fbpx

MNIEJ ZNACZY LEPIEJ

mniej znaczy lepiej

Każda kobieta kocha zakupy. Chyba przyznacie mi rację? Ciuchy, biżuteria, buty czy domowe akcesoria to coś co kupujemy najczęściej. Jednak warto zastanowić się choć przez chwilę czy to wszystko jest nam faktycznie potrzebne. Nie wiem czy wiecie, ale mniej znaczy lepiej i jest naprawdę eko!

Moja babcia zawsze powtarzała mi, że mniej znaczy lepiej. Kiedyś absolutnie tego nie rozumiałam i chciałam mieć jeszcze więcej. Uwielbiam otaczać się pięknymi rzeczami, uwielbiam ciuchy i moja szafa po prostu pęka w szwach. Ale jakiś czas temu zastopowałam i znacznie bardziej uważnie robię zakupy. Jest to nie tylko świetne dla mojego portfela, ale przede wszystkim środowiska!

Jestem zakupowy freakiem szczególnie jeśli chodzi o ubrania. Uwielbiam dobre marki zarówno ciuchów jak również butów. Jestem przekonana, że Wy macie tak samo! Jednak jakiś czas temu przystopowałam co jest związane z moim eko trybem życia. Pomyślałam, że skoro stawiam na ekologiczne i zdrowe produkty, dbam o środowisko to też mogę robić to przez ograniczenie zakupów ubrań czy domowych gadżetów. Wbrew pozorom takie działanie ma sens i jest ważne dla środowiska! Chcę być wiarygodna i żyć zgodnie ze swoim sumieniem.

mniej znaczy lepiej

Second hand to kopalnia pomysłów

Produkcja ubrań, ale też butów jest bardzo szkodliwa dla środowiska. Barwniki, maszyny czy niskie płace krawcowych przyczyniają się do tego z czym mamy obecnie do czynienia, czyli zmianami klimatycznymi. Aby z tym walczyć wiele firm decyduje się na bardzo odważne posunięcie jakim jest zakładanie second-handów. Tak jest na przykład z Zalando, które nie tak dawno otworzyło w Berlinie sklep stacjonarny Zircle typu pop-up. Jest to butik z używaną odzieżą, w którym ciekawe ubrania pojawiają się w ofercie czasowej, a później znikają. Jednak gama ubrań jest mega szeroka i znaleźć można w nim prawdzie gratki w niskiej cenie.

mniej znaczy lepiej
fot. instagram.com/zircleberlin
fot. instagram.com/zircleberlin
mniej znaczy lepiej
fot. instagram.com/zircleberlin

Niesamowita aplikacja

W second handach można znaleźć naprawdę piękne ubrania, a czasem nawet nowe modele w świetnych cenach. To sprawia, że nie tylko zaoszczędzimy trochę kasy, ale też kupimy coś naprawdę fajnego. Innym sposobem na podreparowanie domowego budżetu i znalezienie ciekawych ubrań jest aplikacja LESS (kliknij TUTAJ). Pozwala ona sprzedaż i kupować ubrania bez wychodzenia z domu. Wystarczy ściągnąć aplikację na swój telefon i już można poczuć się jak w wielkim centrum handlowym. Można tu znaleźć mnóstwo pięknych ubrań w naprawdę fajnych cenach. Sama rozważam sprzedaż kilku moich ciuchów, aby zrobić miejsce na nowe modele.

fot. https://www.instagram.com/less_app

Zakupy w second handach nie są żadnym wstydem. Wręcz przeciwnie to przejaw ogromnej świadomości co do zakupów, ale przede wszystkim to przejaw troski o środowisko. Produkcja ubrań jest jedną z najbardziej szkodliwych dla naszej planety, a każdy nowy ciuch przyczynia się do jej degradacji. Dlatego warto postawić na zakup używanych ciuchów właśnie w second handach. Można znaleźć w nich prawdziwe gratki, nawet od największych producentów i stworzyć low costowe stylizacje w trosce o środowisko. Dlatego jeśli jeszcze zastanawiacie się czy warto to odpowiadam – ZDECYDOWANIE WARTO! Warto również kupić mniej bo mniej znaczy lepiej!

Bądźmy odpowiedzialni!

Love Ewa 🙂


Every woman loves shopping. Will you agree with me? Clothes, jewelry, shoes or home accessories are something that we buy most often. However, it is worth considering even for a moment if we need all this. I don’t know if you know, but less is better and it’s really eco!

My grandmother always told me that less is better. Once I absolutely did not understand it and wanted to have even more. I love to surround myself with beautiful things, I love clothes and my wardrobe just bursts at the seams. But some time ago I stopped and I shop more carefully. This is not only great for my portfolio, but above all the environment!

I’m a shopping freak especially when it comes to clothes. I love good brands of both clothes and shoes. I am convinced that you have the same! However, some time ago I stopped what is associated with my eco lifestyle. I thought that since I focus on ecological and healthy products, I care about the environment, I can also do it by limiting the purchase of clothes or home gadgets. Contrary to appearances, such action makes sense and is important for the environment! I want to be credible and live my conscience.

The production of clothes, but also shoes is very harmful to the environment. Dyes, machines or low dressmakers’ wages contribute to what we are currently dealing with, namely climate change. To fight this, many companies decide to take a bold move – setting up second-hand shops. This is the case, for example, with Zalando, which not so long ago opened a Zircle pop-up stationary store in Berlin. It is a boutique with used clothing, in which interesting clothes appear on the temporary offer and then disappear. However, the range of clothes is very wide and you can find in the windfall at a low price.

In second hand you can find really beautiful clothes, and sometimes even new models at great prices. This means that we will not only save some money, but also buy something really nice. Another way to craft your home budget and find interesting clothes is the LESS app (click HERE). It allows you to sell and buy clothes without leaving your home. Just download the application on your phone and you can feel like in a big shopping center. You can find lots of beautiful clothes at really cool prices. I am considering selling some of my clothes myself to make room for new models.

Shopping in second hand shops is no shame. On the contrary, it is a huge awareness of shopping, but above all it is a sign of concern for the environment. The production of clothes is one of the most harmful to our planet, and each new clothing contributes to its degradation. That’s why it’s worth buying second-hand clothes. You can find real treats in them, even from the largest manufacturers and create low-cost styling for the sake of the environment. Therefore, if you are still wondering if it’s worth it, I answer – DEFINITELY WORTH! It is also worth buying less because less is better!

Love Ewa 🙂