fbpx

BIEGANIE CZAS START!

bieganie

Bieganie to bardzo przyjemny i ekonomiczny sport. Nie wymaga wielkich nakładów finansowych na zakup dobrych butów czy ubrań. Nie wymaga zakupu kosztownego karnetu na siłownie. Zacznij więc już teraz przygodę z bieganiem. Nikt tego nie zrobi za ciebie!

Bieganie to jedna z moich ulubionych aktywności. Już kilka minut nawet lekkiego joggingu dodaje mi niesamowitej energii, czuję się radośniejsza no i co ważne… znikają zbędne kilogramy! Bieganie wymaga aktywności całego ciała. Jest to więc świetne ćwiczenie aerobowe, które zwiększa wymianę tlenową w całym ciele i przyspiesza krążenie krwi.

Regularny jogging to wiele korzyści dla naszego organizmu. Są to:

  • wzmocnienie mięśni całego ciała – podczas biegania całe ciało jest zaangażowane w ruch – pracują ręce, nogi, pośladki, plecy i cały tułów razem z brzuchem;
  • wzmocnienie kości i stawów przez ich mineralizację na skutek obciążeń jakie powstają podczas treningu; zmniejsza się więc ryzyko wystąpienia kontuzji, złamań, a w dalszej kolejności osteoporozy;
  • obniżenie ciśnienia tętniczego krwi;
  • dotlenienie organizmu – natleniona krew szybciej dociera do wszystkich organów i części ciała, przez co lepiej funkcjonują;
  • lepsze usuwanie toksyn dzięki szybszej przemianie materii.

Bieganie to świetna dyscyplina dla wszystkich, którzy większość swojego zawodowego czasu spędzają przy biurku. Dlaczego? Sprawa jest bardzo prosta. Siedząca praca przyczynia się do zastania naszych kości, zaczynają boleć na plecy, od długiego przesiadywania przed komputerem nasze oczy zaczynają łzawi. Ogólnie czujemy się rozbici, bez energii do działania. Dlatego ruch na powietrzu pozwala zapomnieć o tych wszystkich dolegliwościach. Przebiegnięcie już kilku metrów sprawi, że poczujemy się lepiej. Mózg będzie bardziej dotleniony przez co nasza zdolność percepcji wzrośnie.

Bieganie odchudza. To dzięki pracy wszystkich partii ciała, szybciej spalamy zbędne kilogramy. Ciało staje się smuklejsze i zdrowsze. Trzeba jednak pamiętać, że pierwsze efekty będą widoczne dopiero po 2-3 tygodniach regularnego trenowania. Kiedy organizm powoli przyzwyczai się do wysiłku łatwiej będzie nam zrzucić zbędne kilogram. Bieganie pozwala podkręcić metabolizm tak, że przestanie on gromadzić tłuszcz, a zacznie go spalać na pracę mięśni.

Inną cechą biegania, którą uwielbiam jest to, że modeluje sylwetkę. Wiem, że się powtarzam, ale podczas joggingu pracuje każdy centymetr naszego ciała. Przez to staje się ono smuklejsze, mięśnie brzucha pracują intensywniej podczas oddychania czego efektem jest płaski brzuch. Poza tym nogi stają się silniejsze, a łydki i uda zgrabniejsze! Super efekt prawda?

Bieganie daje dużo frajdy. Jak z każdym sportem, aby były efekty musicie biegać regularnie. Początki na pewno będą trudne, przyjdzie zwątpienie, pojawią się wymówki. Jednak jesteśmy dorosłymi ludźmi i powinniśmy wiedzieć, że jeśli sami nie zadbamy o nasze ciało nikt za nas tego nie zrobi. Zacznij więc swoją przygodę z bieganiem już dziś. Małymi kroczkami, niewielkimi dystansami (na początek wystarczą 2-3 kilometry), a z czasem kto wie… może zaczniecie brać udział w maratonach 🙂

Love Ewa 🙂

__________________________________________________

READY, STEADY – RUN!

Running is a very pleasant and economical sport. It doesn’t require large financial outlays to buy good shoes and clothes. It doesn’t require the purchase of an expensive gym ticket. So let’s start to run now. Nobody will do it for you!

Running is one of my favorite activities. Just few minutes of even light jogging gives me incredible energy. I feel more joyful and what is important… kilograms dissapear! Running requires activity of the whole body. It’s therefore a great aerobic exercise which increases oxygen exchange throughout the body and accelerates blood circulation.

Regular jogging has many benefits for our body such as:

  • strengthening the muscles of the whole body – while we are running, the whole body is involved in movement – hands, legs, buttocks, back and whole body work together with the belly;
  • strengthening bones and joints by their mineralization due to the loads that arise during training; therefore, the risk of injury, fractures and, subsequently, osteoporosis decreases;
  • lower blood pressure;
  • oxygenation of the body – oxygenated blood reaches all organs and parts of the body more quickly, thanks to which they function better;
  • metabolism accelerate.

Jogging is a great discipline for all those who work a lot in office and spend most time at their desks. Why? It’s simple. Sitting work contributes to the finding of our bones, start to ache on the back, our eyes start to tear for a long time sitting in front of the computer. In general, we feel broken, without energy . Therefore, the movement in the air allows you to forget about all these ailments. Even when we run just a few meters we feel better. The brain is more oxygenated and that is the reason that our perception capacity increase.

Running slim our body. Thanks to the work of all parts of the body, we burn unnecessary kilos faster. The body becomes slimmer and healthier. However, it should be remembered that the first effects will be visible only after 2-3 weeks of regular training. When the body slowly gets used to the effort, it will be easier for us to lose the unnecessary kilogram. Running allows you to turn up the metabolism so that it stops accumulating fat, and it will burn it to the muscles.

Another feature of running, which I love is that it shapes the figure. I know that I repeat myself, but every inch of our body works while we are jogging. As a result, it becomes more slender, the abdominal muscles work more intensively during breathing, which results in a flat stomach. In addition, the legs become stronger, and the calves and thighs slimmer! Isn’t a great effect?

Running gives a lot of fun. As with any sport if we want to reach our goal we need to train regular. The beginnings will certainly be difficult, despair will come, excuses will appear. However, we are adults and we should know that if we don’t take care of our body, no one will do it for us. So start your adventure with running today. Small steps, small distances (at the beginning, 2-3 kilometers), and in time who knows … maybe you will start to participate in marathons 🙂

Love Ewa 🙂