fbpx

MEDYTACJA NA ŁONIE NATURY – POZNAJ JEJ ZALETY

 

Na co dzień dużo pracujemy, stresujemy się w pracy i poza nią. Po prostu żyjemy intensywnie. Medytacja to najlepszy sposób, aby przywrócić równowagę w organizmie i się po prostu zrelaksować. Sztuka medytacji nie jest trudna, a korzyści dla ciała i ducha ogromne.

Medytacja jest uznawana za sztukę tajemną, a inni mówią, że jest ona stratą czasu. Jednak medytacja zdobywa w Polsce coraz więcej zwolenników i to jest super! Ja odkąd uprawią jogę i poświęcam choć kilka minut na medytację czuję się znacznie lepiej. Moje ciało jest zrelaksowane, a mój umysł pracuje lepiej.
Ćwiczenia medytacyjne można wykonywać w domu, przy biurku czy na łonie natury. Moim zdaniem połączenie medytacji i zieleni natury podwójnie przyczynia się do osiągnięcia stanu odprężenia i przywrócenia równowagi w organizmie. Ja jak tylko to możliwe łączę trening na świeżym powietrzu z krótką medytacją właśnie na zewnątrz. Szczególnie jeśli jest lato, które sprzyja przebywaniu na łonie natury.
Medytacja nie jest trudna. Można ją praktykować w każdym miejscu. Ważne, aby było ono spokojne, a my moglibyśmy odciąć się od codziennych problemów. Najlepiej medytować rano lub wieczorem kiedy na zewnątrz jest jeszcze cicho, a nasza rodzina jeszcze śpi 🙂 Zajmijcie wygodną pozycję, tak aby przez ciało mogła swobodnie przepływać energia, oddychajcie miarowo i spokojnie. Regularne i miarowe oddechy pozwolą dotlenić organizm, który od razu zacznie szybciej i sprawniej funkcjonować.
Jakie są zalety medytacji? 
Oto 15 najważniejszych moim zdaniem zalet medytacji, które pomogą odzyskać równowagę naszego ciała i umysłu
1. Poprawia pamięć i koncetrację
2. Pobudza kreatywność
3. Wzmacnia system odpornościowy
4. Obniża poziom stresu
5. Zmienia strukturę mózgu
6. Polepsza samopoczucie
7. Obniża ciśnienie krwi
8. Zmniejsza stany zapalne w ogrniazmie
9. Zwiększa poziom odporności na ból
10. Skutecznie usuwa problemy z bezsennością
11. Zwiększa poziom szczęścia
12. Wpływa na korzystniejsze postrzeganie świata
13. Zmniejsza poziom gniewu i frustracji
14. Zwiększa poziom energii
15. Redukuje bóle napięciowe, bóle mięśni i stawów
Pamiętajcie, medytacja może doprowadzić do przełomowych zmian w Waszym życiu. Dzięki niej inaczej spojrzycie na otaczający Was świat, staniecie się spokojniejsi i przede wszystkim bardziej kreatywni. Zacznijcie medytację już dziś, a na pewno już po kilku seansach medytacyjnych poczujecie zmianę!
Love Ewa 🙂
_________________________
Every day we work a lot, we stress at work and outside. We simply live intensely. Meditation is the best way to restore your balance in the body and simply relax. The art of meditation is not difficult, and the benefits for the body and spirit are enormous.
Meditation is considered a secret art, and others say it is a waste of time. However, meditation gains more and more supporters in Poland and it is great! Since I do yoga and devote a few minutes to meditation, I feel much better. My body is relaxed and my mind works better.
Meditative exercises can be performed at home, at a desk or in the bosom of nature. In my opinion, the combination of meditation and greenery of nature contributes double to the state of relaxation and restoring balance in the body. As soon as possible, I combine outdoor training with short meditation just outside. Especially if it is summer, which is conducive to being in the bosom of nature.
Meditation is not difficult. You can practice it anywhere. It is important that it is calm and we could cut ourselves off from everyday problems. It is best to meditate in the morning or evening when it is still quiet outside, and our family is still sleeping 🙂 Take a comfortable position, so that the body can freely flow energy, breathe steadily and calmly. Regular and regular breaths will allow the body to oxygenate, which will immediately begin to function faster and more efficiently.
What are the advantages of meditation?
Here are the 15 most important in my opinion the advantages of meditation that will help you regain the balance of our body and mind
1. Improves memory and concentration
2. It stimulates creativity
3. Strengthens the immune system
4. It reduces the level of stress
5. Changes the structure of the brain
6. Improves well-being
7. Lowers blood pressure
8. Reduces inflammation in the garden
9. Increases the level of resistance to pain
10. Effectively removes problems with insomnia
11. Increases the level of happiness
12. It affects a better perception of the world
13. Reduces the level of anger and frustration
14. Increases energy level
15. Reduces tension pain, muscle and joint pain
Remember, meditation can lead to breakthrough changes in your life. Thanks to it you will look at the world around you differently, you will become calmer and, above all, more creative. Begin meditation today, and certainly after a few meditation sessions you will feel the change!
Love Ewa 🙂