fbpx

JOGA – SPOSÓB NA NERWICĘ

joga

Joga stała się niezwykle popularna. Coraz więcej osób praktykuje jogę i to jest wspaniałe. Pomaga ona odnaleźć wewnętrzny spokój, ale przede wszystkim pokonać różne dolegliwości. Ja dzięki jodze wyleczyłam się z nerwicy i wiem, że ona naprawdę działa!

Żyjemy w czasach, w których wielu z nas jest zabieganych. Tempo jest tak duże, że bardzo rzadko zwalniamy bo po prostu nie ma na to czasu. Kiedy natomiast przychodzi moment, w którym trzeba wyhamować pojawiają się problemy ze zdrowiem. Tak było u mnie. Kiedy zakończyłam swoją karierę sportową pojawiła się nerwica. W jej wyleczeniu pomogła mi joga!

joga

Pewnie zauważyliście, że wiele mówię o swojej przemianie, o własnych doświadczeniach, tych dobrych, ale też tych złych. Jestem szczera, ale też prawdziwa i nie wstydzę się mówić o problemach. Najgorszym doświadczeniem, które mnie spotkało był niespodziewany atak, który spowodował, że moje ciało odmówiło mi posłuszeństwa. To była nerwica. Opowiedziałam o tym w programie Dzień Dobry TVN – kliknijcie TUTAJ, a dowiecie się więcej. Po wizycie w szpitalu zaczęłam szukać dla siebie ratunku i znalazłam go właśnie w jodze.

Dzięki mojemu doświadczeniu mogę z całą pewnością powiedzieć, że joga to lek na stres, depresję i stany lękowe. Wykonywanie asan pomaga przywrócić równowagę psychiczną i zwalczyć tym samy wszelki niepokój. Joga to naturalna terapia zalecana w okresie wyczerpania nerwowego i zmniejszonych sił. Świetnie pobudza do życia i chociaż na początku praktyka jogi może wydawać się trudna, po pewnym czasie nasze podejście zmienia się diametralnie.

joga

Joga pomaga w profilaktyce nerwicy to fakt. Dzięki praktykowaniu konkretnych asan można zapewnić sobie dobry nastrój, uwolnić się od wewnętrznych napięć. Po prostu się odprężyć. Aby odczuć pożądane efekty należy ćwiczyć przynajmniej 3 razy w tygodniu przynajmniej przez pół godziny. Nie jest to dużo, a efekty są naprawdę widoczne!

Jakie asany są najlepsze na nerwicę?

Pozycja góry z uniesionymi rękami

W tej pozycji bardzo ważna jest równowaga. Stań prosto ze złączonymi stopami, a ciężar ciała rozłóż równomiernie na obie nogi. Ściągnij łopatki, opuść barki i podkul kość ogonową do góry, aby miednica znalazła się prostopadle do podłogi. Następnie unieś ręce do góry tak, aby utworzyły one jedną linię z ciałem. Pamiętaj, że łokcie powinny być proste, a wnętrza dłoni skierowane do siebie. Robiąc wdech ciągnij rękami do góry dzięki czemu rozciągniesz kręgosłup. Wzrok skieruj przed siebie. Oddychaj. Aby wyjść z pozycji, powoli opuść ramiona w dół.

Pozycja psa z głową w dół

Uklęknij na macie i podeprzyj się z przodu na rękach. Ręce powinny być równo z barkami. Podwiń palce stóp i płynnie unieś biodra do góry, prostując jednocześnie ramiona, nogi i plecy. W tej pozycji ciało powinno przyjąć kształt odwróconej litery V. Głowę schowaj między ramiona. Ręce, głowa, szyja i kręgosłup powinny znajdować się w jednej linii. Następnie rozluźnij mięśnie barków, karku i szyi. Wytrwaj w pozycji przez kilka głębokich wdechów.

