fbpx

WYSPORTOWANE CIAŁO W IDEALNYM BIKINI

Lato to czas wakacyjnych wyjazdów, często w egzotyczne miejsca. Tam jedynym akceptowalnym strojem może być bikini. Co zrobić, aby nie wstydzić się swojego ciała i bez skrępowania paradować na plaży w ukochanym stroju kąpielowym? Poznaj kilka moich trików, a na pewno będziesz zadowolona!

Bikini to absolutny element wakacyjnego looku. Aby nosić je z pełną dumą należy nie tylko wybrać odpowiedni model do naszej sylwetki, ale również nad nią pracować. Nigdy nie jest za późno, aby zadbać o swoje ciało. Podstawą jest zmiana dotychczasowych nawyków, które z reguły wpływają niekorzystnie na nasze ciało.
Ja nad swoją sylwetką pracuję od dawna. Robię to przede wszystkim dla swojego lepszego samopoczucia i zdrowia. To właśnie zdrowie jest dla mnie najlepszą motywacją do tego, aby zadbać o siebie. Nie trzeba od razu chudnąć 10 czy 20 kilogramów, bo to też nie dobrze dla organizmu. Należy wręcz systematycznie pracować nad ciałem, aby osiągnąć zadowalający dla siebie efekt. W swoim życiu dużo trenowałam na sali taniec, na siłowni sylwetkę, a od kilku lat trenuję jogę. Wszystkie te dyscypliny ukształtowały moje ciało, a przede wszystkim mięśnie. Pewnie zapytacie czy jestem zadowolona? Nie do końca. Jak każda kobieta zawsze znajdę mankamenty mojej sylwetki, ale trzeba z tym żyć 😉

Przedstawiam Wam kilka moich zasad, które pozwalają mi zachować piękne i jędrne ciało nie tylko latem!

1. Przede wszystkim ruch. Każdy ruch jest dobry. Nawet najmniejszy wysiłek jakim jest krótki spacer zmusza nasz organizm do lepszej pracy. Dzięki wdychanemu powietrzu organizm jest bardziej dotleniony, narządy funkcjonują sprawniej, a my czujemy się po prostu lepiej! Warto wykorzystać lato, kiedy ruch na świeżym powietrzu może być bardziej intensywny. Jazda na rolkach czy na rowerze poprawia kondycję i pomaga wyrzeźbić sylwetkę. Gimnastyka z kolei uelastyczni i wzmocni mięśnie brzucha, pośladków i ud, a dzięki nim wyglądamy pięknie w bikini.
2. Odpowiednia dieta i ruch to gwarancja lepszej sylwetki. Przez zła dietę mamy kilka centymetrów więcej w obwodzie, cellulit czy problemy z cerą. Warto więc dla poprawy naszej sylwetki zrezygnować ze słodyczy, przekąsek czy napojów gazowanych. Lekkostrawna dieta bogata w warzywa i owoce usprawnia przemianę materii i eliminację toksyn z organizmu. Nawodnienie organizmu wodą bogatą w mikroelementy pozwoli na zmniejszenie uczucia głodu między posiłkami.

3. Systematyczne ujędrnianie skóry dzięki zabiegom takim jak masaż czy peeling to podstawa kształtowania smukłej sylwetki. Warto wykonywać cykliczne zabiegi polegające na pobudzaniu naskórka nawet podczas prysznica. Pomocny w tym jest naturalny peeling cukrowy, który pobudza krążenie i prowadzi do spalania zbędnych zapasów niechcianego tłuszczu.
Te kilka prostych zasad prowadzi to osiągnięcia celu jakim jest piękne i wysportowane ciało. Zawsze będzie się ono prezentować świetnie w bieliźnie czy bikini, a my będziemy czuć się lepiej! Letni wyjazd nie będzie dla nas udręką, wręcz przeciwnie, z dumą będziemy prezentować nasze ciała. Odpowiednio podkreślone strojem kąpielowym sprawi, że mężczyźni nie będą mogli oderwać od nas wzroku. Ja uwielbiam stroje typu bikini z mniej zabudowanymi majtkami wiązanymi po bokach. Pozwala to na dowolne modelowanie strojem i ukazaniem tego co chcemy wyeksponować, a schowaniem tego co nas krępuje.
Love Ewa 🙂
________________________________

Summer is the best time for trips often to exotic places. The most popular clothes we wear during such holidays is bikini. What to do to not be ashamed of your body and comfortably walking on the beach in a beloved swimsuit? Check some of my tricks and you’ll be satisfied!

Bikini is an absolute element of a holiday look. To wear it with full pride you should not only choose the right model for your figure but also work on your body. It is never too late to take care of your body. The basis is the change of existing habits which usually have biggest affect our body.
I have been working on my figure for a long time. I do it primarily for my better well-being and health. It is health that is the best motivation for me to take care of myself. You do not have to lose 10 or 20 kg immediately because it’s not good for the body. It is necessary to systematically work on the body in order to achieve a satisfying effect. In my life I trained a lot on a dance practise hall, at the gym and for several years now I practise yoga. All these disciplines shaped my body and above all my muscles. You’ll probably ask if I’m happy? Not completely. Like every woman I always find faults in my figure but I have to live with it;)
I present to you a few of my rules that allow me to keep a beautiful and firm body not only during summer!
1. First of all, movement. Every movement is good. Even the smallest effort which is a short walk forces our body to work better. Thanks to the inhaled air the body is more oxygenated, the organs function more efficiently and we feel just better! It is worth using the summer when outdoor activities can be more intense. Riding on rollers or on a bicycle improves fitness and helps to shape a figure. Gymnastics, in turn, flexible and strengthen the muscles of the abdomen, buttocks and thighs and thanks to them we can look beautiful in a favourite bikini!
2. The right diet and movement is a guarantee of a better figure. Due to poor diet we can have a few centemeters to much here and there, cellulite or problems with skin. It is worth to give up sweets, snacks or carbonated drinks to improve our silhouette. Easy to digest diet rich in vegetables and fruits improves metabolism and elimination of toxins from the body. Hydration of the body with water rich in microelements will help reduce the feeling of hunger between meals.
3. Systematic skin firming thanks to treatments such as massage or scrub is the basis for shaping a slim figure. It is worth to perform periodic treatments involving stimulation of the epidermis even during the shower. For me the most helpful is a natural sugar peeling which stimulates circulation and leads to the burning of unnecessary supplies of unwanted fat.
These few simple rules lead to achieving the goal of a beautiful and athletic body. It will always look great in underwear or bikini and we will feel better! Summer won’t be a horror anymore but we will be able to proudly present our bodies on the beach. Men will not be able to take eyes away form us! 🙂   I love bikinis with tied on the sides panties. This allows for modeling the shape of a bikini and hide what makes us uncomfortable.
Love Ewa 🙂