fbpx

SPOSÓB NA DOBRY SEN

Stres, nerwica, choroby układu krążenia czy problemy hormonalne mogą być przyczyną pojawienia się bezsenności oraz innych zaburzeń snu. Jest sposób, aby poradzić sobie z tą dokuczliwą dolegliwością. Ja dałam radę. Poznaj mój sposób na dobry sen!

W ostatnim czasie miałam duże problemy ze snem. Praktycznie w ogóle nie spałam, a to negatywnie wpłynęło na moją kondycję. Odbiło się również na najbliższych, dla których po prostu nie byłam miła. Nie ma się co dziwić, ponieważ kiedy człowiek jest zmęczony wszystko zaczyna wkurzać. Pojawiają się problemy z dietą. Powiem szczerze, że już myślałam, że to powrót nerwicy, którą zaleczyłam kilka lat temu i dlatego zaczęłam szukać rozwiązania. Znalazłam. Poznaj mój sposób na dobry sen i może i Ty pokonasz swoje problemy.

Jakie są przyczyny bezsenności?

Przyczyny bezsenności mogą być różne i mieć różne podłoże. Często jest to jeden z objawów bardziej poważnych problemów zdrowotnych. Dlatego tak ważne jest, aby przyjrzeć się swojemu organizmowi. Wsłuchać się w swoje potrzeby, zajrzeć tak głęboko jak tylko się da, aby znaleźć przyczynę bezsenności. U mnie był to powrót nerwicy i stres. Choć nie odczuwałam go może codziennie podświadomie martwiłam się o swoich bliskich, o siebie. Tak dłużej nie mogło być i dlatego zaczęłam szukać pomocy.

Jaki jest mój sposób na dobry sen?

Jak wiecie jestem daleka od brania leków. Dlatego zaczęłam szukać ukojenia w naturalnych preparatach na sen czy po prostu w dobrej diecie. Pomogło, ale na chwilę. Dlatego szukałam dalej i natknęłam się na bardzo ciekawy produkt jakim jest kołdra obciążeniowa marki SENSO-REX (kliknij TUTAJ). Nie wiem czy kiedykolwiek o niej słyszeliście, ale jest to produkt terapeutyczny właśnie dla osób z problemami sensorycznymi jak bezsenność, ADHD czy nerwica.

Kołdra obciążeniowa pomaga w obniżeniu napięcia, stresu oraz ułatwia zasypianie. Mechanizm jej działania jest prosty. Ciężar kołdry wynosi zazwyczaj około 10% wagi użytkownika. Dzięki temu wywołuje ona nacisk na stawy, ścięgna i mięśnie użytkownika, pozwalając doskonale poczuć swoje ciało i zyskać kontrolę nad odruchami, psychiką i ciałem. Specjaliści określają ten stan mianem samoorganizacji. Taka kołdra skraca czas zasypiania, ale też ogranicza liczbę przebudzeń w nocy. Dzięki temu sen jest zdecydowanie bardziej spokojny. Ciekawe prawda?

Jeśli macie problem ze snem szczerze polecam Wam picie ziołowych herbatek przed położeniem się spać. Aplikację olejku CBD, ale też zainwestowanie w kołdrę obciążeniową. Ona naprawdę działa!

Love Ewa 🙂


Stress, neurosis, cardiovascular diseases or hormonal problems can cause insomnia and other sleep disorders. There is a way to deal with this nagging ailment. I made it. Meet my way to a good sleep!

Recently, I have had problems with sleep. I practically did not sleep at all, which had a negative impact on my condition. It also took a toll on my loved ones to whom I just wasn’t nice. It is no wonder, because when a person is tired, everything starts to piss off. There are problems with the diet. Honestly, I already thought it was a return of a neurosis that I treated a few years ago and that’s why I started looking for a solution. I found. Find out about my way to a good night’s sleep and maybe you can overcome your problems.

What are the causes of insomnia?

The causes of insomnia can vary and have different causes. It is often one of the symptoms of more serious health problems. That is why it is so important to look at your body. Listen to your needs, look as deep as possible to find the cause of insomnia. For me it was a return of neurosis and stress. Although I did not feel it, maybe every day I was subconsciously worried about my relatives, about myself. It couldn’t be like that anymore and that’s why I started looking for help.

What’s my way to get a good sleep?

As you know, I am far from taking drugs. That is why I started looking for relief in natural sleep preparations or simply in a good diet. It helped, but for a while. That’s why I was looking further and I came across a very interesting product, which is the SENSO-REX weighted blanket (click HERE). I don’t know if you’ve ever heard of it, but it is a therapeutic product for people with sensory problems such as insomnia, ADHD or neurosis.

A weighted blanket helps reduce tension, stress and helps you fall asleep. The mechanism of its operation is simple. The duvet weight is typically about 10% of the weight of the user. As a result, it puts pressure on the joints, tendons and muscles of the user, allowing you to perfectly feel your body and gain control over your reflexes, mind and body. Specialists refer to this state as self-organization. Such a duvet shortens the time of falling asleep, but also reduces the number of waking up at night. Thanks to this, sleep is much more restful. Interesting right?

If you have a sleeping problem, I sincerely recommend you to drink herbal teas before going to bed. Application of CBD oil, but also investing in a weighted blanket. It really works!

Love Ewa 🙂

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
guest
2 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Natalia Kiszowak
Natalia Kiszowak
2 lat temu

Pani Ewo, super sposoby, ja dodatkowo ładuje akumulatory przy wystroju mojej sypialni, mając wokół mnóstwo zieleni, w postaci, obrazów, kwiatów i innych dekoracji ściennych, które mnie bardzo odprężają.

Jadwiga
Jadwiga
2 lat temu

Na mój sen pozytywnie wpływają przede wszystkim rośliny, które oczyszczają powietrze z toksyn, dobrze przewietrzone wnętrze, a także sama kolorystyka pokoju. Mam u siebie w sypialni jasnozieloną fototapetę, która mnie wycisza i pozwala odpocząć 🙂