fbpx

SEKS TO ZDROWIE!

seks

Seks ma niezwykłą moc. Świetnie odstresowuje, pomaga zbudować odporność organizmu oraz poprawia nastrój. Tego wszystkiego potrzebujemy szczególnie teraz, kiedy większość naszego życia spędzamy w domu. Wykorzystajmy ten czas na zbliżenie z partnerem. Naprawdę warto!

Pandemia koronawirusa zmieniała nasze życie, wpłynęła niestety negatywnie na kondycję, a u wielu również na stan psychiczny. Zostaliśmy zamknięci w domach, zamknięto nasze ulubione miejsca, siłownie, restauracje, przez co niestety staliśmy się mniej aktywni. To najgorsze co mogło się wydarzyć. Dlatego czas to zmienić!

seks
seks

Trzeba żyć normalnie

To święta prawda. Nie powinniśmy zapominać o swoich przyzwyczajeniach, pragnieniach i marzeniach. Trzeba dostosować je do nowej normalności i tyle. Piszę tutaj o pragnieniach i fantazjach, o których niestety wielu z nas zapomniało. Przestaliśmy zwracać na siebie uwagę, przestaliśmy co najgorsze dbać o siebie i realizować swoje pragnienia. To błąd! Dlaczego? Bo seks ma dobroczynne działanie na nasze ciało, ale przede wszystkim umacnia związek.

Seks sprawia nie tylko przyjemność, ale ma też właściwości prozdrowotne, a o zdrowie trzeba przecież dbać 🙂 Seks relaksuje, podnosi odporność, poprawia samopoczucie,  a według niektórych badań obniża nawet ciśnienie krwi. Jest więc źródłem wszystkiego, czego w pandemii potrzebujemy! Chcecie być zdrowi? Recepta jest jedna – kochajmy się do woli!

Jak rozpalić partnera?

Wiele z nas zastanawia się jak rozpalić partnera. Oto kilka moich podpowiedzi, które naprawdę działają 🙂

  • Wykorzystaj mowę ciała. Na mężczyzn działa zalotne spojrzenie. Swoją postawą ciała, ruchami i gestami możesz dać mu do zrozumienia, że masz na niego ochotę. Wierzcie mi, że widok napalonej kobiety jest dla mężczyzn baaaardzo podniecający.
  • Kuś. Mężczyźni są wzrokowcami, więc działaj na jego doznania wizualne. Załóż seksowne ciuszki, zadbaj o nastrój w sypialni, włącz muzykę i ruszaj się seksownie w jego obecności. Kuś, zbliżaj się, dotykaj i oddalaj. To bardzo wpływa na zmysły każdego faceta.
  • Przełam swoje bariery. Wiele kobiet nie potrafi przełamać się i doprowadzić partnera do rozkoszy poprzez seks oralny. Lizanie, ssanie i dotykanie męskiego członka jest niezwykle dla niego podniecające. Dla kobiety również. Dlatego przełam swoją barierę i spróbuj seksu oralnego. Niezwykłe doznania dla Was obu gwarantowane!
seks

Dziewczyny do działania! Pamiętajcie, że po seksie na pewno zaśniecie jak dziecko i kłopoty ze snem znikną!

Love Ewa 🙂


Sex has tremendous power. It is great for stress relief, helps build the body’s immunity and improves mood. We need all of this especially now that we spend most of our lives at home. Let’s use this time to get closer to our partner. Really worth!

The coronavirus pandemic changed our lives, unfortunately had a negative impact on the condition, and in many also on the mental state. We were locked in our homes, our favorite places, gyms and restaurants were closed, which unfortunately made us less active. This is the worst that could have happened. So it’s time to change it!

We have to live normally

This is true. We should not forget about our habits, desires and dreams. You have to adapt them to the new normality and that’s it. I am writing here about desires and fantasies that unfortunately many of us have forgotten. We stopped drawing attention to ourselves, we stopped taking care of ourselves and fulfilling our desires. This is a mistake! Why? Because sex has a beneficial effect on our body, but most of all it strengthens the relationship.

Sex is not only fun, but also has health-promoting properties, and you have to take care of your health 🙂 Sex relaxes, increases immunity, improves mood, and according to some studies it even lowers blood pressure. So it is the source of everything we need in a pandemic! Do you want to be healthy? There is only one recipe – let’s make a sex!

How to ignite a partner?

Many of us wonder how to ignite a partner. Here are some of my hints that really work 🙂

  • Use your body language. A flirty look works on men. With your body posture, movements and gestures, you can let him know that you want him. Believe me, the sight of a horny woman is sooooo exciting for men.
  • Temptation. Men are visual learners, so act on his visual experience. Put on sexy clothes, take care of the mood in the bedroom, turn on the music and move sexy in his presence. Get closer, touch and move away. It really affects every guy’s senses.
  • Break your barriers. Many women are unable to break down and bring their partner to pleasure through oral sex. Licking, sucking and touching a male member is extremely arousing for him. For a woman too. Therefore, break your barrier and try oral sex. Unusual experiences guaranteed for both of you!

Love Ewa 🙂