fbpx

TURKUS – KAMIEŃ, KTÓRY DODAJE SIŁY I URODY

Biżuteria to najpiękniejsza ozdoba każdej kobiety. Kamienie szlachetne, które często są jej elementem mają swoje własne znaczenie. Przepiękny turkus, odkrycie balijskiej sztuki jubilerskiej dodaje nie tylko piękna każdej stylizacji, ale przede wszystkim dodaje siły i urody każdej kobiecie, która go posiada.

Przebywając na Bali odkryłam nie tylko piękne miejsca, wyśmienity wegańskie i wegetariańskie jedzenie, ale również piękną biżuterię. Jak każda kobieta uwielbiam błyskotki, a w balijskiej biżuterii się zakochałam. Jest po prostu przepiękna. Inspirowana miejscowymi zwyczajami i symboliką ludową przybiera piękne formy przez co staje się niepowtarzalna, a w każdym kolczyku czy pierścionku ukryta jest niepowtarzalna siła i moc.
Bali to kraj tysięcy świątyń, bardzo pobożnych ludzi i milionów bóstw. Ma to swoje odzwierciedlenie w sztuce, ale przede wszystkim w jubilerstwie. Niemal na każdym kroku można spotkać przepiękną biżuterię ze srebra z cudownymi kamieniami szlachetnymi. Ja zakochałam się w turkusie – kamieniu, który symbolizuje urodę i siłę. Nazywany jest nawet kamieniem – zwycięzcą i z tego powodu uważany jest za kamień ludzi sukcesu! Turkus ma też właściwości absorbowania negatywnej energii. Uważany jest za kamień przyjaźni. Wzmacnia spokój ducha, chroni przed negatywnym otoczeniem. Turkus uznawany jest również za symbol mądrości i pozytywnego myślenia. Ze względu na te wszystkie właściwości nie mogłam przejść obojętnie obok kompletu biżuterii: pierścionka, bransoletki i kolczyków właśnie z tym kamienieniem. Czekał on na mnie w jednym z bailijskich sklepów jubilerskich, a ja na dalekiej tropikalnej wyspie znalazłam w końcu talizman idealny dla mnie!
Ten cudowny komplet to w dodatku mandala, czyli kombinacja figur geometrycznych o ukrytej symbolice, ukazujące prawdę o człowieku i kosmosie. Widocznie zarysowane jest koło będące symbolem nieba, transcendencji, tego co nieskończone i boskie. Kwadrat z kolei odnosi się do tego co wewnętrzne, związane z człowiekiem. Obie figury są połączone przez centrum, w przypadku mojego pierścionka turkus, od którego wszystko bierze swój początek. Jest to dla mnie bardzo ważna i symboliczna mandala, która sprawia, że wreszcie odnalazłam wewnętrzny spokój i harmonię.
Z całego serca życzę Wam, abyście znaleźi swoją mandalę, która sprawi, że poczujecie się silniejsi, a wewnętrzna harmonia duszy z ciałem sprawi, że wszystko stanie się prostsze!
Love Ewa 🙂
______________________________

Jewelry is the most beautiful decoration of every woman. Precious stones, which are often its element, have their own meaning. Beautiful turquoise, the discovery of the Balinese art of jewelery adds not only to the beauty of each stylization, but above all adds strength and beauty to every woman who owns it.

During my stay on Bali I discovered not only beautiful places, delicious vegan and vegetarian food, but also beautiful jewelry. Like every woman, I love sparkles and I have fallen in love with Balinese jewelry. It is simply beautiful. Inspired by local customs and folk symbolism, it takes on beautiful forms, which makes it unique, and each ear or ring has a unique strength and power.Bali is a country of thousands of temples, very pious people and millions of deities. This is reflected in art, but above all in jewelry. Almost every step you can find beautiful jewelry made of silver with wonderful precious stones. I fell in love with turquoise – a stone that symbolizes beauty and strength. He is even called a stone – a winner and for this reason is considered a stone of success! Turquoise also has the properties of absorbing negative energy. He is considered a stone of friendship. It strengthens the peace of mind, protects against negative surroundings. Turquoise is also considered a symbol of wisdom and positive thinking. Due to all these properties, I could not pass by the jewelry set: the ring, the bracelet and the earrings just with this gemstone. He waited for me in one of the Bailian jewelry stores, and I on a remote tropical island finally found a talisman perfect for me!

This wonderful set is in addition a mandala, a combination of geometric figures with hidden symbolism, showing the truth about man and the cosmos. Apparently a circle is outlined as a symbol of heaven, transcendence, what is infinite and divine. The square, in turn, refers to what is internal, related to man. Both figures are connected by the center, in the case of my turquoise ring, from which everything originates. This is a very important and symbolic mandala for me, which makes me finally find inner peace and harmony.

I
wish you with all my heart that you will find your mandala, which will
make you feel stronger, and the inner harmony of the soul with the body
will make everything simpler!

Love Ewa 🙂