fbpx

RUCH NA POWIETRZU MA MOC

Wakacje kojarzą się nam z błogim lenistwem, czytaniem książek czy opalaniem się na plaży. Jednak czy nie warto połączyć wolnego czasu z odrobiną sportu? Ruch na świeżym powietrzu ma więcej zalet niż godziny spędzone na siłowni!

Każdy z nas czeka na wakacje. W końcu jest to czas na odpoczynek, wyjazd w cudowne miejsca, zwiedzanie i po prostu czas lenistwa. Ja sama bardzo często przebywając na urlopie skupiam się na tym, aby odpocząć, naładować baterie. Jednak na wakacjach nie zapominać o ruchu i przynajmniej kilka minut poświęcam na ćwiczenia. Wiem jestem freakiem, ale uwielbiam to i nie wyobrażam sobie zaleć na leżaku na dwa tygodnie. Ruch na świeżym powietrzu nawet w słoneczne dni ma moc korzyści dla naszego organizmu! Serio!

Jakie są zalety ćwiczeń na świeżym powietrzu?

Ćwiczenia mają mnóstwo korzyści, a ruch na świeżym powietrzu ma ich jeszcze więcej.

 • Niesamowita dawka energii – słońce, piękny plener, przyjemny powiew świeżego powietrza motywują do wysiłku. Sport w cudownym okolicznościach przyrody to przyjemność, a nie przykry obowiązek.
 • Uwalnia od negatywnych emocji – każdy z nas wyjeżdżając na urlop chce odpocząć do codziennych spraw, zrelaksować się. Często na początku jest to trudne, aby pozbyć się wszystkich złych myśli. I wtedy z pomocą przychodzi ruch. Pomaga się odstresować, uwalnia złe emocje.
 • Wypracowuję nawyk ćwiczeń. Ćwiczenia na świeżym powietrzu pozwalają wytrwać w postanowieniu regularnych treningów. Naukowcy z Kanady dowiedli, że kobiety po menopauzie, które trenowały w plenerze, częściej zmieniały swój styl życia, niż te które trenowały w pomieszczeniach.
 • Dostarcza do organizmu witaminę D. Jest ona niezbędna dla zdrowia kości i prawidłowego funkcjonowania metabolizmu. Przebywanie na słońcu pomoże wzmocnić układ odpornościowy, podniesie poziom endorfin i zapewni spokojny sen.
 • Wzmacnia zdrowie. Światło słoneczne i świeże powietrze poprawiają krążenie, redukują zły cholesterol, dotleniają mózg, wzmacnia mięśnie oraz zwiększa wydolność oddechową. Trening na świeżym powietrzu wzmacnia odporność organizmu dzięki czemu jesteśmy mniej podatni na infekcje, zwłaszcza w sezonie wiosennym lub jesiennym.
 • Przyspiesza opalanie. Ruch na słońcu sprawia, że czas mija nam szybciej. Słońce nas opala podobnie jak byśmy leżały na plaży, a nawet bardziej efektywnie. Opalona skóra sprawia, że czujemy się bardziej atrakcyjnie i zdrowo.

Ruch na świeżym powietrzu powinien wejść nam w nawyk. Ma wiele korzystnych właściwości. Najważniejsze jest to, że w trakcie wytwarza się serotonina, która wprawia nas w dobry nastrój i wszelkie smutki odchodzą w zapomnienie. Ruch to samo zdrowie, a nam powinno szczególnie na nim zależeć. Więc po wizycie na plaży zaplanujcie choć kilka minut na zewnętrznej siłowni, wybierzcie się na spacer. Po prostu się ruszajcie!

Photo Justyna Gieleta

Love Ewa 🙂

__________________________________________________

Holidays are associated with blissful laziness, reading books or sunbathing on the beach. However, is it not worth combining free time with a little sport? Outdoor activity has more advantages than hours spent at the gym!

Each of us is waiting for holidays. In the end, it is a time to relax, go to wonderful places and just a time of laziness. I very often when I am on vacation I focus on rest, recharge my batteries. However, on holidays, do not forget about the movement and at least a few minutes I devote to the exercises. I know I’m a freak, but I love it and I can not imagine laying on a sunbed for two weeks. Movement in the fresh air even on sunny days has the power to benefit our body! Seriously!

Exercises have a lot of benefits, and outdoor activities have more.

 • It is an amazing dose of energy – the sun, beautiful open air, a pleasant breath of fresh air motivate you to effort. Sport in the wonderful circumstances of nature is a pleasure, not a chore.
 • It frees you from negative emotions – each of us, going on vacation, wants to relax in everyday matters. Often in the beginning it is difficult to get rid of all bad thoughts. And then the movement comes to the rescue. It helps to relax, releases bad emotions.
 • It work out the habit of exercising. Exercises in the open air allow you to persevere in the provision of regular training. Researchers in Canada have shown that post-menopausal women who trained outdoors have more often changed their lifestyle than those who trained indoors.
 • It provides vitamin D. It is essential for bone health and the proper functioning of metabolism. Staying in the sun will help strengthen the immune system, raise the level of endorphins and ensure a good night’s sleep.
 • Strengthens health. Sunlight and fresh air improve circulation, reduce bad cholesterol, oxygenate the brain, strengthen muscles and increase respiratory efficiency. Outdoor training strengthens the body’s immunity, thanks to which we are less susceptible to infections, especially in the spring or autumn season.

Movement in the fresh air should enter our habit. It has many beneficial properties. The most important thing is that during the production of serotonin, which puts us in a good mood and all sorrows go into oblivion. Movement is health, and it should be particularly important to us. So after visiting the beach, plan a few minutes at the outside gym, go for a walk. Just move!

Love Ewa 🙂