fbpx

WYPOŻYCZAJ CIUCHY

e-garderobe

Każda kobieta uwielbia ciuchy. Zwiewne sukienki, kolorowe bluzki, topy, spódniczki czy buty. Jestem pewna, że mnóstwo ich zalega w waszych szafach. Jednak czy one wszystkie są nam potrzebne?

To pytanie, na które każda z nas musi odpowiedzieć sobie indywidualnie. Ja uwielbiam ciuchy. Mnóstwo frajdy sprawia mi buszowanie po sklepach, wyprzedażach, ale również second handach, gdzie można złapać naprawdę perełki w stylu vintage. Jednak ostatnie miesiące lockdownu, siedzenia w domu w moim przypadku w Szwajcarii pokazały, że nie trzeba mieć ton ubrań, aby wyglądać świetnie.

Dlatego zaczęłam mocno przyglądać się swojej szafie i jeszcze bardziej zainteresowałam się conceptem E-Garderobe (kliknij TUTAJ). Pisałam już wam kiedyś, że w Warszawie działa wypożyczalnia luksusowych ubrań na każdą okazję. Znaleźć tutaj można sukienki, damskie garnitury, mnóstwo dodatków, a nawet buty. Moim zdaniem to świetna sprawa, szczególnie jeśli nie chcemy zawalać sobie szafy ciuchami, a to co mamy na sobie ma dla nas duże znaczenie.

e-garderobe

Dlaczego korzystam z wypożyczalni?

Ja wybrałam się wczoraj do E-Garderobe ponieważ potrzebowałam sukienki na biznesowe wyjście. Sukienki, w której będę czuć się swobodnie na spotkaniu, a później na nieformalnej jego części w gronie znajomych. Ze względu na to, że nie dawno wróciłam do Warszawy mam mnóstwo spraw do załatwienia i nie mam czasu na biegane po sklepach. Dlatego też wybrałam się do wypożyczalni.

Dziewczyny są wspaniałe. Zgromadziły wiele sukienek praktycznie na każda okazję. Od razu wiedziałam, że znajdę tutaj coś dla siebie. Postawiłam na białą, zwiewną letnią sukienkę zakończoną moimi ukochanymi falbanami. Dzięki paskowi w talii mogę świetnie podkreślić atuty swojej sylwetki. A wiecie co jest w tym wszystkim najlepsze? Że wypożyczenie nie kosztuje wiele, a na pewno mniej niż nowa sukienka!

Dlatego jeśli nie macie sukienki na wyjście polecam wam korzystanie z E-Garderobe (kliknij TUTAJ). Na pewno wybierzecie idealny model dla siebie. Nie musicie godzinami biegać po sklepie i kupować ciucha, który założycie tylko raz. Super prawda? Wypożyczaj, nie kupuj jeśli nie ma takiej potrzeby!

Love Ewa 🙂


Every woman loves clothes. Airy dresses, colorful blouses, tops, skirts and shoes. I’m sure there are a lot of them in your closets. But do we need them all?

This is a question that each of us must answer individually. I love clothes. Lots of fun makes me wander around shops, sales, but also second hand shops, where you can catch really vintage pearls. However, the last months of lockdown, sitting at home in my case in Switzerland have shown that you do not need to have tons of clothes to look great.

That’s why I started to look closely at my wardrobe and became even more interested in the E-Garderobe concept (click HERE). I once wrote to you that there is a luxury clothes rental company in Warsaw for every occasion. Here you can find dresses, women’s suits, lots of accessories and even shoes. In my opinion, this is a great thing, especially if you do not want to collapse wardrobe clothes, and what we are wearing is important to us.

Why do I use rentals?

I went to E-Garderobe yesterday because I needed a business dress. Dresses in which I will feel comfortable at the meeting and later on at the informal part of it among friends. Due to the fact that I returned to Warsaw not long ago, I have a lot of things to do and I do not have time to run around the stores. That’s why I went to the rental shop.

The girls are wonderful. They gathered many dresses for virtually every occasion. I knew right away that I would find something for myself. I put on a white, flimsy summer dress finished with my beloved frills. Thanks to the waist belt, I can perfectly emphasize the strengths of my figure. And you know what is the best in all this? That renting does not cost much, and certainly less than a new dress!

Therefore, if you do not have a dress to go out, I recommend using E-Garderobe (click HERE). You will definitely choose the perfect model for yourself. You don’t have to run around the shop for hours and buy clothes that you only wear once. Super right? Rent, do not buy if there is no need!

Love Ewa 🙂