fbpx

ZABIEG NA TWARZ, KTÓRY SPRAWI, ŻE BĘDZIESZ WYGLĄDAĆ MŁODZIEJ

Każdego dnia nasza twarz wymaga szczególnej pielęgnacji. Wraz z wiekiem tracimy drogocenny kolagen, który wpływa między innymi na kondycję naszej skóry. Traci ona jędrność, pojawiają się pierwsze zmarszczki. Dlatego warto poddać się innowacyjnym zabiegom, które sprawią, że będziemy wyglądać pięknie!

To jak wyglądamy jest ważne. Ważne jest to w jaki sposób się ubieramy, ale najważniejsze jest to co mamy pod ubraniem. To w jakiej kondycji jest nasze ciało i skóra. Dlatego istotna jest codzienna zbilansowana dieta, dostarczanie w pokarmach najważniejszych witamin i składników mineralnych, które pozwolą cieszyć się dobrą kondycją przez długie lata. Ważne jest też, aby zadbać o skórę i włosy – zewnętrzne wizytówki każdego z nas.

 

Ja dzięki swojej codziennej diecie staram się nie tylko dbać o kondycję ciała, ale też skóry. Używam naturalne kosmetyki, które wpływają na poprawę jędrności i ogólnego wyglądu mojej skóry. Jednak warto od czasu do czasu poddać się zabiegom w wykwalifikowanym gabinecie kosmetycznym, które sprawią, że będziemy wyglądać pięknie.
Kilka dni temu poddałam się zabiegowi radiofrekwencji igłowej Coax na twarz. Brzmi egzotycznie, ale jest to prosty zabieg medycyny estetycznej, którego celem poprawa kondycji skóry twarzy. Dzięki emisji monopolarnych fal radiowych stymulowane są fibroblasty do produkcji nowych włókien kolagenowych. Skóra po zabiegu staje się wyraźnie napięta, odmłodzona, gładsza, a jej koloryt bardziej wyrównany.
Zabieg radiofrekwencji igłowej jest prawie bezbolesny. Dlatego w połączeniu z cudowną atmosferą gabinetu kosmetycznego jest świetnym relaksem, a poprawa wyglądu skóry to tylko efekt uboczny 😉 Musicie jednak wiedzieć, że skóra po zabiegu jest zaczerwieniona i taki stan może utrzymać się nawet przez 2 dni. Ogromnym plusem jest jednak to, że zaraz po zabiegu możemy iść do domu. Nie ma konieczności zostania w klinice i regeneracji pod okiem lekarzy i pielęgniarek, a na następny dzień możemy pójść do pracy.
Radiofrekwencja igłowa jest świetna dla tych, którzy mają problem z przebarwieniami na twarzy, problem ze skórą trądzikową, z usunięciem toksyn czy pozbyciem się blizn i rozstępów. Ważne jest, aby zabieg wykonać w  dobrych i sprawdzonych klinikach. Nie powinniśmy dać się skusić niskiej cenie jeśli nie idzie ona w parze z dobrze wykwalifikowaną kadrą. Musimy pamiętać, że oddajemy w ich ręce naszą twarz, która jest przecież wizytówką każdego z nas. Odnosi się to szczególnie do takich zabiegów jak botox czy mezoterapia, które mogą wykonać wyłącznie lekarze. Podczas zabiegu wykorzystywana jest igła, której nieodpowiednie użycie może być niebezpieczne dla naszego zdrowia. Lekarz ma wiedzę w jakie punkty może ona zostać wbita, aby wykonać zabieg skutecznie i bezpiecznie. Dlatego jeśli wybieramy niższą cenę i idziemy na zabieg np. botoksu w prywatnym domu lub u kosmetyczki musimy pamiętać, że ryzykujemy wtedy własnym zdrowiem. Bądźmy więc odpowiedzialni i nie dajmy się naciągnąć oszustom!
Radiofrekwencja igłowa jest zabiegiem, który może wykonać kosmetolog. Jest to spowodowane tym, że do zabiegu używa się maszyny odpowiednio przygotowanej do pracy. Kosmetolog, który ma wiedzę jak ją używać i jak przeprowadzić zabieg może go wykonać. Ja wybrałam Klinikę Medycyny Estetycznej Dr Barbary Dethloff i jestem bardzo zadowolona. Mogę Wam szczerze polecić to miejsce!
Love Ewa 🙂
____________________________

 

Our skin needs a special care. With age, we lose valuable collagen, which affects on condition of our skin. It loses its firmness and the first wrinkles appear. That is why it’s worth giving in to innovative treatments that will make us look beautiful!

How we look like is very important. It’s important how we dress, but the most important is what we have under our clothing. In what condition is our body and skin. That’s why the daily balanced diet is important, providing the most important vitamins and minerals in foods that will allow you to enjoy good health for many years. It is also important to take care of skin and hair – the external card of each of us.
Thanks to my daily diet, I try not only to look after my body but also my skin. I use natural cosmetics which improve the firmness and overall appearance of my skin. However, it’s worth from time to time to undergo treatments in a qualified beauty salon, which will make us look beautiful.
A few days ago I underwent a Coax face radiofrequency treatment. Sounds exotic, but it’s a simple treatment of aesthetic medicine, which aims to improve the condition of facial skin. Thanks to the emission of monopolar radio waves, fibroblasts are stimulated to produce new collagen fibers. The skin after the treatment becomes visibly tense, rejuvenated and smoother.
Needle radiofrequency treatment is almost painless. Therefore, in combination with the wonderful atmosphere of the beauty salon is a great relaxation, However, you must know that the skin after the treatment is red and this condition can last even for 2 days. The huge plus is that we can go home right after the surgery. There is no need to stay in the clinic and regenerate under the supervision of doctors and nurses, and the next day we can go to work.
Needle radiofrequency is great for those who have a problem with discoloration on the face, a problem with acne skin, removal of toxins or getting rid of scars and stretch marks. It’s important to make a treatmenet in good and tested clinics. We shouldn’t be tempted to low price if it doesn’t go well with a well-qualified staff. We must remember that we give our face to them, which is after all a showcase for each of us. This applies especially to such treatments as botox and mesotherapy, which can only be performed by doctors. During the procedure a needle is used, the inappropriate use of which may be dangerous to our health. The doctor knows what points he can get in order to perform the procedure effectively and safely. Therefore, if we choose a lower price and go to the procedure, for example botox in a private home or in a beautician, we must remember that we risk our own health. So let’s be responsible and don’t let the fraudsters get stretched!
Needle radiofrequency is a procedure that can be performed by a cosmetologist. This is due to the fact that the machine is properly prepared for work. A cosmetologist who knows how to use it and how to perform the procedure can do it. I chose the Aesthetic Medicine Clinic of Dr Barbara Dethloff and I am very pleased. I can honestly recommend this place to you!
Love Ewa 🙂