fbpx

SPOKÓJ WEWNĘTRZNY – JAK GO OSIĄGNĄĆ?

spokój wewnętrzny

Od dwóch lat żyjemy w nowej, pandemicznej rzeczywistości, która niestety nie wpływa pozytywnie na nasze ciało i umysł. Codziennie atakują nas negatywne informacje, pracujemy w ciągłym stresie niepewni tego co spotka nas jutro. Jednak to co jest najgorsze to obawa o zdrowie swoje i bliskich, którzy pomimo szczepień w każdej chwili mogą zachorować. Jednak w tej całej zawierusze powinniśmy pomyśleć o sobie. Odzyskać spokój wewnętrzny, który sprawi, że poczujemy się po prostu normalnie.

Jak wiecie w ostatnim czasie doświadczyłam wielu negatywnych emocji zarówno spowodowanych sytuacją rodzinną, jak również nagłym odejściem jednego z moich bliskich znajomych. To wszystko sprawiło, że wyłączyłam się ze świata, a czas mogłam spędzić na rozmyślaniu. I wiecie co, postanowiłam się wziąć za siebie i zadbać o spokój wewnętrzny. W innym przypadku bym zwariowała. Myślę, że doświadczacie podobnych uczuć i dlatego chciałam Was zmotywować do wspólnego działania. Postawmy się na nogi i idźmy do przodu!

spokój wewnętrzny

Czym jest spokój wewnętrzny?

Spokój wewnętrzny to mówiąc najprościej stan psychiczny, który określamy jako przyjemny. Dominuje w nim poczucie wewnętrznej równowagi, harmonii z otaczającym nas światem i poczucie porządku oraz pewność co do miejsca, w którym znajdujemy się „tu i teraz”. Osiągając spokój wewnętrzny nasza psychika odpoczywa, jest wolna od negatywnych emocji, a my sami oddychamy pełną piersią czerpiąc z życia to co najlepsze.

spokój wewnętrzny

Mój sposób na odzyskanie wewnętrznego spokoju

 1. Odłącz się od newsów. Nie czytaj i nie oglądaj telewizji szczególnie w odniesieniu do sytuacji pandemicznej. Jeśli chcesz czytać, oglądać telewizję lub słuchać radia to najlepiej skup się na audycjach o przyrodzie, społeczeństwie, czy innych interesujących cię tematach.
 2. Ogranicz rzeczy, które nie poprawiają twojego humoru i samopoczucia. Jeśli w swoim otoczeniu jest osoba, która negatywnie wpływa na Twoje emocje staraj się jej unikać.
 3. Pozostań w kontakcie z ludźmi. Dzwoń do rodziny i przyjaciół, spotykaj się z nimi z zachowaniem ostrożności, ale bez panikowania. W miarę możliwości spotykaj się z rodziną. Jeśli jesteś zdrowy to przytulaj się i całuj. Bliskość drugiego człowieka jest nam bardzo potrzebna. Daje nam poczucie bezpieczeństwa, miłości oraz akceptacji.
 4. Wychodź  z domu. Jeśli pracujesz zdalnie to przynajmniej raz dziennie iść na spacer. Zmieniaj otoczenie. Podczas spaceru oddychaj głęboko i skupiaj uwagę na tym co cię otacza.
 5. Wolne chwile poświęć na rozwój osobisty. Czytanie książek, pisanie pamiętnika, słuchanie podcastów to świetnie rozwija umysł i wzbudza pozytywne emocje.
 6. Medytuj minimum raz dziennie przez 5-10 min. Wyciszenie głowy, uspokojenie myśli, koncentracja na sercu i oddechu to droga do uzyskania wewnętrznego spokoju.
 7. Ćwicz fizyczne. Ćwiczenia podnoszą endorfiny, dają szczęście, poprawiają nastrój, ale też świetnie rozładowują negatywne emocje.
 8. Praktykuj wdzięczność. Dziękuj codziennie za każdy dzień, chwilę, za jedzenie, za słońce, za śnieg, za zabawę z dziećmi, za spacer z psem.
 9. Doświadczaj chwili obecnej. Skup się w 100% na tym co robisz w danej chwili. Nie rozpraszaj uwagi na inne rzeczy. Jeśli pracujesz pracuj, jeśli gotujesz, czy zmywasz naczynia rób to w 100% i nie myśl o niczym innym.
 10. Łącz się z ludźmi o podobnym nastawieniu do świata jak Twój. Od nich poczujesz wsparcie i zrozumienie, a to daje ogromnego kopa i dużo siły do działania.
 11. Buduj dobrą energię od rana. Uśmiechnij się do siebie jak otworzysz oczy. Nie sięgaj od razu po telefon. Nie sprawdzaj wiadomości.  Idź do łazienki, obmyj twarz wodą i przygotuj sobie pyszne i pełnowartościowe śniadanie. Wypij ciepłą wodę z cytryną, zjedz i napij się pysznej kawy lub herbaty. Weź zimny prysznic. Załóż takie ubranie, w którym się dobrze czujesz. Zanim zaczniesz pracę powiedz na głos: jestem szczęśliwa i dziś będę miała piękny dzień.

