fbpx

WELCOME NEW YEAR 2018 !

Witam wszystkich jeszcze w starym roku!
Czy jesteście gotowi na dzisiejszą zabawę? Kreacje są wybrane? Humory dopisują?
Mam nadzieję, że tak! 
Dzisiaj dzielę się z Wami swoją pozytywną energią i przesyłam Wam imprezowe wibracje na dzisiejszy wieczór!!! Żegnamy stary rok i już dziś wchodzimy w NOWY 2018 rok! Dlatego wszystko co złe zostawiamy za sobą. Nowy Rok to nowy rozdział, nowe możliwości i nowe wyzwania!
Pamiętajmy, że wszystko zależy od nas!
Moje 10 postanowień na 2018 rok:
1. Edukacja w temacie zdrowego odżywiania
2. Czytanie więcej książek
3. Pogłębianie wiedzy o ciele
4. Rozwijanie swojego projektu FITFASHIONFREAK
5. Kanał na YouTube
5. Organizacja eventów i promowanie zdrowego stylu życia
6. Moda – stworzenie kolekcji ślubnej
7. Więcej podróży
8. Mądre inwestycje
9. Więcej czasu z rodziną
10. Pielęgnowanie miłości
Życzę Wam kochani szampańskiej zabawy! Wchodźcie w Nowy Rok z pozytywnym nastawieniem! Niech Wasze wszystkie marzenia się zrealizują. Życzę Wam też dużo ruchu i czystej diety – pamiętajcie o zdrowiu, bo ono jest najważniejsze. Każdy dzień jest dobry na wprowadzenie zmiany, a Nowy Rok tym bardziej sprzyja nowym postanowieniom!
Nie bójcie się zmian. Zmiana to rozwój! 🙂
Tym postem żegnam 2017, ale witam 2018 rok!
Bawcie się, kochajcie z całych sił i dbajcie o siebie!
Wszystkiego dobrego!
Love, Ewa
 
Dress and sweater Zara, Leather Shabatin, Boots Isabel Marant, Bag Uterque, Neckless Alexander McQueen, Hat Zadig & Voltaire
 
 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 
Hello everyone still in the old year!
Are you ready for today’s party? Are the creations selected? Is your mood great?
I hope so!
 
Today I share with you my positive energy and send you party vibes for tonight!!! We say goodbye to the old year and we are entering NEW 2018 year today! That is why we leave everything bad behind. New Year is a new chapter, new opportunities and new challenges! 
Remember that everything depends on us!
 
My 10 resolutions for 2018:
 
1. Education on the subject of healthy eating
2. Reading more books
3. Deepening knowledge about the body
4. Developing my FITFASHIONFREAK project
5. YouTube channel
5. Organization of events and promotion of a healthy lifestyle
6. Fashion – creating a wedding collection
7. More travels
8. Wise investments
9. More time with family
10. Nurturing love
 
I wish you a lovely party tonight! Get into the New Year with a positive attitude! Let all your dreams come true. I wish you a lot of movement and a clean diet – remember about health, because it is the most important. 
Every day is good for making changes but the New Year gives us great opportunity to do so! 
So do not be afraid of change. Change is development! 🙂
 
With this post I say goodbye to 2017, but I welcome to 2018!
 
Have fun, love with all your hearts and look after yourself!
 
All the best!
Love, Ewa