fbpx

RUCH TO ZDROWIE!

Ruch to zdrowie? Oczywiście! Nawet najmniejsza
aktywność fizyczna jest dobra dla naszego ciała. Kiedy ćwiczmy nie tylko kształtujemy sylwetkę, poprawiamy kondycję, wzmacniamy odporność, ale przede wszystkim stajemy się bardziej szczęśliwi.


Każdy ruch jest dobry.  Trzeba go tylko dostosować do kondycji naszego organizmu. Ruch ma być dla nas przyjemnością, a nie prowadzić do kontuzji. Warto małymi krokami zacząć przygodę z aktywnością fizyczną, nawet zimą, aby móc cieszyć się zdrowiem na długie lata.Po długim dniu pracy często nie chce nam się ruszać. Wiem o tym doskonale. Często po powrocie do domu marzę, aby usiąść wygodnie z fotelu z książką i tak zakończyć dzień. Jest to jednak najgorsze co możemy zrobić! W takim momencie zaciskam zęby i wykonuję krótką serię ćwiczeń. Wiem, że nawet kilka minut aktywności ma zbawienny wpływ na nasze ciało i zdrowie.

Ruch przyspiesza spalanie tłuszczu, czyli pomaga w odchudzaniu.
Ruch wpływa korzystnie na metabolizm.
Ruch odstresowuje.
Ruch poprawia samopoczucie.
Ruch modeluje sylwetkę.
Ruch wpływa na lepszą koncentrację.
Ruch poprawia krążenie i zmniejsza ryzyko zawału serca.
Ruch ujędrnia ciało i pomaga zbudować tkankę mięśniową.
Ruch sprzyja emisji potu, który pomaga oczyścić organizm z niechcianych toksyn.
Ruch zwiększa odporność organizmu.
Jak widzicie ruch ma bardzo dużo zalet. Ruszmy się więc  i powalczmy o swoje ciało. Wiem, że zaczęła się zima, ale każdy czas na aktywność jest dobry. Wystarczy dobrać odpowiednie ćwiczenia. Wtedy nawet niska temperatura za oknem nie przeszkodzi nam w kształtowaniu zdrowej sylwetki.

odchudzanie

 

Przedstawiam 4 ćwiczenia, które na pewno pomogą w odchudzaniu. Ja je uwielbiam i wykonuję je codziennie 🙂

 
1. Ćwiczenie na skośnie mięśnie brzucha
Połóż się wygodnie na plecach. Nogi wyprostuj, ale lekko odchylone na szerokość bioder. Ręce przełóż nad głowę w literę V. Napnij brzuch. Jednocześnie unieś tułów i lewę ramię. Poprowadź je do lekko niesionej prawej nogi. Ręka powinna dotknąć stopy. Wróć do pozycji wyjściowej. Ćwiczenie  na każdą stronę powtórz 5 razy.
2. Ćwiczenie na proste mięśnie brzucha
Połóż się na plecach. Do rąk weź hantle, a jeśli ich nie ma dwie butelki litrowe z wodą. Ręce wyciągnij za głowę. Napnij brzuch i oderwij nogi od ziemi. Oderwij łopatki od podłogi i przenieś wyprostowane ręce w górę. Jednocześnie podnieć proste nogi. Wytrzymaj w pozycji minutę. Ćwiczenie powtórz 10 razy.
3. Ćwiczenie na jędrne uda i pośladki
Połóż się na plecach. Ręce ułóż wzdłuż ciała, a nogi ugnij do kąta prostego. Brzuch musi być napięty. Unieś pośladki, aby biodra były w linii prostej z tułowiem. Podciągnij ugiętą nogę do klatki piersiowej. Opuść nogę i przyciągnij drugą. Ćwiczenia powtórz 10 razy.4. Ćwiczenie na  zgrabne pośladki
Połóż się na plecach a ręce połóż wzdłuż ciała. Nogi ugnij pod kątem prostym. Brzuch musi być napięty. Unieś pośladki tak aby były w linii prostej z tułowiem. Wyprostuj nogę i wytrzymaj w tej pozycji 20 sekund. Powoli opuść nogę i podnieś drugą. Ćwiczenie powtórz 10 razy na każdą stronę.

odchudzanie

Ruch to zdrowie! To chyba jasne. Każdy z nas marzy o zgrabnej pupie, umięśnionym brzuchu i świetnym samopoczuciu. Możemy to wszystko mieć. Wystarczy, że codziennie, czyli regularnie,  znajdziemy kilka minut na ćwiczenia, a nasze ciało na pewno nas wynagrodzi za włożony wysiłek. Zatem do dzieła…!

Love Ewa 🙂
_____________________________

Moving is healthy? Of course! Even the smallest physical activity is good for our body. When we train, we not only shape our body but also improve our condition, we strengthen the resistance and most of all we become more happy.

Every move is good. You just need to adjust it to the condition of our body. The movement should be a pleasure for us, and not lead to injury. It is worth to take small steps to start the adventure with physical activity even in the winter. If we start now we will be able to enjoy health for next months!
After a long day of work, we often don’t want to move. I know it perfectly! Often when I return home, I dream to sit comfortably in my favorite arm chair with a book and end the day like this. However, this is the worst thing which we can do! At this point, I grit my teeth and do a short series of exercises. I know that even a few minutes of activity have a beneficial effect on our body and health.

There are a few statements which show benefits of physical activity. I agree with all of them, and you?

Movement accelerates fat burning and helps in slimming.
Movement has a positive effect on metabolism.
Movement de-stress.
Movement improves well-being.
Movement shapes the figure.
Movement affects better concentration.
Movement improves circulation and reduces the risk of heart attack.
Movement firms the body and helps build muscle tissue.
Movement promotes the emission of sweat, which helps cleanse the body of unwanted toxins.
Movement increases the body’s resistance.
As you can see movement has a lot of advantages. Let’s go and fight for your body. I know that winter has started, but every time for activity is good. Just choose the right exercises. Then even the low temperature outside won’t prevent us from shaping a healthy figure.
I present 4 exercises that will certainly help to weight loss. I love them and I do them every day 🙂
1. Exercise on skewed abdominal muscles
Lie down comfortably on your back. Keep egs straight, but slightly tilted to the width of the hips. Put your hands over the head in the letter V. Tighten your stomach. At the same time lift the torso and left shoulder. Guide them to the slightly carried right leg. The hand should touch the foot. Return to the starting position. Repeat 5 times on each side.
2. Exercise for simple abdominal muscles
Lie on your back. Take your dumbbells and if you don’t have them, take two liter bottles with water. Put your hands out behind your head. Tighten your stomach and tear your legs off the ground. Tear the shoulders from the floor and move your straight hands up. At the same time, raise your straight legs. Hold in the position of a minute. Exercise repeat 10 times.
3. Exercise for firm thighs and buttocks
Lie on your back. Put your hands along the body and bend your legs to the right angle. The stomach must be tight. Lift the buttocks so that the hips are in a straight line with the torso. Pull the bent leg up to the chest. Lower your leg and pull the other one. Repeat the exercises 10 times.
4. Exercise for shapely buttocks
Lie on your back and put your hands along your body. Legs bend at right angles. The stomach must be tight. Lift the buttocks so that they are in a straight line with the torso. Straighten your leg and stay in this position for 20 seconds. Slowly lower your leg and raise the other. Repeat 5 times on each side.
Moving is healthy! It’s true!. Each of us dreams to have a slim ass, a muscular stomach and a great mood. We can have it all. We should every day, or regularly find a few minutes for exercise, and our body will certainly reward us for the effort. So let’s work …!
Love Ewa 🙂