fbpx

#MODANAZDROWIE

#modanazdrowie

Za nami trudny rok. Rok, w którym życie wielu z nas wywróciło się do góry nogami. Zostaliśmy zamknięci w domach, zmieniliśmy swój styl życia niestety na taki, w którym zabrakło miejsca na zdrowie. Czas to zmienić. Niech w 2021 roku nastanie #modanazdrowie!

Brak ruchu i zła dieta mogą doprowadzić do otyłości, pojawienia się niechcianych chorób, które mogą negatywnie wpłynąć na nasze życie. Niestety wraz z zatrzymaniem się świata, zamknięciem w domu ryzyko to wzrosło kilkukrotnie z prostego powodu. Straciliśmy motywację. Jednak za nami już 2020 rok. Dziwny czas, który zmienił nasze nawyki. Czas na zmiany. Czas zrobić coś dla siebie i nie dać się otyłości, cukrzycy, nerwicy i innych chorobom. Niech ten rok będzie inny. Niech #modanazdrowie zagości w Waszych domach!

Wytrwałość i konsekwencja

Wczoraj świętowałam swoje urodziny. To najlepszy moment, aby podsumować to co było i zmotywować się do działania. Ostatni rok był dziwny, ale nauczył mnie jednego – WYTRWAŁOŚCI. Bez konsekwentnego dążenia do celu nie osiągnęłabym tego co sobie założyłam. Starałam się być aktywna, aby pomimo trudności utrzymać dobrą sylwetkę. Dziękuję Wam, że byliście ze mną, że wspólnie mogliśmy ćwiczyć on-line i wzajemnie się motywować!

Nauczyłam się wielu nowych, pysznych dań. Gotowanie stało się moją drugą pasją, w której realizuję się coraz bardziej. Dzięki zdrowym składnikim, często nietuzinkowym połączeniom udało mi się stworzyć dania, które zbudowały moją odporność, dzięki czemu praktycznie nie zachorowałam ani razu. Dziękuję Wam, że je doceniliście i gotowaliście razem ze mną!

#modanazdrowie

#modanazdrowie czas start!

Wszystko to jednak nie pozwoliło mi uniknąć dużej dawki stresu, życia w niepewności o zdrowie moich najbliższych. Wróciła nerwica, pojawiła się bezsenność, które odbiły się mocno na moim zdrowiu. Choć na moment wyłączyłam się ze świata i poddałam dziś przyszedł czas na zmiany! Nie można się poddawać. Trzeba walczyć o siebie, o swoje zdrowie i pielęgnować wewnętrzne piękno.

Dlatego w tym roku chcę Was zmotywować do większego skupienia się na sobie i na swoim zdrowiu. Czas na metamorfozę. Wchodzicie w to?

Love Ewa 🙂


A difficult year is behind us. A year in which many of us have had their lives turned upside down. We were locked in our homes, unfortunately we changed our lifestyle to one in which there was no room for health. Time to change that. Let there be #modanazdrowie in 2021!


Lack of exercise and poor diet can lead to obesity, the appearance of unwanted diseases that can negatively affect our lives. Unfortunately, with the world stopping down and being locked up at home, this risk has increased several times for a simple reason. We’ve lost our motivation. However, 2020 is behind us. A strange time that changed our habits. Time for changes. Time to do something for yourself and avoid obesity, diabetes, neurosis and other diseases. Let this year be different. Let #modanazdrowie come to your homes!

Today is my birthday. This is the best moment to summarize what was and motivate yourself to act. Last year was strange, but it taught me one thing – PERSISTENCE. Without consistent pursuit of the goal, I would not have achieved what I set out to do. I tried to be active in order to keep a good figure despite the difficulties. Thank you, that you were with me, that we could train together on-line and motivate each other!

I learned many new, delicious dishes. Cooking has become my second passion in which I fulfill myself more and more. Thanks to healthy ingredients, often extraordinary combinations, I was able to create dishes that built my immunity, thanks to which I practically did not get sick even once. Thank you for appreciating them and cooking with me!

All this, however, did not allow me to avoid a large dose of stress, living in uncertainty about the health of my loved ones. Neurosis returned, insomnia appeared, which had a profound impact on my health. Although I cut myself off from the world for a moment and gave up, today it’s time for a change! You can’t give up. You have to fight for yourself, for your health and cultivate your inner beauty.

Therefore, this year I want to motivate you to focus more on yourself and your health. Time for a metamorphosis. Are you in it?

Love Ewa 🙂