fbpx

BOHO STYLE – IDEALNA STYLIZACJA NA LATO

Styl boho kojarzony jest przede wszystkim z cudownymi latami Dzieci Kwiatów, luźnymi strojami przy zachowaniu lekkiej ekstrawagancji. Boho kochają gwiazdy na całym świecie, a wśród nich  Kate Moss, Demi Moore, Cameron Diaz czy Rachel Zoe. Teraz i Ty możesz być gwiazdą!

Styl boho jest mi szczególnie bliski. To z nim wiążę moje najpiękniejsze wspomnienia kiedy jeszcze tańczyłam na światowych turniejach reprezentując Polskę. Wtedy niemal codziennie  na treningi chodziłam w zwiewnych nieco przydługich sukienkach i ukochanych sneakersach bo…. styl boho to to pomieszanie lekkości i ekstrawagancji z elegancją.
Boho czerpie inspiracje z kultury hippisowskiej, cudownych lat 60. i 70. kiedy w modzie było dozwolone (oczywiście na Zachodzie) niemal wszystko. To właśnie wtedy normy społeczne trochę się rozluźniły co miało swoje odzwierciedlenie w strojach. Na ulicach zaczęli pojawiać się ludzie w kolorowych strojach, długich spódnicach,spodniach typu dzwony, kamizelkach czy chustach na głowie.
Moją kolejną inspirację boho odnalazłam na ukochanym Bali. W lokalnym sklepiku czekała na mnie piękna, zielona suknia w stylu kopertowym w cudowne, kwiatowe wzory. Od razu jak ją zobaczyłam wiedziałam, że muszę ją mieć. Zielen, szczególnie ciemna kojarzy się wprost z boho. Zbliża nas do natury, a u blondynek podkreśla ich karnację i kolorów włosów. Sukienkę połączyłam z dużym i modnym w tym sezonie koszykiem, a na głowę założyłam biżuteryjną opaskę. W ten sposób stworzyłam idealną stylizację prosto z lat 70., w której z powodzeniem mogłabym udać się na festiwal czy podróż życia! 

 


 

 

 

 

Kochane, każda z Was może stworzyć własny styl boho. Czasem wystarczy pogrzebać w szafach naszych mam czy starszych sióstr, a na pewno znajdziecie w niej skarby. Eksperymentujcie, łączcie kolory, printy, różne długości i materiały. Niech w Waszym stroju królują chusty, spódnice i oversizowe bluzki, a poczujecie na pewno przypływ energii i poczujecie się swobodne jak dzieci kwiaty! W każdej z nas tkwi nutka hippie! 

 

Love Ewa 🙂
________________________________

The boho style
is associated primarily with wonderful years of Children of Flowers,
loose costumes while maintaining a slight extravagance. Boho loves stars all over the world, including Kate Moss, Demi Moore, Cameron Diaz and Rachel Zoe. Now you can be a star!

The boho style is particularly close to me. It is with him that I associate my most beautiful memories when I was still dancing at world tournaments representing Poland. Then,
almost every day for training, I walked in flimsy a bit lengthy dresses
and beloved sneakers because … boho style is a confusion of lightness
and extravagance with elegance.Boho
draws inspiration from the hippie culture, the wonderful 60s and 70s
when in fashion it was allowed (of course in the West) almost
everything. It was then that the social norms relaxed a little, which was reflected in the outfits. People in colorful costumes, long skirts, bells, vests and headscarves appeared on the streets.

My next inspiration was found on my beloved Bali. A beautiful green envelope-like dress awaited me at the local shop with wonderful floral patterns. As soon as I saw her, I knew that I must have her. Green, especially dark, is associated directly with boho. It brings us closer to nature and the blonde highlights their complexion and hair colors. I combined the dress with a large and fashionable basket this season, and I put on a jewelery band on my head. In
this way, I created the perfect stylization straight from the 70s, in
which I could successfully go to a festival or a journey of life!

Beloved, each of you can create your own boho style. Sometimes it is enough to bury in the wardrobes of our mothers or older sisters, and you will certainly find treasures in it. Experiment, combine colors, prints, various lengths and materials. May
your scarves, skirts and oversize blouses stand in your outfit and you
will feel a surge of energy and feel free as children of flowers! There is a hippie note in each of us!

Love Ewa 🙂