fbpx

WARSZAWSKI HOTEL Z HISTORIĄ

warszawski hotel

Przychodzi taki moment w podróży, że musimy powiedzieć sobie stop i po prostu odpocząć. Zatrzymać się na chwilę, wziąć prysznic i po pójść spać. Hotel, który wybieramy powinien mieć w sobie coś interesującego. Ten warszawski hotel ma to coś – luksus połączony z historią.

Jak wiecie jestem warszawianką. Kocham swoje miasto za jego klimat, ludzi i bardzo doceniam to w jakim jest teraz miejscu. Warszawa przeżyła wiele. Lepszych bądź gorszych chwil, ale pomimo wszystko rozwija się i tworzy metropolię, która przyciąga ludzi z całej Polski oraz turystów. Ci ostatni często poszukują miejsca, w którym chociaż na chwilę modą się zatrzymać i odetchnąć. Takich miejsc jest sporo, ale jest jeden warszawski hotel, który przyciąga najbardziej – HP Boutique Hotel (kliknij TUTAJ).

fot.Instagram//h15_boutique
warszawski hotel

Ja klika miesięcy temu właśnie w tym hotelu miałam jedną z najbardziej udanych sesji zdjęciowych. Moje stylizacje idealnie wpisały się w nowoczesne wnętrza. Świetnie komponowały z ascetycznymi kolorami, ale przede wszystkim stworzyły z luksusowym designem idealne połączenie.

Dlaczego ten hotel jest taki interesujący?

Przede wszystkim hotel mieści się w centrum, czyli nie ma tutaj problemu z dojazdem. A to jest kluczowy element, na jaki zwracają uwagę podróżujący. Jednak nie to jest najważniejsze. HP Boutique Hotel (kliknij TUTAJ) zajmuje piękną, secesyjną kamienicę Glassów, w której mieściła się rosyjska ambasada, siedziba Wermachtu, a nawet największa firma transportowa. Dziś to historyczne miejsce może cieszyć oczy wielu turystów, którzy chcą wypocząć w luksusowych wnętrzach hotelu.

warszawski hotel
warszawski hotel
fot.Instagram//h15_boutique
fot.Instagram//h15_boutique

Każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. Standardowe pokoje z wyjątkowym wnętrzem, ale też luksusowe apartamenty w tym również penthouse. Ja byłam pod ogromnym wrażeniem wystroju, gdzie sztuka łączy się z nowoczesnością. Na pewno wiele osób, nie tylko ja docenia staranność oraz konsekwencję z jaką właściciele budowali ten wyjątkowy klimat miejsca.

Sport i smaczne jedzenie

fot. http://www.h15boutiqueapartments.com/en/fitness-2/

Oczywiście nie byłabym sobą, gdybym nie sprawdziła oferty sportowej. Jak dobrze wiecie jestem freakiem ruchu oraz zdrowego odżywiania. Sprawdziłam czy można połączyć w tym warszawskim hotelu obie moje pasje i okazuje się, że tak! Mieści się tutaj sala fitness, gdzie na bieżni, ławeczce do brzuszków i orbitexie można popracować nad sylwetkę. Następnie po serii ćwiczeń warto odwiedzić hotelową restaurację. To tutaj goście podziwiać mogą wyjątkowe zdobienia jeszcze z czasów sowieckiej ambasady czy usiąść na odrestaurowanych krzesłach Oswald. Te pamiętają jeszcze lata 50. ubiegłego wieku i zapewne nie jedno mogłyby nam opowiedzieć o tamtych czasach 😉

fot.Instagram//h15_boutique
fot.Instagram//h15_boutique
fot.Instagram//h15_boutique

Warto zwieszać i poznawać swoje miasto. Czasem zdarzy się, że zajrzycie do takiego miejsca jak H 15 Boutique Hotel, gdzie nie tylko poczujecie się luksusowo. Okazuje się, że poznacie też miejsce o niesamowitej historii. Prawdopodobnie te mury przeżyły tak wiele, że można by napisać odrębną książkę. Często nie doceniamy tego co mamy, ale na szczęście są inwestorzy, którzy zadbają o to, aby uczcić miejsce. To jest jedno z nich. Warszawski hotel z niesamowitym klimatem i historią.

Love Ewa 🙂


There comes a moment in the journey that we have to say stop and just relax. Stop for a moment, take a shower and go to sleep after. The hotel we choose should have something interesting in it. This Warsaw hotel has something – luxury combined with history.

As you know, I’m a Varsovian. I love my city for its climate, people and I really appreciate where it is now. Warsaw has experienced a lot. Better or worse moments, but despite everything, it develops and creates a metropolis that attracts people from all over Poland and tourists. The latter often look for a place where at least for a moment they will stop and breathe. There are a lot of such places, but there is one Warsaw hotel that attracts the most – HP Boutique Hotel (click HERE).

Why this hotel is interesting?

First of all, the hotel is located in the center, so there is no problem with access. And this is a key element that travelers pay attention to. However, this is not the most important thing. HP Boutique Hotel (click HERE) occupies a beautiful, Art Nouveau tenement house Glassów, which housed the Russian embassy, ​​headquarters of Wermacht, and even the largest transport company. Today, this historic place can please the eyes of many tourists who want to relax in the luxurious interiors of a hotel.

Everyone will find something for themselves. Standard rooms with a unique interior, but also luxury apartments including a penthouse. I was very impressed with the decor, where art blends with modernity. Certainly many people, not only I appreciate the diligence and consistency with which the owners built this unique atmosphere of the place.

Sport and delicious food

Of course, I wouldn’t be myself if I didn’t check the sports offer. As you know, I am a freak of movement and healthy eating. I checked if it was possible to combine both my passions in this Warsaw hotel and it turns out that yes! There is a fitness room here, where you can work on your figure on the treadmill, cradle bench and orbitex. Then, after a series of exercises, visit the hotel restaurant. It is here that guests can admire unique decorations from the times of the Soviet embassy or sit on the restored Oswald chairs. These still remember the 1950s and probably not one thing could tell us about those times;)

Love Ewa 🙂