fbpx

WODA NA TRENING I NA SPACER

woda

Woda jest niezwykle ważna dla prawidłowego funkcjonowania organizmu. Szczególnie powinniśmy zadbać o dostęp do wody podczas wysiłku na siłowni, spaceru połączonego z ćwiczeniami, ale też w upalne wiosenne dni. Jeśli zastanawiacie się jak to zrobić, aby mieć wodę zawsze przy sobie to polecam wam jeden sposób – zakup szklanej butelki od Aquator!

Jak wiecie jestem bardzo aktywną osobą. Nie wyobrażam sobie dnia bez pójścia na siłownię lub zajęcia jogi. Podczas ćwiczeń nie odpuszczam sobie i zawsze na maxa wykonuję wszystkie serie. Po wysiłku pamiętam jednak, aby uzupełnić braki wody. Bo przecież się pocę, wody z mojego organizmu ubywa, a aby dobrze funkcjonował musi być nawodniony. Woda to przecież podstawa dobrze funkcjonującego organizmu!

woda

Jak wiecie od dłuższego czasu korzystam z jonizatora wody Aquator (kliknij TUTAJ). Pozwala mi on na zrobienie wody alkalicznej o ph 8,5 (optymalnej dla codziennego picia) z wody kranowej. Teraz dzięki szklanej butelce od tej samej marki mogę cieszyć się zdrową wodą również poza domem. Zabieram ją praktycznie wszędzie. Jest poręczna, mieści się zarówno w torbie sportowej jak i torebce. Kiedy tylko mam potrzebę mogę wypić łyk zdrowej wody i pędzić dalej.

woda
woda

Dlaczego warto kupić szklaną butelkę?

Powodów jest wiele. Dla mnie najważniejszą kwestią jest ekologia! Szklana butelka pozwala mi na uzupełnienie wody jonizowanej zawsze, kiedy wychodzę z domu. Poza tym szkło znacznie dłużej utrzymuje właściwości wody jonizowanej, a ja nie muszę kupować kolejnej plastikowej butelki wody w sklepie. Przecież każda kosztuje znacznie więcej niż ta, jaką mogę zrobić samodzielnie w jonizatorze. Poza tym plastikowe butelki są wykonane ze związku o nazwie politereftalan etylenu (PET). Jest to polimer (związek chemiczny), który – jak wskazują wyniki licznych badań – może przenosić do wody pewne szkodliwe substancje. Można więc śmiało stwierdzić, że skład wody mineralnej, którą pijemy z plastikowej butelki może zostać zmodyfikowany w wyniku oddziaływania tego związku chemicznego. Nie jest to fajne prawda?

woda
woda

Nie wiem czy wiecie, ale jonizowana woda alkaliczna to naturalny izotonik, energetyk i przeciwutleniacz w jednym, bo:

  • poprawia wytrzymałość i wydolność organizmu,
  • zwalcza zakwasy i przyspiesza regenerację mięśni,
  • przywraca równowagę elektrolitową,
  • normalizuje procesy metaboliczne,
  • przeciwdziała zakwaszaniu organizmu,
  • neutralizuje szkodliwe wolne rodniki,
  • przeciwdziała odwodnieniu organizmu,
  • utrzymuje właściwą termoregulację.

Dla mnie jako freaka zdrowego odżywiania i sportu, woda jonizowana to ogromne bogactwo. To właśnie w niej jest zwiększona zawartość tlenu. Pijąc wodę jonizowaną organizm otrzymuje dodatkową dawkę tlenu, co daje naprawdę niezłego kopa do działania. Mogę z całą pewnością powiedzieć, że gdzie tlen tam życie i energia. W przypadku braku tlenu węglowodany rozkładają się częściowo i zaczyna się proces fermentacji. Warto wiedzieć, że choroby rozwijają się w warunkach ubogich w tlen. Dlatego jeśli chcemy uniknąć chorób powinniśmy postawić na wodę alkaiczną!

woda

Ekologia, ekonomia i zdrowie to trzy obecnie bardzo ważne aspekty. Pijąc wodę alkaiczną z butelki wielorazowego użytku nie tylko zadbamy o świetną kondycję naszego ciała, ale też zaoszczędzimy sporo pieniędzy. Każda butelka wody kosztuje, a mając możliwość wielokrotnego użycia szklanej butelki i wlania do niej wody jonizowanej tylko zyskujemy.  Nie produkujemy tym samym plastikowych opakowań zanieczyszczających środowisko. Dzięki wodzie alkaicznej od Aquator (kliknij TUTAJ) możemy być fit i eko! Naprawdę warto!

Love Ewa 🙂


Water is extremely important for the proper functioning of the body. We should especially take care of access to water during exercise in the gym, walking combined with exercises, but also on hot spring days. If you’re wondering how to do it to have water with you, I recommend you one way – buying a glass bottle from Aquator!

As you know, I am a very active person. I can’t imagine a day without going to the gym or yoga class. During the exercises I do not give up and always do the maximum to all series. However, I remember to fill the water shortages. Because I am sweating, my body water is running out and for it to function well it must be hydrated. Water is the basis of a well-functioning body!

As you know, I have been using the Aquator water ionizer for a long time. It allows me to make alkaline water with pH 8.5 (optimal for everyday drinking) from tap water. Now, thanks to a glass bottle from the same brand, I can enjoy healthy water outside the home. I take it almost everywhere. It is handy, fits both in a sports bag and purse. Whenever I have a need, I can drink a sip of healthy water and keep going.

Why is it worth buying a glass bottle?

There are many reasons. For me, the most important issue is ecology! A glass bottle allows me to top up ionized water whenever I leave the house. In addition, the glass maintains the properties of ionized water for much longer, and I don’t have to buy another plastic water bottle in the store. After all, each costs much more than the one I can make myself in an ionizer. In addition, plastic bottles are made of a compound called polyethylene terephthalate (PET). It is a polymer (chemical compound) that – according to numerous studies – can transfer certain harmful substances into the water. It can therefore be safely stated that the composition of mineral water that we drink from a plastic bottle can be modified as a result of the influence of this chemical compound. This is not cool, right?

Ecology, economy and health are three very important aspects today. By drinking alkaline water from a reusable bottle, we not only take care of our body’s great condition, but also save a lot of money. Each bottle of water costs, and having the opportunity to reuse a glass bottle and pour ionized water into it, we only gain. Thus, we do not produce plastic packaging that pollute the environment. Thanks to the alkaline water from Aquator we can be fit and eco! Really worth!

Love Ewa 🙂