pies z głową w dół

Pozycja wojownika

Stań tak jak chciałabyś zrobić pozycję góry. Następnie weź wdech i z wydechem zrób szeroki rozkrok przesuwając stopę w bok. Ręce wyprostuj i unieś na boki. Ręce powinny znajdować się prostopadle do podłoża, a wnętrza dłoni skieruj do dołu. Postaraj się, aby ręce i barki były w jednej linii. Prawą stopę skręć o 90 stopni na zewnątrz. W tej pozycji biodra pozostają nieruchome. Wciśnij lewą piętę w podłogę, a następnie unij prawe kolano i powoli schodź w dół aż udo znajdzie się równolegle do ziemi. Czubek głowy skieruj do góry. Na koniec skręć głowę w prawo. Zrób kilka wdechów i wydechów. Powtórz ćwiczenie na drugą stronę.

pozycja wojownika

Joga naprawdę pomaga. To nie jest ściema i zwykła moda wśród celebrytów. Jeśli tylko chcesz pomóc swojemu ciału, ale przede wszystkim swojej psychice poświęć odrobinę czasu na praktykę jogi. Zobaczysz, że po kilku razach zupełnie inaczej się poczujesz, a Twoje ciało będzie funkcjonować inaczej. Zawalcz o swój komfort i równowagę.

Powodzenia!

Love Ewa 🙂

_______________________________________________________

Yoga has become extremely popular. More and more people are practicing yoga and it is great. It helps to find inner peace, but above all to overcome various ailments. Thanks to yoga, I cured myself of a neurosis and I know that it really works!

You may have noticed that I talk a lot about my transformation, my own experiences, the good ones as well as the bad ones. I am honest but also real and I am not ashamed to talk about problems. The worst experience that happened to me was an unexpected attack that caused my body to refuse to obey me. It was a neurosis. I told about it in the Good Morning TVN program – click HERE and you will learn more. After visiting the hospital, I started to look for help and found it in yoga.

Thanks to my experience, I can say with certainty that yoga is a medicine for stress, depression and anxiety. Performing asanas helps to restore mental balance and fight all anxiety. Yoga is a natural therapy recommended during periods of nervous exhaustion and reduced strength. It stimulates life and although yoga may seem difficult at first, after a while our approach changes radically.

What asanas are best for neurosis?

Top position with arms raised

Balance is very important in this position. Stand straight with your feet together and distribute your weight evenly on both legs. Pull off the shoulder blades, lower the shoulders and curl the tailbone up so that the pelvis is perpendicular to the floor. Then lift your hands up so that they form one line with your body. Remember that the elbows should be straight and the inside of the palm facing each other. While breathing in, pull your hands up so that you stretch your spine. Look straight ahead. Breathe. To leave the position, slowly lower your arms down.

Dog position with head down

Kneel on the mat and support yourself in the front with your hands. Keep your arms flush with your shoulders. Roll up your toes and smoothly lift your hips up while straightening your arms, legs and back. In this position, the body should take the shape of an inverted letter V. Place your head between your shoulders. Hands, head, neck and spine should be in line. Then relax your shoulder, neck and neck muscles. Hold on for a few deep breaths.

Warrior position

Stand the way you would like to do mountain position. Then inhale and exhale with a wide spread by moving your foot sideways. Straighten your arms and lift them sideways. The hands should be perpendicular to the ground and the inside of the palm should face downwards. Make sure that your hands and shoulders are in line. Turn your right foot 90 degrees outwards. In this position the hips remain stationary. Press the left heel into the floor, then the UE right knee and slowly go down until the thigh is parallel to the ground. Point the top of your head up. Finally, turn your head to the right. Take a few breaths in and out. Repeat the exercise on the other side.

Yoga really helps. This is not fake and ordinary fashion among celebrities. If you only want to help your body, but above all your psyche, spend some time practicing yoga. You will see that after a few times you will feel completely different and your body will function differently. Fight for your comfort and balance.

Good luck!

Love Ewa 🙂