Już po kilku dniach ćwiczeń zobaczysz, że poczujesz się lepiej. Odzyskasz wewnętrzny spokój, a codzienne funkcjonowanie stanie się łatwiejsze. Przyłączysz się do mnie?

Love Ewa 🙂


For two years we have been living in a new, pandemic reality, which unfortunately does not have a positive effect on our body and mind. Every day we are attacked by negative information, we work under constant stress, unsure of what will happen to us tomorrow. However, the worst thing is the concern for your own health and that of your loved ones who, despite vaccinations, may fall ill at any time. However, in all this turmoil, we should think about ourselves. Regain inner peace that will make us feel normal.

As you know, I have recently experienced many negative emotions, both due to my family situation and the sudden departure of one of my close friends. It all made me disconnected from the world, and I could spend my time thinking. And you know what, I decided to take it for myself and take care of inner peace. Otherwise, I would go crazy. I think you experience similar feelings and that’s why I wanted to motivate you to act together. Let’s get back on our feet and move forward!

What is inner peace?

Inner peace is simply a mental state that we define as pleasant. It is dominated by a sense of inner balance, harmony with the world around us, a sense of order and certainty about the place where we are „here and now”. Achieving inner peace, our psyche rests, is free from negative emotions, and we breathe fully, drawing the best from life.

How I regain inner peace?

 1. Disconnect from the news. Don’t read and watch TV especially regarding a pandemic situation. If you want to read, watch TV or listen to the radio, it is best to focus on programs about nature, society or other topics that interest you.
 2. Limit the things that don’t make you feel better and better.
 3. Stay connected with people. Call family and friends, meet them carefully, but don’t panic. Meet the family whenever possible. If you are healthy, hug and kiss each other. We need the closeness of another human being. It gives us a sense of security, love and acceptance.
 4. Get out of the house. If you work remotely, go for a walk at least once a day. Change the environment. While walking, breathe deeply and focus your attention on what is around you.
 5. Spend your free time on personal development. Reading books, writing a diary, listening to podcasts is great for developing the mind and arousing positive emotions.
 6. Meditate at least once a day for 5-10 minutes. Calming your head, calming down your thoughts, focusing on your heart and breathing is the way to achieve inner peace.
 7. Exercise physical. Exercise raises endorphins, gives happiness, improves mood, but is also great at relieving negative emotions.
 8. Practice gratitude. Give thanks every day, for every moment, for food, for the sun, for snow, for playing with children, for walking the dog.
 9. Experience the present moment. Focus 100% on what you are doing at the moment. Don’t be distracted by other things. If you work, work, if you cook or wash dishes, do it in 100% and don’t think about anything else.
 10. Connect with people who share the same world view as yours. You will feel support and understanding from them, which gives you a huge kick and a lot of strength to act.
 11. Build good energy in the morning. Smile to yourself as you open your eyes. Don’t reach for the phone right away. Don’t check your messages. Go to the bathroom, wash your face with water and prepare yourself a delicious and wholesome breakfast. Drink warm water with lemon, eat and drink delicious coffee or tea. Take a cold shower. Put on clothes that you feel comfortable in. Before you start work, say aloud: I am happy and today I will have a beautiful day.

Love Ewa 🙂