fbpx

PIES NA WAKACJACH

pies

Coraz częściej podróżujemy ze zwierzętami. To jest super! Ostatecznie są one członkami naszych rodzin, więc dlaczego nie miałyby nam towarzyszyć w podróży? Nam w naszych portugalskich wakacjach towarzyszy Ginger. Pies na wakacjach to dla nas normalka!

Pies na wakacjach już nikogo nie dziwi. I bardzo dobrze! Podróżowanie ze zwierzętami to normalne dla wielu Europejczyków, którzy nie wyobrażają sobie zostawić pupila w hotelu dla zwierząt. My w tym roku również wybraliśmy się z naszą Ginger w podróż do Portugalii. Psina zniosła podróż świetnie, ale aby tak było musieliśmy wszystko wcześniej dobrze zaplanować.

pies

Do wakacji z psem trzeba się dobrze przygotować. Przede wszystkim należy zadbać o szczepienia i chip. Bez nich może być problem w przypadku, jeśli podróżujemy za granicę. Planując nocleg należy sprawdzić, czy w pensjonacie, hotelu czy apartamencie mogą zatrzymywać się zwierzęta. Na szczęście coraz więcej obiektów zgadza się na to, by zwierzaki w nim przebywały, ale nadal nie wszystkie. Nam udało się znaleźć na naszej trasie ze Szwajcarii do Portugalii nocleg w Barcelonie, gdzie Ginger była bardzo mile widziana 🙂

pies

Jak my dojechaliśmy z psiną do Portugalii?

Podróż do Portugalii jest wymagająca, tego nie da się ukryć. Wysokie temperatury, długa droga do pokonania to wyzwanie dla nas, a co dopiero dla zwierzaka. Dlatego do trasy musieliśmy się dobrze przygotować. Przede wszystkim kupiliśmy matę chłodzącą dla Ginger do samochodu. Kiedy pies się na nią położy mata zaczyna chłodzić, dzięki czemu podróż w wysokich temperaturach jest mniej męcząca. Super sprawdza się ona też na przystanku na trasie czy w pokoju hotelowym.

pies

W podróży samochodem bardzo ważne jest robienie sobie przerw. Nam chwila odpoczynku pomagała w złapaniu chwili oddechu, a dla Ginger to idealny moment, aby coś zjeść i pójść siku. Pomimo, że Ginger uwielbia jazdę samochodem, my zatrzymywaliśmy się co 2 godziny i to moim zdaniem było bardzo optymalne. Byłoto czas na wypicie wody, przez nas jak i Ginger, czy pójście do toalety.

pies
pies

Ginger na plaży

Pies na plaży często nie jest mile widziany. Trochę się nie dziwię, szczególnie, jeśli właściciele nie potrafią się zająć swoim pupilem. Nieprawidłowe zachowanie psów czy innych zwierząt spowodowało, że nie mają one wstępu na plaże. Tak jest właśnie w Portugalii. Jednak są miejsca, gdzie jest niewiele osób, nie ma ratowników i przebywanie psów na plaży nie jest problemem.

pies

Ginger uwielbia plażę. Zabawa na piasku sprawia jej mnóstwo frajdy, a pływanie z nami w wodzie jeszcze więcej. Wybierając się psem na plażę trzeba pamiętać o spakowaniu wody, przysmaków, kocyka lub ręcznika, ale też zabawek. Ginger szaleje za piłką, więc w naszym przypadku nie mogło jej zabraknąć. Można zabrać też frisbee lub pływające koło. Wszystko zależy od rasy i naszego zaangażowania 🙂

Jeśli zastanawiacie się, czy warto zabrać psiaka na wakacje to mówię Wam – ZDECYDOWANIE WARTO! Pies to członek rodziny, który też chce odpocząć, zmienić otoczenie i poznać nowe miejsca. Dlatego pakujcie się i ruszajcie razem w niezapomnianą podróż!

Love Ewa 🙂


We travel with pets more and more. This is great! After all, they are members of our families, so why not accompany us on our journey? Ginger accompanies us on our Portuguese vacation. A dog on vacation is normal for us!

A dog on vacation does not surprise anyone anymore. And very well! Traveling with pets is normal for many Europeans, who cannot imagine leaving their pets in an animal hotel. This year, we also went with our Ginger on a trip to Portugal. Dog endured the trip very well, but for that to be the case, we had to plan everything well in advance.

You need to prepare well for holidays with a dog. First of all, you need to take care of vaccinations and titration. Without them, it can be a problem if you are traveling abroad. When planning an overnight stay, check whether pets can stay in the guest house, hotel or apartment. Fortunately, more and more objects agree to have pets in it, but still not all of them. We managed to find accommodation on our route from Switzerland to Portugal, where Ginger was very welcome 🙂

How did we get the doggie to Portugal?

Traveling to Portugal is demanding, it cannot be hidden. High temperatures, a long road to overcome is a challenge for us, let alone for a pet. Therefore, we had to prepare ourselves well for the tour. First of all, we bought a Ginger cooling mat for the car. When the dog lays down on it, the mat begins to cool down, making travel in high temperatures less tiring. It is also great at a stop on the route or in a hotel room.

When we travel by car, it is very important to take breaks. A moment of rest helped us catch a moment’s breath, and for Ginger it is the perfect time to eat something and go pee. Even though Ginger loves driving, we stopped every 3-4 hours and that was very optimal in my opinion.

Ginger on the beach

The dog on the beach is often not welcome. I am not surprised, especially if the owners are unable to take care of their pet. Incorrect behavior of dogs or other animals prevented them from entering the beaches. This is the case in Portugal. However, there are places where there are few people, there are no lifeguards, and having dogs on the beach is not a problem.

Ginger loves the beach. Playing on the sand is a lot of fun, and swimming with us in the water even more. When going to the beach with your dog, remember to pack water, a blanket or a towel, as well as toys. Ginger is crazy about the ball, so in our case he could not miss it. You can also take a Frisbee or a floating wheel. It all depends on the race and our commitment 🙂

If you are wondering whether it is worth taking your pooch on vacation, I am telling you – DEFINITELY WORTH! A dog is a family member who also wants to relax, change the environment and explore new places. Therefore, pack your bags and set off on an unforgettable journey together!

Love Ewa 🙂