fbpx

WIZUALIZACJA DROGĄ DO SUKCESU

Samorealizacja to cel, do którego każdy z nas powinien dążyć. Aby go osiągnąć niezbędny jest ciągły rozwój swoich umiejętności i pozyskiwanie nowych kompetencji. Bardzo przydatna jest wtedy wizualizacja naszych celów co na pewno przyspiesza ich realizację.

Wizualizacja to umiejętność tworzenia w głowie obrazów, które są niezwykle pomocne w dążeniu do realizacji celu. Dzięki niej wykorzystujemy naszą wyobraźnię, a ta z kolei zmusza nasz mózg do wytężonej pracy. Od razu Wam powiem, że nie jest to proces łatwy, ale można się go nauczyć. Pomaga ona w pracy nad umysłem, nad jego rozwojem i jest narzędziem, które wspomaga jego działanie. Pozwala na pełniejsze wykorzystanie naszych umiejętności i jest niezwykle ważne w pracy nad samym sobą.

Wizualizacja potrafi całkowicie zmienić stan emocjonalny. Zawsze kiedy mam gorszy dzień, jestem przygnębiona i nie mam energii do działania staram się wyciszyć i staram się stworzyć w głowie obrazy, które poprawią mój humor. Czysty umysł pozwala mi na tworzenie w głowie obrazów myśli i celów. Te z kolei wpływają korzystnie na neurologię, a mózg nakarmiony pozytywnymi obrazami zaczyna podświadomie dążyć do ich realizacji.

Jak wizualizować obrazy, aby uzyskać zadowalające efekty?

Bądź zrelaksowana. Im bardziej jesteś zrelaksowana tym łatwiej można komunikować się z własną podświadomością. Nic nie sprzyja bardziej niż możliwość wyciszenia się, zrelaksowania i spokojnego wsłuchania się wgłąb siebie.

Staraj się oddziaływać na zmysły. Chcąc doprowadzić do pełnej wizualizacji obrazu postaraj się go poczuć każdym zmysłem. Jeśli możesz usłysz go, posmakuj, ale przede wszystkim zobacz. Dzięki temu uruchomisz swój mózg, zmusisz go do cięższej pracy, a obraz stanie się realny.

Oddychaj. Prawidłowo wykonane wdechy i wydechy ustami sprawią, że lepiej dotlenimy organizm, a szczególnie mózg. Będzie on pracować lepiej, a tworzenie obrazów na pewno będzie sprawniejsze.

Teraz nie pozostaje nic innego, jak usiąść wygodnie, zamknąć oczy, a następnie zapanować nad oddechem. Gwarantuję, że zobaczysz obraz, który chciałabyś zrealizować. Rób tak przez 10 minut, a na pewno odniesiesz sukces!  WIZUALIZACJA – CZAS START!

Jeśli nie wiesz jak zrealizować swój cel, wyobraź go sobie! Tworzenie obrazów pomaga w ich realizacji z prostego powodu. Jeśli widzimy do czego dążymy łatwiej nam zrealizować cel. Jest to spowodowane wytężoną pracą podświadomości i mózgu. Dlatego starajcie się tworzyć w swoich głowach obrazy, a po pewnym czasie zauważycie jak bardzo zwiększy się wasza wydajność i samoocena. POWODZENIA!

Love Ewa 🙂

________________________________________________________________

Self-fulfillment is a goal that everyone should aspire to. To achieve it, it’s necessary to constantly develop our skills and acquire new competences. Visualization of our goals is very useful, which certainly speeds up their implementation.

Visualization is the ability to create images in the mind that are extremely helpful in pursuing the goal. Thanks to it, we use our imagination, which in turn forces our brain to work harder. I can tell you at once that this isn’t an easy process, but you can learn it quickly. It helps in working on the mind, on its development and is a tool that supports its operation. It allows you to take full advantage of our skills and is extremely important in working on yourself.

How to visualize images to get satisfying results?

Be relaxed. The more relaxed you are, the easier it’s to communicate with your own subconscious. Nothing is more conducive to the ability to calm down, relax and calmly listen to yourself.

Try to influence the senses. Wanting to bring a full visualization of the image, try to feel it with every sense. If you can hear it, try it, but first of all, see it. Thanks to this you will start your brain, force it to work harder and the picture will become real.

Breathe. Properly made breaths and exhalations with the mouth will make it better to oxygenate the body, especially the brain. It will work better, and the creation of images will certainly be more efficient.

Now there is nothing else but to sit comfortably, close your eyes, control your breathing, and I guarantee that you will see the image you want to achieve. Do it for 10 minutes and you will definitely succeed!

Love Ewa 🙂