fbpx

PARYŻ – EKOLOGIA I STYL

paryż

Paryż to cudowne miejsce dla wszystkich miłośników mody, ale też zabytków. To miasto pełne kontrastów, które za każdym razem zaskakuje. Z jednej strony nowoczesność łączy się z historią, gwar z ciszą. Można znaleźć tu prawdziwą oazę spokoju w Eden Lodge Paris i poczuć się naprawdę jak w raju.

Uwielbiam podróżować, poznawać nowe miejsca i odkrywać nietuzinkowe hotele. Ważne jest dla mnie, aby złapać chwilę oddechu w ciekawym otoczeniu. Paryż jako stolica Francji jest miastem kontrastów, gdzie nowoczesność łączy się z zabytkami, gwar turystów z ciszą odległych parków. Moim zdaniem każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. Ja uwielbiam francuską kuchnię, poznawać zabytki historii, ludzi. Kocham modę, więc tutaj czuję się naprawdę dobrze!

paryż
paryż

Paryż potrafi jednak dać w kość. Dotyczy to szczególnie tych, którzy chcą wchłonąć go jak najwięcej w krótkim czasie. Tak się nie da. Aby poznać prawdziwy Paryż trzeba spokojnie zagłębiać się w jego zakamarki co dopiero pozwoli nam poczuć jego wyjątkowy klimat. Oczywiście po intensywnym zwiedzaniu koniecznie należy odpocząć. A gdzie? Ja najlepiej wypoczywam wśród drzew i wiecie co – znalazłam taką oazę spokoju właśnie tu, niemal w centrum Paryża!

paryż
paryż

Eden Lodge Paris (kliknij TUTAJ) to mały hotel, który został wybudowany z troską o ekologię. Każdy kto tutaj przybywa może odpocząć w ciszy i w otoczeniu pięknych drzew, a relaks jest ogromną przyjemnością. Wierzcie mi! Hotel został wybudowany w 2015 roku z zachowanie ekologicznych standardów i w trosce o środowisko. Konstrukcja budynku jest drewniana, a odpowiednia izolacja chroni przed chłodem. W hotelu wykorzystuje się poza tym energię pozyskiwaną z solarów, czyli jest to energia odnawialna. Czy wiedzieliście, że japońskie toalety są mniejsze, a powodem ich kształtu jest troska o mniejsze zużycie wody? Ja nie wiedziałam i dopiero tutaj mogłam przekonać się o co chodzi!

fot. www.edenlodgeparis.net
fot. www.edenlodgeparis.net

W Eden Lodge Paris (kliknij TUTAJ), w otoczeniu drzew i ciszy można złapać chwilę oddechu po intensywnym zwiedzaniu Paryża. Wśród drzew, jakie znalazły się w hotelowym parku jest dąb, cedr atlantycki, sosna czy klon amurski. Co ciekawe pozostałe rośliny zostały dobrane tak, aby nie wymagały one dużej ilości wody, były odporne na zmieniającą się pogodę i przede wszystkim były zawsze piękne! Pokoje hotelowe są z kolei urządzone ze smakiem, ale z zachowaniem oczywiście ekologicznej idei i harmonii. Można tu odpocząć na super wygodnych łóżkach, a po przebudzeniu zjeść coś pysznego w hotelowej restauracji.

www.edenlodgeparis.net
www.edenlodgeparis.net

Co jest bardzo interesujące, dla wszystkich freaków sportu i zwiedzania hotel przygotował coś specjalnego. Jest to zwiedzanie z Edwige Riallot. Zabiera ona gości na zwiedzanie paryskich parków, ukrytych ogrodów, a dla tych którzy nie mogą obyć się bez ćwiczeń ma przygotowany specjalny program. Ciekawe prawda? Paryż na sportowo 🙂

Love Ewa 🙂

____________________________________________________________________

Paris is a wonderful place for all fashion lovers, but also monuments. It is a city full of contrasts, which surprises every time. On one hand, modernity is combined with history, buzz with silence. You can find a real oasis of peace at Eden Lodge Paris and feel truly like paradise.

I love traveling, exploring new places and, above all, discovering extraordinary hotels or guesthouses where you can spend really wonderful moments. Paris as the capital of France is a city of contrasts, where modernity is combined with monuments, the buzz of tourists with the silence of distant parks. In my opinion, everyone will find something for themselves, but must choose what interests him most. I love French cuisine, learn about historical monuments and people. I love fashion, so here I feel really good!

However, in Paris you can feel really tired. This is especially true for those who want to absorb it as much as possible in a short time. That is not possible. To get to know the real Paris you have to calmly delve into its recesses which will only allow us to feel its unique atmosphere. Of course, after intensive sightseeing it is necessary to relax. Where? I relax best among the trees and you know what – I found such an oasis of peace right here, almost in the center of Paris!

Eden Lodge Paris (click HERE) is a small hotel, built with care for ecology. Everyone who comes here can rest in silence and in a wide environment of trees, and relaxation is a great pleasure. Believe me! The hotel was built in 2015, preserving ecological documents and caring for the environment. The building’s structure is wooden and adequate insulation protects against cold. In the hotel, solar energy is also used, which is renewable energy. Did you know that Japanese toilets are smaller, and their combined function is concern for less water consumption? I don’t know and it was only here that I could see what was going on!

In Eden Lodge Paris (click HERE), near the trees and silence, you can catch a moment of breath after intensive sightseeing of Paris. Among the trees found in the hotel park are oak, Atlantic cedar, pine and Amur maple. Interestingly, the other plants were selected so that they did not require one large amount of water, were resistant to changing weather and, above all, were always beautiful! The hotel rooms are in turn decorated with taste, but with, of course, ecological ideas and harmony. You can relax on super comfortable beds, and after waking up eat something delicious in the hotel restaurant.

Which is very interesting, he prepared something special for all sport freaks and htel tours. This is a tour of Edwige Riallot. It takes guests to explore Paris’s parks, hidden gardens, and for those who can not do without exercise has a special program. Interesting? Isn’t it?

Love Ewa 🙂