fbpx

BEAUTY CHALLANGE Z NAGRODAMI

Dziewczyny, czas na trening! Lato za pasem, więc to najlepszy moment aby zadbać o swoje nogi, pośladki i brzuch. Zaczynamy beauty challange!

Wiele z nas zmaga się z problemami cellulitu lub ma kilka zbędnych centymetrów w pasie. To wszystko jest skutkiem złej diety, braku ruchu, czyli po prostu lenistwa. Czas to zmienić!

Codziennie odbieram od Was maile lub wiadomości, w których piszecie, że chcecie zrobić coś ze swoim ciałem. Wiele z was niestety nie wie jak się do tego zabrać lub zgania na brak wolnego czasu. Ja chcę Wam powiedzieć, że już 30 minut dziennie intensywnych ćwiczeń daje spory efekt. Po kilku tygodniach Wasze ciało stanie się smuklejsze, a organizm zacznie działać sprawniej. Warto o takie efekty zawalczyć. Dlatego proponuję nowy body challange, w którym wszystkie staniemy do walki o piękne, jędrne i smukłe ciało na lato. Co Wy na to?

Tym razem mój beauty challange jest połączony z konkursem. TAK! Dobrze rozumiecie. Macie szansę na wygranie atrakcyjnych nagród. Wystarczy, że zdecydujecie się wziąć udział w moim challengu. Dziś wrzucam na mojego Instagrama filmik, w którym pokazuje jak ćwiczyć. Przyłączcie się i ćwiczcie ze mną cały tydzień i wygrajcie super nagrody.

Jak to zrobić?

  1. Zaobserwuj mój profil na Instagramie.
  2. Nagraj jak ćwiczysz – liczą się chęci, a nie super profesjonalny film!
  3. Wrzuć swój film na Instagram lub Instastory i otaguj mnie i daj hashtag #summerbeautychallange
  4. Otaguj osobę którą chcesz zaprosić do challengu i działajcie!

KLIKNIJ TUTAJ I ZACZNIJ ĆWICZYĆ JUŻ TERAZ!!!!

Najlepsze i najbardziej inspirujące pomysły na piękne ciało zostaną nagrodzone wspaniałymi upominkami!

Czas start! Już nie mogę doczekać się na Wasze inspirujące filmiki!

Love Ewa 🙂

_______________________________________________________________

Regulamin konkursu „SUMMER BEAUTY CHALLANGE”

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Organizatorem Konkursu Summer Body Challange (zwanego dalej „Konkursem”), jest Ewa Szabatin blog (zwana dalej „Organizatorem”).
  2. Akcja jest prowadzona na stronie www.ewaszabatin.pl oraz udostępniana na profilu FB i Instagramie Organizatora.

2. WARUNKI UCZESTNICTWA   

1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w
rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolność do
czynności prawnych, za wyjątkiem pracowników Organizatora.  

2.Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest wrzucenie filmu na Instastory lub Instagram uczestnika z ćwiczeniami, które pomogą zrzucić zbędne kilogramy na lato. Filmik trzeba oznaczyć hasztagiem #summerbeautychallange. Najbardziej oryginalne pomysły na wykonanie serii ćwiczeń zaproponowanych przez Ewę Szabatin mają szansę na nagrodę.

3. Akcja trwa od 17 maja do dnia 24 maja 2019 roku.      

3. NAGRODY    

1. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany nagród na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.  

2. Zwycięzca może zrzec się Nagród, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.    

4. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

1.Każdy Uczestnik Konkursu publikując na Instastory lub Instagramie filmik z hasztagiem #summerbeautychallange wyraża zgodę na wykorzystanie nazwy konta i przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją Konkursu, wyłącznie na potrzeby organizowanego Konkursu.

2. Dane osobowe zgromadzone w celu przeprowadzenia Konkursu będą przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) (dalej „RODO”) oraz polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO.

3. Administratorem danych osobowych – w rozumieniu art. 4 pkt. 7 RODO tj. danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Ewa Szabatin Fit Fashion Freak.

4. Lista zwycięzców konkursu zostanie podana na stronie www.ewaszabatin.pl w dniu 25 czerwca 2019 roku oraz na Instagramie ewaszabatin.

5. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzców tj. imię i nazwisko na liście Zwycięzców.

6. Nagrody zostaną wydane Zwycięzcom na koszt Fundatora przesyłką pocztową lub kurierską dostarczoną w obrębie granic Polski.

7. W celu przekazania Nagród, Zwycięzca w ciągu 7 dni od daty publikacji listy Zwycięzców powinien przesłać na mail: ewaszabatin@gmail.com: adres doręczenia nagrody wraz z numerem telefonu kontaktowego.

8. W przypadku niedotrzymania w/w terminu, nagroda nie zostanie wysłana Zwycięzcy.

9. Nagroda zostanie przesłana na adres wskazany przez Zwycięzcę w ciągu 14 dni od daty przesłania danych adresowych.

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku niepodania bądź podania błędnych danych adresowych lub zmiany danych Uczestnika, o której nie został poinformowany. W takim przypadku nagroda przepada.

5. REKLAMACJE

1.Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu,
Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Akcji, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia wydania Nagród. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

 2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres
Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

3. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.