been thinking a lot lately about myself, what else I can change in order to feel happy and fulfilled. There are many areas that I need to work on, and now is the best time. The
turn of winter, soon spring, the approaching Women’s Day is a great
moment to implement the maximum plan, add a lot of action. Will you join me?
Working on yourself is one of the most challenging tasks which we can face. It certainly isn’t the easiest one, but thanks to well-placed goals it can be very satisfying. You have to take such actions and the pace of their implementation to cope with them. For sure it will be hard, but success is the highest good that is worth achieving! Who, if not we ourselves earn our happiness?Work on yourself and the way to the goal are often not littered with roses. With small steps, we’re able to achieve it at our own pace. There is nothing to turn on others, to suggest the surroundings only to do their own thing. And that’s how I decided. I started my metamorphosis by changing the stylization. Why? Because if they see you, they write like that – it’s above all, but a good dress, a great make-up give us confidence 🙂 Spring is coming, so it’s a great time to make changes in the wardrobe and change in yourself at the same time! You do not need to buy ten dresses, suits, blouses or trousers. Two or three sets are enough, universal and stylish enough to allow them to be mixed with each other. I love black, always universal and matching many styles. You
can of course put on crazy colors 🙂 I love playing with different
textures of materials, lengths, cleavage, but one thing is most
important to me – I have to feel at ease and sexy in what I wear. This gives me confidence and a great deal of power. And so it can be with you too!Or maybe you already have some proven ways for great styling and a feeling of real power woman thanks to what you wear? Tips never too much 🙂

Remember – in each of us there is strength and only we know how to discover it!

Love Ewa 🙂