fbpx

CHRISTMAS MOOD

Witam Was kochani cały czas w świątecznym nastroju! Mam nadzieję, że Wasze święta były cudowne, że znaleźliście czas na odpoczynek, rodzinę i przyjaciół. 
A jak tam Wasze humory?

Ja nadal pozostaję w takim nostalgicznym nastroju, dlatego zdecydowałam się przygotować dla Was sesję modową, która odzwierciedla moje emocje związane ze Świętami Bożego Narodzenia. Kiedyś nie przywiązywałam tak uwagi do świąt, dziś wiem, że to bardzo potrzebny dla nas czas. To czas kiedy możemy się zatrzymać, wziąć głęboki oddech, skupić się tylko na rodzinie, poczuć, że żyjemy tu i teraz i cieszyć się chwilą. Życie biegnie, a my z nim. Zapominamy często po co tu jesteśmy, skupiamy się tylko na pracy i ciągle gonimy za czymś, za kimś…. Rzadko zauważamy otaczające nas rzeczy, bo myślimy i żyjemy w przyszłości. Nie potrafimy cieszyć się tym co mamy w danej chwili.

Dalajlama, zapytany o to, co go najbadziej zadziwia w ludzkości, odpowiedział:

„Człowiek. Bo poświęca swoje zdrowie, by zarabiać pieniądze, następnie zaś poświęca pieniądze, by odzyskać zdrowie. Oprócz tego, jest tak zaniepokojony swoją przyszłością, że nie cieszy się z teraźniejszości. W rezultacie nie żyje ani w teraźniejszości, ani w przyszłości; żyje tak, jakby nigdy nie miał umrzeć, po czym umiera,tak na prawdę nie żyjąc.”
 
Dlatego, gdy przychodzą święta odkładam pracę i obowiązki. Delektuję się tym czasem. Nie pomylcie tego z siedzeniem na sofie i nicnierobieniem!
To nie w tym rzecz! Nadal aktywnie spędzam ten czas, biegając, praktykując jogę, chodząc na spacery.
Ale robię to dla siebie i z przyjemnością, bo ruch jest częścią mojego życia.
Jestem jednak skupiona głównie na mojej rodzinie i to im poświęcam większość swojego czasu. Mam nadzieję, że Wy również mogliście zatrzymać się na chwilę podczas tych świąt i nabraliście energię na Nowy Rok!
Jak widzicie na zdjęciach moje myśli krążą wokół choinek i światełek. A moja stylizacja odzwierciedla taki światełkowy nastrój. Sweter z cekinami znalazłam w Zarze, do tego założyłam żółtą vintage spódnicę ze skóry oraz buty od Badury. Granatową torebkę w duże kropki dostałam od męża od mojej ukochanej Vivienne Westwood, a oversize’owy płaszcz zdobyłam podczas prezentacji kolekcji Erdem dla HM. Moje złote koła w uszach pochodzą od polskiej marki Moie.
Mam nadzieję, że stylizacja przypadnie Wam do gustu i pozostaniecie ze mną w takim cudownym nastroju!
Love, Ewa
Coat Erdem for HM, Sweater Zara, Skirt vintage leather, Boots Badura, Bag Vivienne Westwood, Gold earrings Moie
____________________________________
Hello, everyone still in Christmas atmosphere! I hope that your holidays were wonderful, that you found time to rest, for family and friends.
And how are your moods?
 
I am still in such a nostalgic mood, that’s why I have decided to prepare a fashion photoshoot for you that reflects my emotions related to Christmas. Some time ago I did not pay so much attention to holidays, today I know that it is a very important time for us. This is the time when we can stop for a while, take a deep breath, focus only on the family, feel that we live here and now and enjoy the moment. Life is running, and we are with it. We often forget why we are here, we focus only on work and are constantly chasing something, someone… We rarely notice things that surround us, because we think and live in the future. We can not enjoy what we have at the moment.
Dalai Lama, when asked about what amazes him most in humanity, he replied:
 
“Man. Because he sacrifices his health in order to make money. Then he sacrifices money to recuperate his health. And then he is so anxious about the future that he does not enjoy the present; the result being that he does not live in the present or the future; he lives as if he is never going to die, and then dies having never really lived.”
 
Therefore, when the holidays come, I put aside my work and duties. I enjoy this time. Do not confuse it with sitting on the sofa and doing nothing! This is not the point! I still actively spend this time running, practicing yoga, going for walks. But I do it for myself and with pleasure, because movement is part of my life.
However, I am mainly focused on my family and I devote most of my time to them. 
I hope you too could stay still for a while during this Christmas and you got energy for the New Year!
 
As you can see in the pictures, my thoughts revolve around Christmas trees and lights. And my stylization reflects such a mood. I found a sweater with sequins in Zara, I put on a yellow vintage leather skirt and shoes from Badura. I got a large dark blue polka dot bag from my beloved Vivienne Westwood, and the oversize coat during the presentation of the Erdem collection for HM. My golden earrings come from the Polish brand Moie. And this his completes my look. 
 
I hope that you will like my outfit  and you will stay with me in such a wonderful mood!
 
Love, Ewa