fbpx

DOBRA KAWA NIE JEST ZŁA

kawa

Kawa – to od niej wielu z nas zaczyna każdy nowy dzień. Espresso, latte, americano można wymieniać bez końca. Rodzajów kawy jest mnóstwo, jednak czy jest ona dobra dla naszego organizmu?

Kawa to magiczny napój, który znany jest już od setek lat. Jej aromat poczuć można praktycznie na całym świecie, a prawdziwymi miłośnikami tego napoju są Włosi. Dlatego podczas mojej wizyty w Wenecji nie mogłam odmówić sobie filiżanki pysznego espresso, które Włosi przygotowują perfekcyjnie.

Jakie są korzyści z picia kawy?

 1. Pomaga spalić tłuszcz. Kofeina jest składnikiem większości suplementów, które pomagają spalić zbędne kilogramy. Regularne picie kawy sprawia, że nasza przemiana materii przyspiesza dzięki czemu jesteśmy w stanie zrzucić niechciany tłuszczyk. Aby tak było do kawy nie wolno dodawać śmietanki, cukru czy słodkich dodatków, które wręcz odwrotnie dodają nam kilogramy niż pomagają je zrzucić.
 2. Poprawia krążenie krwi. Picie kawy przyspiesza przepływ krwi w naczyniach krwionośnych. Dzięki temu komórki są bardziej dotlenione, zwiększa się nasza wydolność i poprawia kondycja.
 3. Zwiększa wytrzymałość. Regularne picie kawy sprawia, że nie odczuwamy zmęczenia podczas treningów. Warto wypić kubek kawy przed pójściem na siłownię czy fitness, a na pewno nasz trening będzie bardziej skuteczny.
 4. Jest źródłem antyoksydantów. Przetworzone ziarna kawy są bogate w przeciwutleniacze. Niszczą one wolne rodniki, które są odpowiedzialne za proces starzenia się, niwelują stany zapalne i chronią komórki przed uszkodzeniami.
 5. Dodaje energii i korzystnie wpływa na nasz umysł. Kawa bogata jest w kofeinę, która pobudza, dodaje energii do działania i stymuluje pracę mózgu. Jest więc najlepszym sposobem na pokonanie zmęczenia oraz poczucia senności.
 6. Jest źródłem substancji odżywczych. Kubek dobrej kawy jest bogaty w wiele substancji odżywczych, minerałów oraz witamin. Dostarcza nam witaminę B2, B3 i B5 , mangan, potas oraz magnez.
 7. Zabezpiecza skórę przed działaniem promieni słonecznych. W kawie zawarte są polifenole, które pozytywnie wpływają na nasz wygląd. Chronią komórki skóry oraz przyspieszają ich regenerację. Dlatego jeśli wybieracie się na plażę warto wypić kubek aromatycznej kawy, która zwiększy odporność na działanie promieni słonecznych. Oczywiście nie wolno rezygnować z użycia kremu z filtrem, ale kawa na pewno nam odrobinę pomoże chronić się przed słońcem.

Jak widzicie kawa ma mnóstwo pozytywnych właściwości. Niestety niektórzy z nam po wypiciu kawy nie koniecznie mogą czuć się dobrze. Po wypiciu filiżanki tego napoju może pojawić się niestrawność, pieczenie w żołądku, nudności czy zaburzenia snu. Poza tym kawa nie koniecznie dobrze wpływa na pracę wątroby dlatego każdy powinien znaleźć najlepszy, własny sposób na picie kawy, jej ilość oraz moc.

Z kawą jest podobnie jak z każdą inną rzeczą. Pita w umiarze naprawdę korzystnie wpłynie na nasz organizm, pozwoli mu lepiej funkcjonować oraz zwiększy naszą wydolność. Spróbujcie znaleźć najlepszą kawę dla siebie i raczcie się tym czarnym napojem oczywiście w ograniczonych ilościach!

Love Ewa 🙂

______________________________________________________

Coffee – many of us start from it every new day. Espresso, latte, americano can be exchanged without end. There are many kinds of coffee, but is it good for our body?

Coffee is a magical drink that has been known for hundreds of years. Its aroma can be felt practically all over the world, and true fans of this drink are Italians. That’s why during my visit to Venice I could not deny myself a cup of delicious espresso, which the Italians prepare perfectly.

What are the benefits of drinking coffee?

 1. It helps to burn fat. Caffeine is a component of most supplements that help burn unnecessary kilograms. Regular drinking of coffee makes our metabolism accelerate so that we are able to shed unwanted fat. For this to be the coffee, you can not add cream, sugar or sweet additives, which on the contrary give us kilos than they help to dump them.
 2. It improves blood circulation. Drinking coffee accelerates blood flow in the blood vessels. Thanks to this, the cells are more oxygenated, our efficiency increases and the condition improves.
 3. Increases endurance. Regular drinking of coffee means that we do not feel tired during training. It is worth drinking a cup of coffee before going to the gym or fitness, and certainly our training will be more effective.
 4. It is a source of antioxidants. Processed coffee beans are rich in antioxidants. They destroy free radicals, which are responsible for the aging process, eliminate inflammation and protect cells from damage.
 5. It adds energy and benefits our mind. Coffee is rich in caffeine, which stimulates, adds energy to action and stimulates the brain. It is therefore the best way to overcome fatigue and a sense of drowsiness.
 6. It is a source of nutrients. A cup of good coffee is rich in many nutrients, minerals and vitamins. It provides us with vitamins B2, B3 and B5, manganese, potassium and magnesium.
 7. Protects the skin from sunlight. The coffee contains polyphenols that have a positive effect on our appearance. They protect skin cells and accelerate their regeneration. Therefore, if you are going to the beach, you should drink a cup of aromatic coffee, which will increase the resistance to sunlight. Of course, you must not give up the use of a cream with a filter, but coffee will certainly help us to protect ourselves from the sun.

As you can see, coffee has a lot of positive properties. Unfortunately, some of us after drinking coffee do not necessarily feel good. After drinking a cup of this drink indigestion, burning in the stomach, nausea or sleep disturbances may occur. In addition, coffee does not necessarily have a good effect on the liver, so everyone should find the best way to drink coffee, its quantity and power.

Love Ewa 🙂