fbpx

ĆWICZENIA NA PŁASKI BRZUCH I JĘDRNE POŚLADKI, CZYLI PIĘKNE CIAŁO W GODZINĘ!

Każda kobieta marzy o pięknej i zadbanej sylwetce. Jednak aby ją mieć niezbędna jest praca nad swoim ciałem. Ćwiczenia to absolutna podstawa jeśli chcemy cieszyć się płaskim brzuchem i jędrnymi pośladkami przez długie lata. 

 

Zgrabne i piękne ciało to cel niemal każdej kobiety. Każda z nas marzy o tym, by prezentować się ponętnie w bikini czy w obcisłych stylizacjach. Jednak droga do celu nie jest łatwa. Wymaga ona wielu poświęceń i przede wszystkim czasu. Trzy ważne elementy – konsekwencja, ćwiczenia i dieta to gwarancja zdrowego i pięknego ciała niezależnie od wieku.

 

Siedząca praca, stres, mnóstwo obowiązków to nasza codzienność. W tym wszystkim często zapominamy o sobie, o naszych potrzebach i celach. Wiem, że bardzo trudno w gąszczu codziennych spraw znaleźć odrobinę czasu dla siebie. Jednak jeśli marzymy o pięknym ciele musimy nad nim popracować. Niestety nie przyjdzie ono do nas same. Dlatego warto znaleźć choć kilka minut dziennie wyłącznie dla siebie i wykonać serię prostych ćwiczeń, które zagwarantują nam płaski brzuch i jędrne pośladki na długie lata.
Nie musimy ćwiczyć godzinami na siłowni. Wystarczy kilka minut dziennie, aby móc cieszyć się zgrabną sylwetką każdego dnia. Przedstawiam Wam serię ćwiczeń, które można wykonać w dowolnym miejscu i o każdej porze. Są one super proste i dają super efekt pięknego i jędrnego ciała. Koniecznie spróbujcie, a nie będziecie żałować!
1. Wyskoki z przysiadu
Stań w lekkim rozkroku, w rękach trzymaj lekkie hantle. Jeśli ich nie masz weź butelkę z wodą do ręki. Wypchnij biodra w tył i wykonaj przysiad. Uda muszą być równolegle do podłogi. Z tej pozycji wyskocz do góry najwyżej jak potrafisz. Wyląduj na ugiętych nogach. Wykonaj 2-3 serie ćwiczenia, każdy po 15 powtórzeń.
2. Wykopy w tył na stojąco
Stań i unieś prawą nogę. Ręce przed siebie i zaciśnij pięści. Powoli prostuj prawą nogę i przenoś ją jak najwyżej do tyłu. Pamiętaj o utrzymaniu równowagi. Wytrzymaj chwilę w tej pozycji i następnie przyciągnij nogę do klatki piersiowej. Ćwiczenie powtórz na drugą nogę, z każdej strony po 10 razy.
3. Unoszenie bioder
Połóż się wygodnie na macie. Ręce trzymaj luźno wzdłuż tułowia. Nogi ugnij w kolanach i biodrach. Biodra unieś tak wysoko na ile pozwala Ci ciało. Napnij mięśnie pośladków i brzucha. Zatrzymaj ruch na 10 sekund i wróć do pozycji startowej. Odpocznij. Wykonaj 3 serie ćwiczenia po 15 powtórzeń każda.
4. Pulsowanie
Połóż się na brzuchu a czoło oprzyj na przedramionach. Zegnij prawą nogę w kolanie pod kątem prostym i unieś na 10 cm nad podłogę. Obniżaj i unoś kolana przez 5 minut. Następnie zmień nogę. Wykonaj 3 serie ćwiczenia.
5. Zginanie nogi w leżeniu na boku
Połóż się na prawym boku, a tułów podeprzyj na przedramieniu. Lewą dłoń oprzyj na podłodze przed sobą. Prawą nogę ugnij w kolanie i przyciągnij do siebie. Udo musi utworzyć kąt prosty z podudziem i tułowiem. Staraj się nie dotykać stopą podłogi. Wyprostuj lewą nogę i staraj się utrzymać udo prostopadle do tułowia. Ćwiczenie powtórz 15 razy i następnie zmień stronę. Wykonać 3 serie ćwiczeń.
6. Nożyce
Połóż się na podłodze. Ręce połóż wzdłuż tułowia. Oderwij barki od ziemi, unieś nogi i wykonuj nogami szybkie ruchy nożyc w pionie. Noga w najwyższym punkcie powinna uzyskać kąt 45 stopni, a w najniższym punkcie powinna był około 3 centymetry nad ziemią. Wykonać 3 serie ćwiczeń po 30 powtórzeń.
7. Deska
Przyjmij pozycję jak do pompki. Ręce ułóż na ziemi na szerokość ramion, stopy na szerokość barków. Plecy muszą być prosto, a brzuch wciągnięty. Taką pozycję trzymaj przez minutę i odpocznij przez 15 sekund. Serię powtórz 3 razy.
Dziewczyny, nie musicie katować się na siłowni. Wystarczy, że wykonywać będziecie ćwiczenia regularnie i konsekwentnie niezależnie od miejsca, w którym będziecie. Plaża o poranku lub późnym popołudniem, ogród, mieszkanie – każde miejsce jest dobre, aby poświęcić chociaż godzinkę na ćwiczenia. Tylko wtedy będziecie mogły cieszyć się płaskim brzuchem i jędrnymi pośladkami przez długi czas. Powodzenia!
Love Ewa 🙂
__________________________

