fbpx

ĆWICZENIA MOŻNA ROBIĆ WSZĘDZIE

Aktywność fizyczna w połączeniu z odpowiednio zbilansowaną dietą to duet idealny. Pozwala on zachować smukłą i zdrową sylwetkę, ale wpływa też na naszą kondycje i świetne samopoczucie.

Jak dobrze wiecie jestem freakiem sportu i zdrowego odżywiania. To dzięki nim zmieniło się moje życie. Udało mi się przewalczyć moje dolegliwości, w tym również nerwicę. Mogę więc z całą pewnością powiedzieć, że sport i dieta to ZDROWIE!

Nie wyobrażam sobie dnia bez ćwiczeń. Codziennie staram się przynajmniej godzinę, a w miarę możliwości też więcej przeznaczyć na ćwiczenia. Nie odpuszczam sobie też podczas urlopu bo dobrze wiem, że nawet jeden dzień lenistwa sprawia, że nasz plan treningowy jest zagrożony. Wiem też, że ćwiczyć można wszędzie, a rodzaj aktywności zależy od miejsca, w którym aktualnie przebywamy.

Jak ćwiczyć na plaży?

Plaża to miejsce idealne na ćwiczenia! Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że będąc w ciągłym ruchu szybciej się opalamy i dodatkowo dbamy o naszą sylwetkę. Super prawda? Ja podczas wakacji nad morzem staram się sporo biegać. Nie ma nic bardziej piękniejszego niż widok wschodzącego słońca na morskim horyzoncie z samego rama. A jeśli ktoś nie lubi wstawać o poranku to jogging o zachodzie słońca też jest super!

ćwiczenia

Inną aktywnością jaką można wykonać na plaży jest joga. Asany na piasku są równie łatwe do zrobienia jak na macie na sali gimnastycznej. Niewątpliwą korzyścią z uprawy jogi na plaży jest wdychanie świeżego, czystego morskiego powietrza, które świetnie wpływa na nasz organizm.

ćwiczenia

Jak ćwiczyć w górach?

Góry to idealnie miejsce na długie przechadzki, wejścia pod górę, które modelują naszą pupę oraz wpływają na wzmocnienie mięśni nóg. Wędrówki po górach to też sposób na spalenie zbędnych kalorii. Ja podczas wizyty w górach staram się znaleźć odrobinę płaskiego miejsca, polanę lub po prostu kilka metrów płaskiego terenu i tam wykonuję wypady w przód i w tył. To ćwiczenie wzmacnia mięśnie pośladków oraz pomaga pozbyć się cellulitu.

ćwiczenia

Jak ćwiczyć w mieście?

Miasto daje nam wiele możliwości na wykonywanie ćwiczeń i to nie tylko na siłowni czy klubie fitness. W parkach, nad rzeką czy nawet na osiedlach mieszkaniowych powstają siłownie na otwartym powietrzu. Mamy więc dostęp do wielu maszyn, które pozwalają na ćwiczenia na świeżym powietrzu. Warto przynajmniej kilka razy w tygodniu udać się na spacer i skorzystać z takiego sprzętu jak wahadło, prasa nożna czy orbitrek.
Regularne ćwiczenia na urządzeniach outdoor fitness pozytywnie wpływają na cały organizm i wspomagają pracę układu oddechowego i krążenia. Pomagają w redukcji tłuszczyku, utrzymaniu smukłej sylwetki. Ćwiczenia na świeżym powietrzu to też sposób na dotlenienie organizmu, gromadzenie zapasu witaminy D3, pozbycie się napięcia związanego ze stresem.

ćwiczenia

Zapraszam na mojego INSTAGRAMA. Tam pokazuję jak ćwiczyć, aby stracić zbędne kilogramy na wiosnę! Wystarczy, że kliknijcie TUTAJ i będziecie mogli rozpocząć ze mną trening 🙂

Love Ewa 🙂

_________________________________________________________

Physical activity combined with a properly balanced diet is an ideal duo. It allows to maintain a slim and healthy figure, but also affects our condition and great mood.

As you well know, I am a freak of sport and healthy eating. It is thanks to them that my life has changed. I managed to fight my ailments, including neurosis. So I can say with certainty that sport and diet are HEALTH!

I cannot imagine a day without exercises. Every day I try to spend at least one hour and if possible spend more on exercises. I don’t forgive myself during the holidays because I know that even one day of laziness makes our training plan vulnerable. I also know that you can practice anywhere, and the type of activity depends on the place where you are currently.

How to exercise on the beach?

The beach is the perfect place to exercise! Why? Above all, because we get brown faster when we move and more care about our figure. Super true? I try to run a lot when I am at the seaside. There is nothing more beautiful than seeing the rising sun on the sea horizon. And if someone doesn’t like getting up in the morning then jogging at sunset – it is great too!

Another activity that can be done on the beach is yoga. Asanas on the sand are just as easy to do as on a mat in the gym. The unquestionable benefit of cultivating yoga on the beach is inhaling fresh, clean sea air, which has a great effect on our body.

How to exercise in the mountains?

The mountains are a perfect place for long walks, climbs uphill, which shape our bottom and strengthen the leg muscles. Wandering in the mountains is also a way to burn unnecessary calories. During a visit to the mountains, I try to find a little flat place, a glade or just a few meters of flat terrain and there I make trips back and forth. This exercise strengthens the muscles of the buttocks and helps get rid of cellulite.

How to exercise in the city?

The city gives us many opportunities to do exercises and not only at the gym or fitness club. In parks, by the river or even in housing estates, open-air gyms are created. So we have access to many machines that allow you to exercise outdoors. It’s worth going for a walk at least a few times a week and using such equipment as a pendulum, a football press or a cross trainer. Regular exercises on outdoor fitness equipment positively affect the whole body and support the work of the respiratory and circulatory systems. It helps to reduce fat, maintaining a slim figure. Exercising in the fresh air is also a way to oxygenate the body, gathering a supply of vitamin D3, getting rid of tension associated with stress.

I invite you on my INSTAGRAM. There I show how to exercise to lose unnecessary kilograms in the spring! Just click HERE and you can start training with me 🙂

Love Ewa 🙂