fbpx

2022 ROK! ŚWIAT STOI PRZEDE MNĄ OTWOREM

2022 rok

Przed nami nowy 2022 rok. Suma wszystkich cyfr nadchodzącego roku, daje nam magiczną SZÓSTKĘ, która jest symbolem miłości i pozytywnych emocji. Odrzućmy więc to co złe, pozostawmy za sobą negatywne emocje i gorsze doświadczenia. Przed nami czas życzliwości, zdobywania nowych doświadczeń i dbania o siebie i najbliższe otoczenie.

Nowy rok to idealny moment, aby otworzyć się na nowe i pozostawić za sobą wszystko co złe – negatywne emocje, stresujące sytuacje i wszelkie niepowodzenia. Przed nami 2022 rok pełen miłości, szczęścia i pomyślności. Jestem przekonana, że po kilkunastu ciężkich miesiącach pandemii nadejdzie wreszcie Słońce i rozpromieni nasze życie dodając nam nowej nadziei.

2022 rok

Pamiętajcie jednak, że nowy rok to też idealny moment, aby naprawdę zmienić coś w swoim życiu. Jednak niech nie będą to puste postanowienia, które świetnie wyglądają na kartce, ale realne cele, które będzie realizować krok po kroku.

Oto moja short lista postanowień na 2022 rok. Jestem ciekawa jakie będą Wasze!

 1. Skupię się na pasjach, a nie na tym czy mam idealny makijaż i nowe ciuchy. Jedna ze znanych zagranicznych influencerek Mik Zazon podkreśla, że nowy rok to nie czas na składanie obietnic o rozpoczęciu diety, czy ćwiczeń. To czas, w którym warto zastanowić się nad tym jakie są moje pasje. To idealny moment, by zacząć je realizować, by osiągnąć pełnię wewnętrznego szczęścia.
 2. Zdystansuję się do maili i telefonów. Moja praca opiera się na operowaniu telefonem. On jest częścią moje życia, ale ważne są też relacje z bliskimi. Dlatego każdą wolną chwilę będę spędzać z właśnie z nimi. Na maile odpowiem później.
 3. Odwiedzę nowe miejsca. Uwielbiam podróże. Odkrywać nowe miejsca, kuchnie i kultury. W tym roku chciałabym zwiedzić miejsca, w których jeszcze nie byłam, a muszę powiedzieć, że trochę ich jest 😉
 4. Będę każdego wieczora zapisywać jedną rzecz, za którą jestem wdzięczna. Jak wiecie praktykuję wdzięczność już jakiś czas i widzę jak dużą ma ona moc. W tym roku będę każdy dzień kończyć zapisując jedną rzecz, za którą jestem wdzięczna. To mi da kolejnego powera do działania.
 5. Będę jeszcze bardziej eko. Każdego dnia obserwujemy jak działalność człowieka negatywnie wpływa na środowisko. Staram się żyć eko, ale wiem, że mogę zrobić jeszcze więcej. Dlatego będę uważniej czytać etykiety. Wybierać produkty, w opakowaniach do recyclingu, a na zakupy już nigdy nie zapomnę mojej torby na warzywa i owoce.
 6. Będę bliżej natury. Natura zawsze mnie wyciszała. Spacer wśród drzew, medytacja na plaży, kąpiel w oceanie działają na mnie kojąco. W tym roku chcę więcej czasu spędzić na portugalskiej wsi, gdzie panuje spokój. Myślę, że w tym roku uda się nam sfinalizować kupno domu, z dala od miejskiego zgiełku.
 7. Będę dbać o swoje ciało i duszę. Wiecie, że jestem freakiem jeśli chodzi o sport i dbanie o kondycję. Nie zapominam też o codziennej medytacji. W tym roku również nie odpuszczę. Siłownia, streaching, czy spacery na świeżym powietrzu to naprawdę świetnie wpływa na kondycję. Ponadto o ciało trzeba dbać holistycznie, dlatego obok sportu nie zapomnę o diecie i pielęgnacji.
2022 rok
2022 rok

Jak widzicie nie jest trudno sporządzić listę realnych postanowień na 2022 rok. Ważne, aby odnosiły się do naszego życia i przyniosły nam radość i uśmiech na twarzy. A jakie są Wasze noworoczne postanowienia?

Love Ewa 🙂


The new year 2022 is ahead of us. The sum of all the digits of the coming year gives us the magic SIX. It is a symbol of love and positive emotions. So let’s throw away what is bad, leave behind negative emotions and worse experiences. Before us is the time of kindness, gaining new experiences and taking care of ourselves and our immediate surroundings.

The new year is the perfect time to open up to the new and leave behind everything bad. Negative emotions, stressful situations and any setbacks. We have 2022 ahead of us, full of love, happiness and prosperity. I’m convinced that after a dozen hard months of the pandemic, the Sun will finally come and brighten our lives, giving us new hope.

Remember, however, that the new year is also the perfect time to really change something in your life. However, let them not be empty provisions that look great on a piece of paper, but real goals that will be implemented step by step.

Here is my short list of resolutions for 2022. I am curious what yours will be like!

 1. I will focus on my passions, not whether I have perfect makeup and new clothes. One of the famous foreign influencers Mik Zazon emphasizes that the new year is not the time to make promises to start a new diet. This is the time when it is worth reflecting on what my passions are. And simply starting to pursue them to achieve full inner happiness.
 2. I will distance myself from e-mails and phone calls. My job is based on operating the telephone. He is part of my life, but relationships with loved ones are also important. That is why I will spend every free moment with them. I will reply to emails later.
 3. I will visit new places. I love travels. Discover new places, cuisines and cultures. This year I would like to visit places where I have not been yet, and I must say that there are some of them;)
 4. I will write down one thing for which I am grateful every night. As you know, I have been practicing gratitude for some time and I can see how powerful it is. This year I will end each day by writing down one thing for which I am grateful. This will give me another momentum to act.
 5. I will be even more eco. Every day we observe how human activity negatively affects the environment. I try to live eco, but I know I can do even more. That is why I will read labels more carefully, choose products in recyclable packaging, and when shopping, I will never forget my vegetable and fruit bag.
 6. I will take care of my body. You know I’m a freak when it comes to sport and keeping fit. I will not let go this year either. The gym, streaching or walks in the fresh air are really great for your fitness. In addition, you need to take care of your body holistically, so in addition to sports, I will not forget about diet and care.

As you can see, it is not difficult to make a list of real resolutions for 2022. It is important that they relate to our lives and bring us joy and a smile on our face. What are your New Year’s resolutions?

Love Ewa 🙂