fbpx

NOWY SPOSÓB NA CELLULIT

Cellulit? Niestety ten problem dotyczy każdej z nas. Brak ruchu, siedzący tryb życia, nieodpowiednia dieta, używki, to tylko niektóre z przyczyn powstawania pomarańczowej skórki na udach, pupie czy nogach. Jak z nimi walczyć? Zmieniając tryb życia, stosując kosmetyki i przede wszystkim wspomagając się zabiegami medycyny estetycznej.

Często pytacie mnie czy mam cellulit. Odpowiadam TAK! Jak wiele kobiet, również ja walczę ze skórką pomarańczową, do której mam predyspozycje rodzinne. Nie jest on tak widoczny jak u innych pań, ponieważ od kilku lat intensywnie uprawiam sport i stosuję zdrową dietą. To wszystko bardzo pomaga i sprawia, że nie mam oporów wbić się w strój kąpielowy i śmigać po plaży.

cellulit
cellulit

Jednak walka z cellulitem to walka na całego. Oprócz sportu i diety ważne jest stosowanie odpowiednich kosmetyków i poddawanie się od czasu do czasu zbiegom ujędrniającym. Jeśli holistycznie zadbamy o naszą skórę cellulit będzie zdecydowanie mniej widoczny! Ja ostatnio odkryła innowacyjną metodę walki z cellulitem – zabieg z wykorzystaniem urządzenia ONDA*. Powiem Wam, że już po pierwszym zabiegu czułam zdecydowaną różnicę!

cellulit

Jak działa najnowsze urządzenie ONDA?

ONDA to urządzenie firmy DEKA wyposażone w unikalną technologię Coolwaves, która wykorzystuje działanie mikrofal precyzyjnie trafiających w tkankę tłuszczową. Częstotliwość mikrofal wynosi 2,45 GHz, dzięki
czemu działają na niemal całej podskórnej warstwie komórek tłuszczowych. Urządzenie składa się z dwóch głowic, z czego jedna działa płytko i ujędrnia skórę i redukuje powierzchowny cellulit. Druga działa z kolei głęboko i redukuje tkankę tłuszczową oraz głęboki cellulit.

cellulit
cellulit

ONDA działa na miejscowe depozyty tłuszczowe, które czasami są bardzo bolesne. Mikrofale ze wspomnianych już wcześniej głowic zabiegowych trafiają do warstwy podskórnej i powodują tak zwany stres metaboliczny w komórkach tłuszczowych. Polega on na wywołaniu zaburzenia równowagi wewnątrz adipocytu. Rozgrzane adipocyty pękają, albo zmniejszają swój rozmiar i powoli ulegają eliminacji przez układ limfatyczny. Dzięki temu nasza sylwetka staje się wyraźnie szczuplejsza.

cellulit

Ja poddałam się zabiegowi urządzeniem ONDA, ponieważ cały czas poszukuję nowych sposobów na walkę z moim cellulitem. Choć niewidoczny na zdjęciach jest cały czas na mojej pupie, a wiem, że zabiegi to jeden ze sposobów walki z „pomarańczową skórką”.

Jakie są efekty po zabiegu urządzeniem ONDA?

Moim zdaniem efekty są rewelacyjne. Należą do nich:

  • wyraźne wygładzenie cellulitu,
  • zmniejszenie miejscowych depozytów tłuszczu na brzuchu, pośladkach, w talii, udach, czy okolicach wokół kolan,
  • poprawa napięcia, uelastycznienie skóry i zlikwidowanie jej wiotkości,
  • widoczne wymodelowanie sylwetki całego ciała.
cellulit

Muszę Wam powiedzieć, że nie żałuję, że poddałam się temu nowemu zabiegowi. Każda metoda, która prowadzi do widocznej eliminacji cellulitu jest moim zdaniem do wypróbowania. Już po pierwszym zabiegu urządzeniem ONDA widoczne są zadowalające rezultaty. Jak dla mnie bomba!

Love Ewa 🙂

*Materiał powstał we współpracy z firmą ITP S.A.


Cellulite? Unfortunately, this problem affects all of us. Lack of exercise, a sedentary lifestyle, inadequate diet, stimulants are just some of the causes of orange peel on the thighs, bottom and legs. How to fight them? By changing your lifestyle, using cosmetics and, above all, supporting yourself with aesthetic medicine treatments.

You often ask me if I have cellulite. I answer YES! Like many women, I am also struggling with orange peel, for which I am family predisposed. It is not as visible as in other ladies, because for several years I have been practicing sports intensively and follow a healthy diet. It all helps a lot and makes me not hesitate to stick into my swimsuit and dash on the beach.

However, the fight against cellulite is a real fight. In addition to sports and diet, it is important to use appropriate cosmetics and undergo firming treatments from time to time. If we take care of our skin holistically, cellulite will be much less visible! I recently discovered an innovative method of fighting cellulite – a treatment using the ONDA device. I can tell you that after the first treatment I felt a definite difference!

How does the newest ONDA device work?

ONDA is a DEKA device equipped with the unique Coolwaves technology, which uses the action of microwaves precisely targeting adipose tissue. The microwave frequency is 2.45 GHz, thanks which works on almost the entire subcutaneous layer of fat cells. The device consists of two heads, one of which works shallow and firms the skin and reduces superficial cellulite. Second one, in turn, works deeply and reduces fat tissue and deep cellulite.

ONDA works on topical fatty deposits, which are sometimes very painful. The microwaves from the treatment heads mentioned above go to the subcutaneous layer and cause the so-called metabolic stress in fat cells. It consists in causing an imbalance inside the adipocyte. Heated adipocytes burst or decrease in size and are slowly eliminated by the lymphatic system. Thanks to this, our figure becomes visibly slimmer.

What are the effects after the ONDA treatment?

In my opinion, the effects are amazing. Belong to them:

  • clear cellulite smoothing,
  • reduction of local fat deposits on the abdomen,
  • buttocks, waist, thighs and the area around the knees,
  • improvement of skin tension,
  • elasticity of the skin and elimination of its laxity,
  • visible modeling of the silhouette of the whole body.

I must tell you that I do not regret having undergone this new treatment. Any method that leads to the visible elimination of cellulite is, in my opinion, to try. After the first treatment with the ONDA device, satisfactory results are visible. As for me a bomb!

Love Ewa 🙂