fbpx

I TY MOŻESZ BYĆ JAK PAMELA

Każdy z nas w dzieciństwie czy jako nastolatkowie miał swoich idoli. Gwiazdy kina, piosenkarze czy bohaterowie seriali – tacy chcieliśmy być! Jedną z ikon kina, do których wzdychało wiele mężczyzn, ale też kobiet była Pamela Anderson ze „Słonecznego Patrolu”. Teraz dzięki ćwiczeniom i odpowiedniej diecie i Ty możesz być jak Pamela!

Pamela Anderson to gwiazda, której blask świeci od wielu wielu lat. Wiele kobiet chciałoby być jak ona i nie chodzi tutaj wcale o biust, ale przede wszystkim o sylwetkę, postawę i przede wszystkim look. Pamela choć od nakręcenia serialu, który przyniósł jej wielką sławę i rozpoznawalność (mowa oczywiście o „Słonecznym Patrolu” :)) minęło już kilka lat nadal zachwyca piękną sylwetką. Jesteście pewnie ciekawe jak to robi? Odpowiedź jest prosta – dobra dieta i ćwiczenia!

 

Ja spędzając ostatni czas na krótkim urlopie w Portugalii zapragnęłam być jak Pamela. Postawiłam więc na jednoczęściowy stój, opaskę, która przytrzymywała moje długie włosy. Nie mogło zabraknąć też najważniejszego – pomarańczowej deski ratowniczej. Powiem Wam szczerze, poczułam się jak Pamela Anderson! Wy też macie na to szansę!
Mam prawie 40 lat, a czuję się i myślę, że też wyglądam znacznie młodziej. Efekt ten osiągnęłam dzięki ciężkiej pracy i wyrzeczeniom. Nie oszukujmy się bez regularnych ćwiczeń i zbilansowanej diety nie osiągniemy zgrabnej sylwetki, a nasze ciało nie będzie zdrowe. Dlatego jeśli chcecie być jak Pamela zastosujcie się do kilku moich wskazówek, a na pewno będziecie cieszyć się pięknym i zdrowym ciałem. Pamiętajcie! Wiek nie ma znaczenia. Możemy być piękne mając 20, 30, 40, a nawet 70 lat!
1. Przeprowadź w kuchni rewolucję
Jeśli jesteś przekonana, że chcesz zawalczyć o zgrabną sylwetkę i zdrowe ciało koniecznie powinnaś zmienić nawyki żywieniowe. Koniecznie postaw na posiłki przygotowane ze zdrowych produktów, szczególnie warzyw, które mają mnóstwo witamin i składników mineralnych. Ureguluj też ilość spożywanych posiłków i przede wszystkim nie podjadaj! A jeśli już musisz to postaw na zdrowe i niskokaloryczne przekąski!
2. Ćwicz na siłowni lub w domu
Ruch to zdrowie. Nie sposób się z tym nie zgodzić. Systematyczne ćwiczenia w domu czy na siłowni na pewno przyniosą korzyść Twojemu ciału. Mięśnie zaczną pracować, centymetry w pasie będą uciekać, a Ty spojrzysz na otaczający świat na pewno przychylniejszym okiem 🙂
3. Stosuj preparaty antycellulitowe
Każda kobieta ma problem z cellulitem. Na jego wpływ mają czynniki genetyczne, tryb życia i odżywiania. Dlatego w jego walce na pewno świetnie sprawdzi się regularne uprawianie sportu, ale też stosowanie kosmetyków. Te na cellulit mają za zadanie pobudzić mikrokrążenie w tkankach i przyspieszyć przepływ limfy. Należy stosować je regularnie, aby efekt był zadowalający.
4. Odwiedzaj gabinety kosmetyczne
Obecnie w gabinetach kosmetycznych dostępne jest wiele zabiegów, które mają za zadanie upiększyć nasze ciało. Sama z nich korzystam. Uwielbiam masaże, które nie tylko relaksują, ale też wygładzają czy poprawiają przemianę materii. W walce o piękne ciało przydatna będzie endermologia, mezoterapia czy elektrostymulacja.
Dziewczyny, pamiętajcie, że piękne ciało to efekt ciężkiej i systematycznej pracy. Każda z nas ma szansę być jak Pamela, prezentować się pięknie w stroju kąpielowym na plaży czy basenie. Trzeba jednak zmienić nawyki, postawić na ćwiczenia i zdrowe odżywianie, a na pewno po kilku tygodniach zobaczycie różnicę! Walczcie o siebie i bądźcie piękne!
Love Ewa 🙂
earrings By Dziubeka
___________________________

Each of us in our childhood or as teenagers had idols. Cinema stars, singers or stars of the shows – we wanted to be like them! One of the icons of the cinema, to which many women wondered to be was Pamela Anderson from „Baywatch”. Now, thanks to the exercises and the right diet, you can be like Pamela!

Pamela Anderson is a star whose has been shining for many years. Many women would like to be like her and it isn’t about the bust, but above all about the figure, posture and above all look. Pamela is manly known as a star from „Baywatch”. This series brought her great fame and recognition and  still impresses. Not only because of amazing figure. Are you wondering what is she  doing that she is in so good shape? The answer is simple – she adheres to the diet and work out at the gym!
While spending my last time on a short vacation in Portugal, I wanted to be like Pamela. So I put on a one-piece stand, an armband that held my long hair. The most important – orange rescue board could not be missing. I’ll tell you honestly, I felt like Pamela Anderson! You also have a chance!
I’m almost 40 years old and I feel that I also look much younger. I achieved this effect thanks to hard work and sacrifices. Let us not fool ourselves without regular exercise and a balanced, healthy diet we won’t achieve a shapely figure, and our body won’t be healthy. Therefore, if you want to be like Pamela, follow some of my tips, and you will definitely enjoy a beautiful and healthy body. Remember! Age doesn’t matter. We can be beautiful at 20, 30, 40 and even 70 years!
1. Run a revolution in the kitchen
If you are convinced that you want to fight for a slim figure and a healthy body, you should definitely change your eating habits. Be sure to put on meals prepared from healthy products, especially vegetables that have plenty of vitamins and minerals. Also regulate the amount of meals consumed and, above all, do not snack! And if you already have to, put on healthy and low-calorie snacks!
2. Exercise at the gym or at home
Moving is healthy. It is impossible to disagree. Systematic exercises at home or at the gym will certainly benefit your body. Muscles will start working, centimeters at the waist will run away, and you’ll look at the surrounding world for sure a more favorable eye 🙂
3. Use anti-cellulite preparations
Every woman has a problem with cellulite. It’s influenced by genetic factors, lifestyle and nutrition. That is why in his fight, regular sports, but also the use of cosmetics will be perfect. These for cellulite are designed to stimulate microcirculation in the tissues and accelerate the flow of lymph. It should be used regularly so that the effect is satisfactory.
4. Visit beauty salons
Currently in the beauty salons there are many treatments that are designed to embellish our body. I use them myself. I love massages that not only relax, but also smooth or improve metabolism. In the fight for a beautiful body, endermology, mesotherapy and electrostimulation will be useful.
Girls, remember that a beautiful body is the result of hard and systematic work. Each of us has a chance to be like Pamela, look beautiful in a swimsuit on the beach or swimming pool. However, you have to change your habits, put on exercise and healthy eating, and certainly after a few weeks you will see the difference! Fight for yourself and be beautiful!
Love Ewa 🙂