fbpx

SPACER MA MNÓSTWO ZALET

W ostatnim czasie wiele mówi się o budowaniu odporności. I słusznie. Jesień to czas, w którym ryzyko przeziębienia jest bardzo duże. Dlatego oprócz zbilansowanej diety wybierz spacer i kontakt z naturą, który korzystnie wpływa na zdrowie oraz kondycję.

Budowanie odporności to w tej chwili priorytet. Nikt z nas nie chce być przecież chory czy przeziębiony. Ja dbam o swoje zdrowie holistycznie. Stawiam na zbilansowaną dietę bogatą w witaminę C, A, D i E, ale też cynk oraz żelazo. Dużo ćwiczę i kiedy tylko mogę spędzam czas na świeżym powietrzu. Spacer to jeden z tych elementów dbania o odporność, które uwielbiam najbardziej. Dlaczego? Bo obcowanie z przyrodą daje mi ogromnego powera!

spacer

Co daje spacer w parku czy lesie?

Największą zaletą spacerów jest to, że można przebywać na świeżym powietrzu bez ograniczeń i niezależnie od wieku. Spacer ma dobroczynny wpływ na stan zdrowia i wpływa korzystnie na kondycję. Dzięki przebywaniu na powietrzu dostarczamy do organizmu znacznie więcej tlenu, gdzie czemu nasz mózg pracuje wydajniej, a my odczuwamy przypływ energii. Większa dawka tlenu przyspiesza przepływ krwi, usprawnia pracę serca, układu oddechowego i nerwowego.

Wystarczy już kilka minut żywszego spaceru, aby podkręcić metabolizm. To z kolei przekłada się na wydajniejsze spalanie tkanki tłuszczowej i wydalanie toksyn z organizmu. W połączeniu z regularnymi ćwiczeniami w domu lub na siłowni to niezwykła dawka pozytywnej energii dla ciała. Poza tym spacer świetnie odstresowuje i co ważne polepsza samopoczucie. Dlatego kiedy tylko czuję się gorzej, ubieram ukochane adidasy i śmigam na spacer do pobliskiego parku. To naprawdę pomaga!

spacer
spacer

Jak często powinniśmy spacerować?

Nie zaskoczę was, jeśli powiem, że spacerować trzeba systematycznie. Tylko dzięki temu nasza aktywność będzie miała sens! Wystarczy, że codziennie poświęcicie przynajmniej 20 minut na krótki, ale intensywny spacer. Fajnie jeśli będziesz robić 10 tysięcy kroków. To wzmocni organizm i korzystnie wpłynie na budowę odporności. Poza tym spacerując w słoneczny dzień jest szansa, że złapiecie trochę naturalnej witaminy D, która wpływa pozytywnie na układ odpornościowy.

Pamiętajcie, ruch to zdrowie. Jeśli nie chcecie intensywnie ćwiczyć, postawcie na spacer. Obcowanie z przyrodą dodaje energii, pozwala na chwilę zapomnieć o codziennych troskach i pozwala się zrelaksować. Dlatego, jeśli macie chandrę wybierzcie się do parku lub wyskoczcie na weekend w góry czy nad morze, a od razu dostaniecie powera.

Love Ewa 🙂


Recently, there has been a lot of talk about building immunity. And rightly so. Autumn is a time when the risk of catching a cold is very high. Therefore, in addition to a balanced diet, choose a walk and contact with nature, which has a positive effect on health and condition.

Building resilience is a priority right now. After all, none of us wants to be sick or have a cold. I take care of my health holistically. I focus on a balanced diet rich in vitamin C, A, D and E, but also zinc and iron. I exercise a lot and spend time outdoors whenever I can. A walk is one of those elements of caring for immunity that I love the most. Why? Because communing with nature gives me a lot of power!

What does a walk in a park or a forest give?

The greatest advantage of walking is that you can be outdoors without restrictions and regardless of age. Walking is beneficial for your health and has a positive effect on your condition. Thanks to being in the air, we deliver much more oxygen to the body, where our brain works more efficiently and we feel a surge of energy. A higher dose of oxygen accelerates blood flow, improves the work of the heart, respiratory and nervous systems.

A few minutes more lively walk is enough to increase the metabolism. This, in turn, translates into more efficient fat burning and the removal of toxins from the body. In combination with regular exercise at home or in the gym, it is an amazing dose of positive energy for the body. In addition, a walk is great for de-stressing and, importantly, improves your well-being. Therefore, whenever I feel worse, I put on my beloved sneakers and go for a walk to a nearby park. It really helps!

How often should we walk?

I will not surprise you if I say that you have to walk systematically. Only thanks to this our activity will make sense! All you need to do is spend at least 20 minutes on a short but intense walk every day. It’s nice if you take 10,000 steps. This will strengthen the body and have a positive effect on the building of immunity. Also, when walking on a sunny day, chances are you will catch some natural vitamin D, which is good for your immune system.

Remember, exercise is health. If you don’t want to exercise intensively, go for a walk. Communing with nature gives you energy, allows you to forget about everyday worries for a while and allows you to relax. Therefore, if you are in a mood, go to the park or go to the mountains or the sea for a weekend, and you will get power right away.

Love Ewa 🙂