fbpx

ZRÓB COŚ DLA SIEBIE – PO PROSTU PRZEŁAM RUTYNĘ

Każda z nas ma gorsze i lepsze chwile. Chwile zwątpienia i zmęczenia, które objawiają się między innymi gorszym nastrojem. Jeśli tylko czujemy, że dopada nas rutyna koniecznie zatrzymajcie się i zróbcie coś dla siebie.

 

Żyjemy w ciągłym pędzie. Coś o tym wiem. Mnóstwo obowiązków, dodatkowych zajęć, rodzina. Bardzo dużo jest na naszej głowie musimy to przyznać. Warto jednak przynajmniej raz w tygodniu zatrzymać się na moment i poświęcić czas tylko dla siebie. Nie jesteśmy przecież robotami o nieskończonej energii. Wręcz przeciwnie, nasza energia szybko się wyczerpuje, a ładowanie baterii wymaga czasu.
Musimy zadbać o siebie same. Nikt za nas tego nie zrobi, dlatego od czasu do czasu warto stać się egoistką i zająć się sobą! To bardzo proste. W planie codziennych obowiązków (czyż nie jest on powtarzalny?) wprowadźcie małe zmiany. By lepiej się poczuć wystarczy zrobić coś niestandardowego lub ekscytującego. Gwarantuje Wam, że poprawi to Wasz nastój, ale doda też tak potrzebnej energii.
Ja szukam różnych sposobów na przełamanie codziennej rutyny. Każda z nas relaksuje się w inny sposób, potrzebuje innych bodźców, jednak która z nas nie lubi wizyty u kosmetyczki czy u fryzjera? No właśnie 🙂 Przedstawiam Wam moje sposoby na relaks.
1. Śniadanie poza domem. Od czasu do czasu jem śniadanie na mieście. Jest to wspaniała okazja na poranne spotkanie ze znajomymi, odkrycie nowych smaków i przede wszystkim dostarczenie niezbędnej energii na cały dzień.
2. Masaż w luksusowym spa z dostępem do basenu i sauny. Koniecznie zafundujcie sobie raz w miesiącu masaż z elementami aromaterapii. Miód, olejki eteryczne czy czekolada pozwolą intensywniej odczuć zabieg. Dostęp do basenu wykorzystajcie na przepłynięcie kilku długości. Pływanie świetnie kształtuje sylwetkę, a my w szybki i bardzo przyjemny sposób tracimy zbędne centymetry w biodrach 😉
3. Nowa i niestandardowa stylizacja. Kobieta i zakupy idą zawsze w parze. Warto wykorzystać obecność w galerii na zakupienie nowych ciuchów. Moda się zmienia, więc trzeba iść wraz z jej prądem. Dlatego co pewien czas kupuję nową sukienkę, bluzkę czy buty. Czasami szalone, czasami zwyczajne, ale zawsze można je dowolnie komponować i kreować własne stylizacje.
Dziewczyny, nie zapominajcie o sobie. Trzeba od czasu do czasu przystanąć i złapać oddech. Po prostu naładować baterie. Każdy musi wypracować własny sposób na relaks i przełamanie rutyny. Dlatego szukajcie, nie bójcie się eksperymentować. Bądźcie szalone!
Love Ewa 🙂
___________________________

Each of us has worse and better moments. Moments of doubt and fatigue, which manifest themselves, among others, in a worse mood. If only we feel that routine is getting us, be sure to stop and do something for yourself.

We live in constant momentum. I know something about this. Plenty of duties, extra classes, family. There’s a lot on our minds we have to admit. However, it is worth stopping for a moment at least once a week and spending time just for yourself. We are not, after all, robots with infinite energy. On the contrary, our energy runs out quickly, and it takes time to charge the battery.
We must take care of ourselves. Nobody will do it for us, so it’s a good idea to become an egoist and take care of yourself from time to time! It is very easy. In the plan of everyday duties (is it not repetitive?), Make small changes. To feel better just do something non-standard or exciting. It guarantees that it will improve your mood, but it will also give you so much needed energy.
I am looking for different ways to break my daily routine. Each of us relaxes in a different way, needs different stimuli, but who does not like visiting a beautician or hairdresser? Exactly 🙂 I present you my ways to relax.
1. Breakfast outside the home. From time to time, I eat breakfast in the city. It is a great opportunity to meet friends in the morning, discover new flavors and, above all, provide the necessary energy for the day.
2. Massage in a luxurious spa with access to the swimming pool and sauna. Be sure to have a massage with elements of aromatherapy once a month. Honey, essential oils or chocolate will make the treatment more intense. Access to the pool use a few lengths of passage. Swimming great shapes the figure, and we in a fast and very pleasant way lose unnecessary centimeters at the hips;)
3. New and non-standard stylization. Woman and shopping always go hand in hand. It is worth using the presence in the gallery to buy new clothes. Fashion is changing, so you have to go with its current. Therefore, every now and then I buy a new dress, blouse or shoes. Sometimes crazy, sometimes ordinary, but you can always compose and create your own stylizations.
Girls, do not forget about yourself. You have to stop and catch your breath from time to time. Simply charge the batteries. Everyone has to work out their own way to relax and break the routine. Therefore, look, do not be afraid to experiment. Be crazy!
Love Ewa 🙂