fbpx

MOJE SPOSOBY NA ZACHOWANIE ZDROWEJ SYLWETKI

Zdrowie jest najważniejsze! Trzeba o nie dbać przy każdej nadarzającej się okazji.Nie można odpuszczać walki o lepszą kondycję, zdrowe ciało i sprawny umysł. Jeśli się teraz poddamy to możemy być pewni, że za kilka lat będziemy mieć problemy.


Jak wiecie jestem freakiem na punkcie zdrowego odżywiania, sportu i własnego ciała. Od kilku lat przykładam dużą wagę do tego w jakiej jestem kondycji. Staram się dbać o własne zdrowie i ciało zarówno od wewnątrz jak i od zewnątrz. Zmieniłam całkowicie swoje nawyki, postawiłam na sport i muszę przyznać, że było to najlepsze posunięcie!

Przedstawiam Wam 5 moich sposobów na zachowanie zdrowej i pięknej sylwetki 
1. DIETA WEGETARIAŃSKA
To w jaki sposób się odżywiamy ma ogromne znaczenie dla naszego zdrowia. Produkty pełne konserwantów czy tłuszczów osłabiają nasz organizm. Przyczyniają się do powstawania wielu chorób, których można uniknąć. Jak? Zmieniając dietę na wegetariańską, pełną warzyw i owoców. Dzięki niej unikamy zagrożeń dla zdrowia ze strony węglowodanów, antybiotyków czy leków weterynaryjnych obecnych w mięsie. Wegetarianie są w grupie niskiego zachorowania na nowotwory, cukrzycę, nadciśnienie tętnicze i przede wszystkim otyłość!
2. DETOX
Raz na dwa miesiące przeprowadzam detox organizmu. Wiem, że jest to dla mnie optymalny czas, w którym moje ciało wymaga oczyszczenia ze zbędnych toksyn. Jeśli nie przeprowadzę diety oczyszczającej jestem senna, ociężała. Ogólnie, gorzej funkcjonuję. Dlatego raz na jakiś czas przechodzę na przykład na dietę sokową, która skutecznie usuwa zbędne toksyny. Ja z kolei mogę poczuć się znacznie lepiej. Odzyskuję siły i energię do działania!

 

3. FITNESS
Nie wyobrażam sobie dnia bez ćwiczeń. Przynajmniej pół godziny dziennie poświęcam na wizytę na siłowni, gdzie wykonuję ćwiczenia na pośladki i brzuch. Jeśli nie mogę iść na salę, po prostu rozkładam matę w domu i ćwiczę. O tym jakie ćwiczenia wykonuję możecie poczytać w moim wcześniejszym wpisie.
4. JOGA
Uwielbiam jogę. Ona najbardziej mnie relaksuje. Chwila skupienia i wyciszenia podczas ćwiczeń jogi sprawia, że odzyskuję równowagę, a energię jaką dostarczam dzięki medytacji mogę spożytkować na codzienne obowiązki 🙂 Jeśli więc szukacie wyciszenia koniecznie spróbujcie zrobić kilka asan. Moją ulubioną jest sekwencja Powitanie Słońca, które świetnie rozluźnia i pozwala zapomnieć o otaczających na złych rzeczach. Wystarczy 15 minut dziennie jogi, a na pewno zauważycie zmianę w swoim ciele i umyśle. To na prawdę pomaga!

 

5. NATURALNE KOSMETYKI
Jak mantrę powtarzam i zawracam uwagę na to, że to co dostarczamy naszemu działu od zewnątrz ma również znaczenie. Wiele lat walczyłam z problemami skórnymi. Moja cera była pozbawiona blasku, włosy i paznokcie się łamały. Szukałam źródeł takiego stanu i znalazłam – kosmetyki. Odkąd używam naturalnych produktów pielęgnacyjnych, pozbawionych konserwantów, SLSów i parabenów mogę cieszyć się pięknym ciałem. Zniknęły problemy z wypryskami, suchą skórą czy zaczerwienienia. Moja skóra jest zdrowsza.
To w jaki sposób funkcjonujemy każdego dnia ma duże znaczenie dla naszego organizmu. Złe nawyki żywieniowe, stres czy brak ruchu sprawia, że częściej chorujemy. Ważne jest więc wprowadzenie zmian, które pozwolą na cieszyć się zdrowiem przez długi czas. Pamiętajcie jednak, że zmiany trzeba wprowadzać stopniowa. Rewolucja w naszych nawykach będzie miała odwrotny skutek. Przyzwyczajmy organizm do powolnej zmiany, a na pewno odwdzięczy się on nam pięknem zarówno od środka jak i na zewnątrz!
Love Ewa 🙂
__________________________

 Health is the most important! We
have to take care of it all the time. We should take care of good condition, a healthy body and an efficient mind. If we give up now, we can be sure that in the future we’ll have problems with our health and body!

As you know, Im a freak of healthy nutrition, sport and my own body. For several years, I pay a lot of attention to the condition in which I am. I try to take care of my own health and body, both from the inside and from the outside. I changed my habits completely, put on sports and I must admit that it was the best move which I ever did! My 5 ways to maintain a healthy and beautiful figure

1. VEGETARIAN DIET
What we eat and how we eat have a great importance to our health. Products full of preservatives or fats weaken our body. They contribute to the emergence of many diseases that can be avoided. How? By changing diet for a vegetarian, full of vegetables and fruits. Thanks to it, we can avoid health risks from carbohydrates, antibiotics or veterinary medicines present in meat. Vegetarians are in the group of low incidence of cancer, diabetes, hypertension and, above all, obesity!2. DETOX
I regulary do the body detox. I know that after month or two I need to do it. This is the optimal time for me in which my body needs to be purified of unnecessary toxins. If I don’t have a cleansing diet, I’m sleepy and sluggish. Generally, I don’t work well. Therefore, once in a while, for example, I pass on a juice diet that effectively removes unnecessary toxins. In turn, I can feel much better. I regain my strength and energy to do even crazy things!

3. FITNESS
I cannot imagine a day without exercises. I spend at least half an hour a day visiting the gym, where I do exercises for buttocks and abdomen. If I cannot go to there, I just break my mat at home and practice. How I do it you can read in my previous entry.4. YOGA
I love yoga. It relaxes me the most. A
moment of focus and calm during yoga exercises makes me regain my
balance, and the energy. Thanks to meditation I can do daily duties 🙂 So if you are looking for silence, try to do some
asanas. My favorite sequence is Greeting to the Sun, which greatly relaxes and lets  forget about bad things. Try to practice youga just 15 minutes a day. I’m sure that you will notice a change in your body and mind.

5. NATURAL COSMETICS
As a mantra, I repeat and pay attention to the fact that what cosmeticts we use is also very important. I struggled with skin problems for many years. My skin was devoid of glamor, hair, and nails were breaking up. I was looking for sources of this state and found – cosmetics. Since I use natural care products, without preservatives, SLS and parabens, I can enjoy a beautiful body. The problems with pimples, dry skin and redness have disappeared. My skin is much more healthy that it used to be.

That’s how we function each day is very important for our body. Poor eating habits, stress or lack of exercise make us ill more often. So it’s  important to change our life. That will allow us to enjoy healthy body for a long time. Remember, that you must make gradual changes. The revolution in our habits will have the opposite effect. Let’s accustom the body to a slow change, and certainly it will repay us with beauty both from the inside and outside!
Love Ewa 🙂