fbpx

WENECJA – MIASTO ZAKOCHANYCH

Wenecja

Wenecja to zaczarowane miejsce, w którym spotkać można tłumy turystów, a wśród nich wiele par. Nie ma się co dziwić. To miasto swoim klimatem sprzyja miłości.

Wenecja to niesamowite miejsce. Uważam, że trzeba je zobaczyć przynajmniej raz w życiu. Choć wąskimi ulicami przetaczają się tłumy turystów to ma ono swój urok. Poza tym wystarczy na moment odejść od głównych turystycznych atrakcji, aby „zgubić się” w plątaninie wąskich przejść i tysiąca mniejszych mostów. To jest cudowne szczególnie jeśli towarzyszy nam nasza ukochana osoba.

Wybraliśmy się z Rubenem do Wenecji, aby świętować jego urodziny. Uważam, że to był najlepszy prezent jaki mogłam wymyślić 🙂 Kilka dni wśród klimatycznych weneckich uliczek poprzecinanych kanałami był naprawdę niezapomniany. Zatrzymaliśmy się w butikowym hotelu w Axel przeznaczonym tylko dla dorosłych. Jest to ciekawa opcja dla wszystkich tych, którzy chcą odpocząć od krzyków dzieci. Co więcej jest to hotel LGBT, w którym pary homoseksualne mogą czuć się jak u siebie w domu.

Wenecja
Processed with VSCO with a6 preset

Z hotelu Axel mieliśmy kilka kroków do najważniejszych zabytków Wenecji czyli Placu Świętego Marka, Pałacu Dożów, Mostu Westchnień, Bazyliki Santa Maria Della Salute, mostu Rialto. Warto spokojnie przejść się też zbaczając z popularnych tras turystycznych. Wtedy zobaczyć można zwyczajną Wenecję, gdzie w balkonach wisi pranie, kobiety odprowadzają dzieci do szkoły, a szefowie kuchni na łódkach przewożą towar do restauracji. A propos jedzenia. Włochy słyną z aromatycznych potraw, makaronów, ryb i oczywiście pizzy. W Wenecji niestety jedliśmy chyba jedną z najdroższych oraz najgorszych pizz. Uważajcie co Wam serwują i nie dajcie się nabrać! Pamiętajcie, że jedzenie w restauracji wiąże się z dodatkowym kosztem wliczonym do rachunku. Jest to tak zwana opłata za stolik, która może wynieść nawet 10 Euro!

Jeśli będziecie w Wenecji to koniecznie wybierzcie się gondolą na zwiedzanie miasta. Z dala od zatłoczonych tramwajów wodnych, w towarzystwie ukochanej osoby zobaczycie Wenecję z zupełnie innej perspektywy. Gondola to specjalna łódź kierowana przez wioślarza – gondoliera. Jest to tradycyjny sposób przemieszczania się po weneckich kanałach i niezapomniana przygoda. Gondolierzy są zrzeszeni podobnie jak taksówkarze w czymś na kształt związków, więc ceny za rejs nie są wygórowane i mniej więcej takie same u każdego.

Wenecja

Rejs gondolą pozwolił nam zobaczyć zupełnie inną Wenecję. Choć przepłynęliśmy obok znanych zabytków to muszę przyznać, że z perspektywy wody wyglądały one zupełnie inaczej. Bardziej majestatycznie, malowniczo i interesująco. Naprawdę Wam polecam. Jeśli będziecie w Wenecji przepłyńcie się gondolą z ukochanym. To cudowne uczucie bycia razem na magicznej gondoli jest niezapomniane!

Wenecja

Kochani musicie wiedzieć, że Wenecja to miasto, które jest zagrożone zatonięciem. Co roku poziom wody w kanałach wzrasta, a niżej położone partie budynków są zalane. Jest to spowodowane zmianami klimatycznymi oraz osuwaniem się gruntu. Oczywiście nie nastąpi to zaraz, ale za kilkanaście lat możliwe, że nie będzie nam dane podziwianie weneckich zabytków. Dlatego jeśli tylko macie taką możliwość jedźcie do Wenecji. Podziwiajcie cudowne widoki z filiżanką aromatycznego espresso w dłoni. Naprawdę warto!

Baci! Ewa 🙂

________________________________________________________

Venice is an enchanted place where you can meet crowds of tourists, among them many couples. No wonder. This city is conducive to love with its climate.

Venice is an amazing place. I think you have to see them at least once in your life. Though there are crowds of tourists in the narrow streets, it has its own charm. In addition, it is enough for a moment to leave the main tourist attractions to „get lost” in a tangle of narrow passages and thousands of smaller bridges. This is wonderful especially if we are accompanied by our beloved person.

We went with Ruben to Venice to celebrate his birthday. I think that it was the best gift that I could come up with 🙂 A few days among the atmospheric Venetian streets cut by the canals was truly unforgettable. We stayed in a boutique hotel in Axel designed only for adults. This is an interesting option for all those who want to relax from the screams of children. What’s more, it is an LGBT hotel where homosexual couples can feel like at home.

From the Hotel Axel, we were a few steps to the most important monuments of Venice, namely St. Mark’s Square, the Doge’s Palace, the Bridge of Sighs, the Basilica of Santa Maria Della Salute, the Rialto Bridge. It’s worth to go down the path also by deviating from popular tourist routes. Then you can see the ordinary Venice, where the laundry hangs in the balconies, the women accompany the children to school, and the chefs on the boats transport the goods to the restaurant.

Italy is famous for its aromatic dishes, pasta, fish and, of course, pizzas. In Venice, unfortunately, we ate probably one of the most expensive and the worst pizzas. Take heed what you serve and do not be fooled! Remember that eating at a restaurant is associated with an additional cost included in the bill. This is the so-called table charge, which can be as high as 10 Euro!

If you are in Venice, be sure to choose a gondola to visit the city. Away from the crowded watercars, in the company of your loved one, you will see Venice from a completely different perspective. Gondola is a special boat guided by a rower – a gondolier. It is a traditional way of moving around the Venetian canals and an unforgettable adventure. Gondoliers are associated like taxi drivers in something like relationships, so the prices for the cruise are not excessive and more or less the same for everyone.

Beloved, you must know that Venice is a city that is in danger of sinking. Every year, the water level in the sewers increases, and the lower parts of the buildings are flooded. This is due to climate change and landslides. Of course, this will not happen soon, but in a dozen years it is possible that we will not be able to admire the Venetian monuments. Therefore, if you have the option, go to Venice. Admire wonderful views with a cup of aromatic espresso in your hand. Really worth!

Bacie! Ewa 🙂