fbpx

BODY FOCUS – ZABIEGI NA JESIEŃ

body focus

Lato powoli dobiega końca. Kończą się wakacyjne wyjazdy, pobyty na plaży czy na hotelowych basenach. To jednak nie zwalnia nas z dbania o nasze ciało. Body focus trwa przez cały rok!

Body focus, czyli jak to nazywam maksymalne skupienie się na swoim ciele to praca przez cały rok. Aby cieszyć się pięknym i zgrabnym ciałem nie wolno sobie odpuszczać. Nie ważne jaka jest pora roku o ciało trzeba dbać. Odpowiednia dieta, ćwiczenia oraz zabiegi to sekret idealnej sylwetki.

Jak już kiedyś mówiłam nie wstydzę się tego, że co jakiś czas poddaję swoje ciało zabiegom medycyny estetycznej. Uważam to za coś normalnego, wręcz obowiązkowe w przypadku kiedy chcemy mieć świetne ciało przez cały rok. Zaufałam specjalistom z kliniki Dr Beaty Dethloff (kliknij TUTAJ), gdzie jestem kilka razy w ciągu roku. Celem każdej mojej wizyty jest wykonanie zabiegu, który ujędrni, nawilży moją skórę i poprawi znacznie jej wygląd.

Jakie zabiegi na ciało warto wykonać?

Zabieg THUZZLE (kliknij TUTAJ) to połączenie najbardziej zaawansowanych, opatentowanych przez firmę GMV, technologii termicznych, dla zabiegów estetycznych twarzy, szyi, dekoltu, ciała, a nawet okolic intymnych. Dzięki specjalnemu urządzeniu podczas zabiegu możliwe jest rozprowadzenie czterech fal połączonych siecią. Działające one na wszystkich poziomach skóry i tkanki podskórnej dzięki czemu skóra staje się wyraźnie odżywiona, zregenerowana, blizny są mniej widoczne, a zmarszczki bardziej wygładzone. Zabieg Thuzzle można wykonać na twarz, ale też na całe ciało, dzięki czemu staje się ono wyraźnie bardziej jędrne, a niechciany cellulit znika.

Osoby, które prowadzą intensywny tryb życia borykają się z suchą, pozbawioną blasku skórą. Poza tym widoczne są oznaki zmęczenia i stresu, z którymi samemu trudno sobie poradzić. W tym przypadku warto wykonać zabieg mezoterapii igłowej. Mezoterapia (kliknij TUTAJ) to śródskórne podawanie niewielkich dawek substancji leczniczych w miejsca, które tego potrzebują. Zabiegi wykonuje lekarz za pomocą odpowiednio dobranego preparatu. W mezoterapii używa się gotowych roztworów, które zawierają substancje rewitalizujące i regenerujące lub osocze bogato płytkowe z krwi pacjenta. Dzięki zabiegowi mezoterapii dochodzi do poprawy metabolizmu komórek, stymulacji fibroblastów, zwiększa się produkcja kolagenu i elastyny. Co więcej poprawia się mikrokrążenie, a skorą jest odżywiona.

body focus

Nawilżanie jest bardzo ważne szczególnie w okresie jesiennym. Ekspozycja skóry na słońce podczas wakacyjnych pobytów na plaży sprawiła, że stała się na sucha u wymaga szczególnej pielęgnacji. Aby wróciła ona do dobrej kondycji należy ją nawilżać. Ja używam ekologicznych kosmetyków – balsamów i kremów o działaniu regenerującym i intensywnie nawilżającym. Aby osiągnąć pożądany efekt należy stosować je dwa razy dziennie, a wcześniej wykonać peeling. Dzięki niemu kosmetyki będą wchłaniać się w skórę szybciej.

Pamiętajcie, o ciało trzeba dbać holistycznie. Nie wystarczy tylko dieta, ćwiczenia, ale ważne jest stosowanie dobrych kosmetyków nawilżających i regenerujących. Raz na jakiś czas warto poddać się zabiegom kosmetycznym. Pomogą one zadbać o ciało jeszcze bardziej i cieszyć się zgrabną sylwetką przez cały rok!

Love Ewa 🙂

_____________________________________________________________

Summer is slowly coming to an end. Holiday trips, beach and hotel swimming pools are over. However, this does not absolve us from taking care of our body. Body focus lasts all year round!

Body focus, or what I call maximum focus on your body is a job all year round. To enjoy a beautiful and shapely body you can not let it go. No matter what time of year you need to take care of your body. A proper diet, exercises and treatments are the secret of a perfect figure.

As I said before, I am not ashamed that I periodically subject my body to aesthetic medicine. I think this is normal, even mandatory if we want to have a great body throughout the year. I trusted the specialists from the Dr. Beata Dethloff clinic (click HERE), where I am several times a year. The purpose of each of my visits is to perform a treatment that firms, moisturizes my skin and significantly improves its appearance.

What body treatments are worth to do?

THUZZLE treatment (click HERE) is a combination of the most advanced, patented by GMV, thermal technologies for aesthetic treatments of the face, neck, cleavage, body and even intimate areas. Thanks to a special device during the procedure, it is possible to distribute four waves connected by a network. They work at all levels of the skin and subcutaneous tissue so that the skin becomes clearly nourished, regenerated, scars are less visible and wrinkles are smoother. The Thuzzle treatment can be performed on the face, but also on the whole body, thanks to which it becomes visibly firmer and unwanted cellulite disappears.

People who lead an intense lifestyle struggle with dry, dull skin. In addition, there are visible signs of fatigue and stress, which are difficult to cope alone. In this case, needle mesotherapy should be performed. Mesotherapy (click HERE) is the intradermal administration of small doses of medicinal substances to places that need it. Treatments are performed by a doctor using a properly selected preparation. In mesotherapy, ready-made solutions that contain revitalizing and regenerating substances or rich platelet plasma from the patient’s blood are used. Thanks to the mesotherapy treatment, the cell metabolism is improved, fibroblasts are stimulated, collagen and elastin production are increased. What’s more, microcirculation is improved and the skin is nourished.

Moisturizing is very important especially in the autumn. The exposure of the skin to the sun during holiday stays on the beach has made it dry and requires special care. In order for it to return to good condition, it must be moisturized. I use ecological cosmetics – balms and creams with regenerating and intensive moisturizing effects. To achieve the desired effect, apply them twice a day, and then perform a peeling. Thanks to it, cosmetics will be absorbed into the skin faster.

Remember, you need to take care of your body holistically. It is not enough just diet, exercise, but it is important to use good moisturizing and regenerating cosmetics. Once in a while, it is worth having a cosmetic treatment. They will help you take care of your body even more and enjoy a slim figure all year round!

Love Ewa 🙂