Every woman dreams to have a beautiful and well-groomed figure. However it is necessary to work on your body. Exercises are an absolute foundation if you want to enjoy a flat stomach and firm buttocks for many years.

A shapely and beautiful body is the goal of almost every woman. Each of us dreams about presenting yourself in bikini or in tight stylizations. However it’s not so simple to reach this goal. It requires many sacrifices and time. Three important elements – consistency, exercise and diet is a guarantee of a healthy and beautiful body regardless of age.
We sit in work a lot, we have a stressfull life and many duties every day. That’s why we often forget about ourselves, about our needs and goals. I know that it is very difficult to find a little free time during the day. However, if we dream about a beautiful body, we have to start work on it. It’s worth to find a few minutes a day and practice a series of simple exercises that will guarantee us a flat stomach and firm buttocks for many years.
We don’t have to train for hours at the gym. I present to you a series of exercises that you can do anywhere, anytime. They are super simple and give a super effect of a beautiful and firm body. Be sure to try and you’ll not regret!
1. Jumps from the squat
Stand lightly apart, hold lightweight dumbbells in your hands. If you don’t have them, take a bottle of water in your hand. Push your hips back and do the squat. Thighs must be parallel to the floor. From this position, jump up as high as you can. Land on bent legs. Perform 2-3 series of exercises, each for 15 repetitions.
2. Excavation in the back standing up
Stand and lift your right leg. Keep your hands in front of you and tighten your fists. Slowly straighten the right leg and move it as far back as possible. Remember to keep your balance. Hold on to this position and then pull the leg to your chest. Exercise repeat on the other leg, 10 times on each side.
3. Hip lifting
Lie down comfortably on the mat. Hold your hands loosely along the torso. Legs bend in your knees and hips. Lift the hips as high as your body allows ypu. Tight your buttocks and stomach muscles. Stop moving for 10 seconds and return to the starting position. Rest. Perform 3 series of exercises for 15 repetitions each.
4. Pulsing
Lie on your stomach and rest your forehead on your forearms. Bend your right leg in your knee at right angles and lift it 10 cm above the floor. Lower and raise your knees for 5 minutes. Then change your leg. Perform 3 series of exercises.
5. Bending the leg in lying on the side
Lie on your right side and support your torso on the forearm. Lay your left hand on the floor in front of you. Cut the right leg in the knee and pull it towards you. The thigh must form a right angle with the lower leg and the torso. Try not to touch the floor with your foot. Straighten your left leg and try to keep your thigh perpendicular to your torso. Exercise repeat 15 times and then change the page. Perform 3 series of exercises.
6. Scissors
Lie on the floor. Put your hands along the torso. Tear off your shoulders from the ground, lift your legs and make your legs move quickly upright. The leg at the highest point should get an angle of 45 degrees, and at the lowest point should have been about 3 centimeters above the ground. Perform 3 series of exercises after 30 repetitions.
7. The plank
Take a position like a pump. Put your hands on the ground at shoulder width, feet at shoulder width. The back must be straight and the stomach must be pulled in. Hold this position for one minute and rest for 15 seconds. Repeat the series 3 times.
Girls, you don’t have to torture yourself in the gym. All you need to do is exercise regularly and consistently, no matter where you are. Beach in the morning or late afternoon, garden, flat- every place is good to exercise. Only then will you be able to enjoy a flat stomach and firm buttocks for a long time. Good luck!
Love Ewa 🙂